ติวเจาะข้อสอบ ชีววิทยา ปี 59 *+เทคนิคเข้าใจง่ายจำไว ทำคะแนนได้มากกว่ารุ่นพี่ที่ 60+

ฝึกทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง ปี59 ทุกข้อและเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆและเทคนิคการจดจำต่างๆ ในแต่ละข้อ

แชร์ให้เพื่อน
11.5K
Views
และอีก 870 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

     คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้อง ๆ ทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลังทุกข้อ และเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ
และเทคนิคการจดจำต่าง ๆ ในแต่ละข้อของข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา 
  - เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
  - เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
  - ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 เป็นการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบวิชาสามัญชีววิทยา

เนื้อหา
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 59 04:19:05
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 1 - 10
00:48:11
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 11 - 20
00:36:29
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 21 - 30
00:31:46
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 31 - 40
00:30:32
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 41 - 50
00:30:47
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 51 - 60
00:30:24
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 61 - 70
00:33:40
สามัญชีวะ ปี 2559 ข้อ 71 - 80
00:17:16
ทดลองเรียน
คะแนนรีวิว

490 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,990 บาท ลด 75%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 8 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 19 นาที 5 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา