คอร์สที่ 1 หมอ สอนน้องสอบติด แพทย์ กสพท เจาะข้อสอบ (ใหม่ล่าสุด)

ติวเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบความถนัดแพทย์นี้เป็นคอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุข

แชร์ให้เพื่อน
19.7K
Views
และอีก 240 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

สอบติดหมอ ความถนัดแพทย์ กสพท.

คอร์สที่ 1 หมอ สอนน้องสอบติด แพทย์ กสพท เจาะข้อสอบ (ใหม่ล่าสุด)
เน้นทำข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง ความถนัดแพทย์ กสพท”

โดยรุ่นพี่นิสิตแพทย์ อันหนึ่งของประเทศ
**แนะนำจากพี่แจ๊บ! ควรเรียนก่อนสอบประมาณ  4 เดือน เพื่อฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ทันเวลา**

 

เป็นคอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ เภสัชศาสตร์
คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า ความถนัดแพทย์
สิ่งที่จะได้รับ

 • “ทบทวน” เนื้อหาในแต่ละพาร์ท เพื่อความแม่นยำ 100%
 • “แบ่งเวลา” ในห้องสอบ เพื่อใช้เวลาสอบที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • “ขั้นตอน” การทำโจทย์ในแต่ละแนว และวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ
 • “จับเวลา” ทำข้อสอบ ให้รู้ความเร็วของตัวเองและฝึกฝนให้ทันก่อนวันสอบ

Update! ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 7 ปี และเพิ่มข้อสอบมากขึ้นกว่า 2 เท่า

 • โดยคอร์สนี้เน้นการสอนเนื้อหาและเทคนิคการทำโจทย์แนวที่เกี่ยวกับข้อสอบความถนัดแพทย์ กสพท ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 7 ปี

โดยเน้นการคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เน้นเทคนิคการทำโจทย์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพาร์ท รับรองว่าหากน้องๆลงคอร์สนี้
​น้อง ๆ จะได้เทคนิคการคิดในสไตล์ของที่ 1 กสพท.

สิ่งที่จะได้รับ
ได้ทบทวนเนื้อหาในแต่ละพาร์ท เพื่อความแม่นยำ 100%
รู้วิธีการแบ่งในห้องสอบ เพื่อใช้เวลาสอบที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
รู้ขั้นตอนการทำโจทย์ในแต่ละแนว และวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ
จับเวลาทำข้อสอบ ให้รู้ความเร็วของตัวเองและฝึกฝนให้ทันก่อนวันสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะในกลุ่มสาธารณสุข

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์พาร์ทเชื่อมโยง 04:18:12
Intro “5 steps” ตะลุยโจทย์พาร์ทเชื่อมโยง
00:13:52
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 1
00:32:22
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 2 (1)
00:36:21
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 2 (2)
00:12:52
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 3 (1)
00:44:11
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 3 (2)
00:15:38
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 4 (1)
00:27:15
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 4 (2)
00:11:56
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 5 (1)
00:44:46
ตะลุยโจทย์เชื่อมโยง 2.1 ลุยข้อสอบเก่าชุดที่ 5 (2)
00:18:59
ตะลุยโจทย์พาร์ทเชาร์ปัญญา 08:19:24
Intro “steps” ตะลุยข้อสอบพาร์ทเชาว์ปัญญา
00:24:05
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:26:31
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว เงื่อนไข
00:21:16
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:35:49
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:20:00
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 1.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แนว รูปภาพ และ ความถนัดทางภาษาไทย
00:15:48
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:23:45
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว แผนผังดำเนินการ เงื่อนไข
00:24:33
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:20:09
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:23:05
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 2.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: แนว รูปภาพ และ ความถนัดทางภาษาไทย
00:17:29
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:22:32
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว เงื่อนไข
00:24:24
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:28:43
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:26:29
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 3.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: แนว รูปภาพ และ ความถนัดทางภาษาไทย
00:15:01
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว อนุกรม แบบรูปและความสัมพันธ์
00:24:09
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว เงื่อนไข
00:31:17
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.3 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว ความเพียงพอของข้อมูล
00:33:21
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.4 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว คณิตศาสตร์พื้นฐาน
00:20:10
ตะลุยโจทย์เชาว์ปัญญา ชุด 4.5 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: แนว ความถนัดทางภาษาไทย
00:20:48
ตะลุยโจทย์พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ 04:15:20
Intro 1 “TRICK” พิชิตข้อสอบพาร์ทจริงธรรมทางการแพทย์ (1)
00:33:44
Intro 2 “TRICK” พิชิตข้อสอบพาร์ทจริงธรรมทางการแพทย์ (2)
00:17:53
ตะลุยโจทย์ชุด 1.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: คิดอย่างมี “กาลเทศะ”
00:27:13
ตะลุยโจทย์ชุด 1.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 1: แพทย์ทำผิดต้องยอมรับผิด
00:33:22
ตะลุยโจทย์ชุด 2.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: ความลับผู้ป่วยสำคัญที่สุด
00:23:28
ตะลุยโจทย์ชุด 2.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 2: “หน้าที่” หรือ “เรื่องส่วนตัว”
00:21:43
ตะลุยโจทย์ชุด 3.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: ผิดกฏหมายถือว่าผิดเสมอ
00:25:26
ตะลุยโจทย์ชุด 3.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 3: “สิทธิส่วนบุคคล” เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด
00:25:18
ตะลุยโจทย์ชุด 4.1 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: จงคิดอย่างเป็นกลาง
00:25:08
ตะลุยโจทย์ชุด 4.2 ลุยข้อสอบชุดที่ 4: “ความเสียสละ” เรื่องที่แพทย์ไม่ควรลืม
00:22:05
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย Charinya Suwanphithak เมื่อ 02 มิ.ย. 63

5,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,990 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 41 คลิป รวม 16 ชั่วโมง 52 นาที 56 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

 • ที่ 14 การสอบเข้าโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์คณิต ประจำปีการศึกษา 2557
 • ที่ 1 คะแนนรวมข้อสอบ กสพท.แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ และ เภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
 • คะแนนความถนัดแพทย์ กสพท 24.17 เต็ม 30 คะแนน
 • มีประสบการณ์สอนติวน้อง ๆ สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาแบบตัวต่อตัว
ประวัติการศึกษา 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต คอมพิวเตอร์ห้องคิง แผนการเรียนวิทย์คณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เกรดเฉลี่ยรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.96