คอร์สที่ 1 หมอ สอนน้องสอบติด แพทย์ กสพท เจาะข้อสอบ (ใหม่ล่าสุด)

ติวเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์นี้เป็นคอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุข

แชร์ให้เพื่อน
26.7K
Views
และอีก 291 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

สอบติดหมอ ความถนัดแพทย์ กสพท.

คอร์สที่ 1 หมอ สอนน้องสอบติด แพทย์ กสพท เจาะข้อสอบ (ใหม่ล่าสุด)
เน้นทำข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง ความถนัดแพทย์ กสพท”

โดยรุ่นพี่นิสิตแพทย์ อันหนึ่งของประเทศ
**แนะนำจากพี่แจ๊บ! ควรเรียนก่อนสอบประมาณ  4 เดือน เพื่อฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ทันเวลา**

 

เป็นคอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ เภสัชศาสตร์
คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า ความถนัดแพทย์
สิ่งที่จะได้รับ

 • “ทบทวน” เนื้อหาในแต่ละพาร์ท เพื่อความแม่นยำ 100%
 • “แบ่งเวลา” ในห้องสอบ เพื่อใช้เวลาสอบที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • “ขั้นตอน” การทำโจทย์ในแต่ละแนว และวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ
 • “จับเวลา” ทำข้อสอบ ให้รู้ความเร็วของตัวเองและฝึกฝนให้ทันก่อนวันสอบ

Update! ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 7 ปี และเพิ่มข้อสอบมากขึ้นกว่า 2 เท่า

 • โดยคอร์สนี้เน้นการสอนเนื้อหาและเทคนิคการทำโจทย์แนวที่เกี่ยวกับข้อสอบความถนัดแพทย์ กสพท ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 7 ปี

โดยเน้นการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เน้นเทคนิคการทำโจทย์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพาร์ท รับรองว่าหากน้องๆลงคอร์สนี้
​น้อง ๆ จะได้เทคนิคการคิดในสไตล์ของที่ 1 กสพท.

สิ่งที่จะได้รับ
ได้ทบทวนเนื้อหาในแต่ละพาร์ท เพื่อความแม่นยำ 100%
รู้วิธีการแบ่งในห้องสอบ เพื่อใช้เวลาสอบที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
รู้ขั้นตอนการทำโจทย์ในแต่ละแนว และวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ
จับเวลาทำข้อสอบ ให้รู้ความเร็วของตัวเองและฝึกฝนให้ทันก่อนวันสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุข

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์พาร์ทเชื่อมโยง 04:18:12
Intro “5 steps” ตะลุยโจทย์พาร์ทเชื่อมโยง
00:13:52
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 1
00:32:22
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 2 (1)
00:36:21
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 2 (2)
00:12:52
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 3 (1)
00:44:11
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 3 (2)
00:15:38
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 4 (1)
00:27:15
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 4 (2)
00:11:56
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 5 (1)
00:44:46
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 5 (2)
00:18:59
ตะลุยโจทย์พาร์ทเชาร์ปัญญา 08:19:24
Intro “steps” ตะลุยข้อสอบพาร์ทเชาว์ปัญญา
00:24:05
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:26:31
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว เงื่อนไข
00:21:16
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:35:49
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:20:00
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว รูปภาพ และ ความถนัดทางภาษาไทย
00:15:48
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:23:45
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว แผนผังดำเนินการ เงื่อนไข
00:24:33
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:20:09
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:23:05
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว รูปภาพ และ ความถนัดทางภาษาไทย
00:17:29
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:22:32
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว เงื่อนไข
00:24:24
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:28:43
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:26:29
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว รูปภาพ และ ความถนัดทางภาษาไทย
00:15:01
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:24:09
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว เงื่อนไข
00:31:17
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:33:21
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:20:10
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว ความถนัดทางภาษาไทย
00:20:48
ตะลุยโจทย์พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ 04:15:20
Intro 1 “TRICK” พิชิตข้อสอบพาร์ทจริงธรรมทางการแพทย์ (1)
00:33:44
Intro 2 “TRICK” พิชิตข้อสอบพาร์ทจริงธรรมทางการแพทย์ (2)
00:17:53
ตะลุยโจทย์ชุด 1.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: คิดอย่างมี “กาลเทศะ”
00:27:13
ตะลุยโจทย์ชุด 1.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แพทย์ทำผิดต้องยอมรับผิด
00:33:22
ตะลุยโจทย์ชุด 2.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: ความลับผู้ป่วยสำคัญที่สุด
00:23:28
ตะลุยโจทย์ชุด 2.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: “หน้าที่” หรือ “เรื่องส่วนตัว”
00:21:43
ตะลุยโจทย์ชุด 3.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: ผิดกฏหมายถือว่าผิดเสมอ
00:25:26
ตะลุยโจทย์ชุด 3.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: “สิทธิส่วนบุคคล” เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด
00:25:18
ตะลุยโจทย์ชุด 4.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: จงคิดอย่างเป็นกลาง
00:25:08
ตะลุยโจทย์ชุด 4.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: “ความเสียสละ” เรื่องที่แพทย์ไม่ควรลืม
00:22:05
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย อุษณี ไทรงาม เมื่อ 01 มิ.ย. 65
ได้เทคนิคเตรียมตัวมากขึ้น ได้ความรู้สอนเข้าใจมากๆค่ะ แนะนำค่ะ

โดย จุฑารัตน์ ศรีไมตรี เมื่อ 12 ต.ค. 64
ชอบมากค่ะ สอนดี เข้าใจมากขึ้น

โดย ณิชา จันทศร เมื่อ 04 ส.ค. 64
ชอบมากเลยค่ะ สอนเข้าใจ ได้ความรู้เทคนิคเพียบเลยค่ะ ขอบคุณคอร์สดีๆแบบนี้ค่ะ

โดย Charinya Suwanphithak เมื่อ 02 มิ.ย. 63

5,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,990 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 41 คลิป รวม 16 ชั่วโมง 52 นาที 56 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

 • ที่ 14 การสอบเข้าโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์คณิต ประจำปีการศึกษา 2557
 • ที่ 1 คะแนนรวมข้อสอบ กสพท.แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ และ เภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
 • คะแนนความถนัดแพทย์ กสพท 24.17 เต็ม 30 คะแนน
 • มีประสบการณ์สอนติวน้อง ๆ สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาแบบตัวต่อตัว
ประวัติการศึกษา 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต คอมพิวเตอร์ห้องคิง แผนการเรียนวิทย์คณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.96