ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 *+เทคนิคสกัดจุดที่ไม่ควรพลาด

ตะลุยโจทย์ O-net ภาษาไทย ข้อสอบปี 2563 (ปีล่าสุด!!!)

แชร์ให้เพื่อน
2.9K
Views
และอีก 36 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

      เน้นตะลุยเนื้อหาและข้อสอบ ปี 2563 แบบจัดหนัก จัดเต็ม  และตีแผ่! แฉข้อสอบด้วยวิธีการระดับเทพ
วิธีหาคำตอบ! ที่แม่นและตรงเป๊ะ ในข้อสอบภาษาไทย บอกเทคนิควิธีการตัดช้อยแบบคนรู้จริง...ไม่มีพลาดสักข้อ
ฝึกให้มองแค่ “คำสำคัญ” ก็รู้ว่าตอบอะไรทันที

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยโจทย์แบบจัดเต็ม
ตัดช้อยแบบคนรู้จริง...ไม่มีพลาดสักข้อ
มองแค่ “คำสำคัญ” ก็รู้ว่าตอบอะไร
วิธีหาคำตอบ! ที่แม่นและตรงเป๊ะ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 ใหม่! (ปีล่าสุด) *+เทคนิคสกัดจุดที่ไม่ควรพลาด 04:37:33
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 1
00:07:17
ทดลองเรียน
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 2
00:07:21
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 3
00:03:07
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 4
00:05:50
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 5
00:05:02
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 6
00:02:46
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 7
00:10:33
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 8
00:03:22
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 9
00:04:10
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 10
00:07:17
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 11
00:02:50
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 12
00:04:25
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 13
00:03:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 14
00:02:24
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 15
00:04:05
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 16
00:02:07
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 17
00:02:58
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 18
00:02:35
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 19
00:02:30
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 20
00:02:22
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 21
00:03:19
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 22
00:04:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 23
00:03:11
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 24
00:03:18
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 25
00:03:21
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 26
00:02:08
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 27
00:01:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 28
00:04:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 29
00:02:54
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 30
00:02:20
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 31
00:03:14
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 32
00:06:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 33
00:02:49
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 34
00:03:15
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 35
00:05:19
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 36
00:02:32
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 37
00:03:29
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 38
00:03:10
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 39
00:01:17
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 40
00:02:55
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 41
00:01:50
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 42
00:04:14
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 43
00:01:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 44
00:02:08
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 45
00:02:35
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 46
00:02:20
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 47
00:06:44
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 48
00:02:22
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 49
00:01:46
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 50
00:04:04
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 51
00:06:45
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 52
00:02:09
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 53
00:02:38
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 54
00:07:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 55
00:02:38
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 56
00:03:18
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 57
00:04:37
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 58
00:01:40
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 59
00:02:42
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 60
00:05:16
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 61
00:06:33
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 62
00:02:42
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 63
00:04:58
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 64
00:03:54
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 65
00:02:10
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 66
00:02:09
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 67
00:02:40
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 68
00:01:39
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 69
00:01:29
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 70
00:02:45
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 71
00:01:51
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 72
00:02:02
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 73
00:05:55
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 74
00:00:47
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 75
00:01:33
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 76
00:01:03
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 77
00:02:31
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 78
00:02:44
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 79
00:03:29
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 63 : ข้อที่ 80
00:03:12
คะแนนรีวิว

900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,290 บาท ลด 30%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 37 นาที 33 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
 • ติวข้อสอบ O-net และ GAT ภาษาไทย/GATเชื่อมโยง/แพทย์กสพท. ทั่วประเทศ มากกว่า100 โรงเรียน ตลอดระยะเวลา 7 ปี
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการ และ ซัมเมอร์แคมป์ ในภาคอีสาน และ ภาคกลาง
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ประจำโรงเรียนกวดวิชา Find Me รังสิต ระยอง และ ชลบุรี
 • ทีมติวเตอร์ "The X Tutor" ใน ADMISSION PREMIUM
 • สถาบันกวดวิชาพี่เอก จังหวัดขอนแก่น
 • ค่ายวิชาการและซัมเมอร์แคมป์ในภาคอีสานและภาคกลางตลอดระยะเวลา ๘ ปี
 • อีเว้นท์วิชาการจากองค์กร และสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
 • ได้รับเชิญให้สอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับเชิญให้บรรยายเพื่ออบรมคุณภาพคุณครูวิชาภาษาไทยทั่วทั้งจังหวัดหนองคายเพื่อยกระดับด้านการศึกษา 
 • วิทยากรอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาจากองค์กรและสถาบันของรัฐ
 • วิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อและการทำแฟ้มสะสมผลงาน
 • วิทยากรบรรยาย โครงการ On Tour ของ แบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา GAT เชื่อมโยง ในโครงการ PRETCAS'62 จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง
 • แนะแนวการศึกษาต่อระบบTCAS และการทำแฟ้มสะสมผลงาน
 • โควตามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /TU Starธรรมศาสตร์ จากการเรียนเชิญของคณาจารย์ทุกๆ ปี 
 
การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี จบการศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วิชาโท วาทะวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ๑ เหรียญทอง)
 • ระดับปริญญาโท ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลการเรียนดีเด่นยอดเยี่ยม)