ติวเจาะเนื้อหาฟิสิกส์เข้มข้น ม.4 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

ปูพื้นฐาน เสริมทักษะวิชาฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาและพร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ไปในตัว

แชร์ให้เพื่อน
17.3K
Views
และอีก 324 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

      คอร์สนี้จะเน้นปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ไปจนถึงเนื้อหาเข้มข้น ที่สามารถทำให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนการสอบล่วงหน้า

      เพราะฟิสิกส์เป็น 1 ในวิชาที่สำคัญอย่างมากสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิศวะฯ คณะแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ฟิสิกส์จึงเป็น 1 ในวิชาที่น้อง ๆ ต้องสอบ และต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด อีกทั้งวิชาฟิสิกส์ ใช้ในสนามสอบสำคัญหลายสนามทั้ง PAT2, PAT3, 9วิชาสามัญ

      ในคอร์สน้อง ๆ จะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร เน้นอธิบายแบบเข้าใจง่าย พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐาน ไปจนถึงโจทย์ที่จะยากขึ้นเรื่อยๆ

 

ในคอร์สนี้จะได้เรียนเรื่อง
 

บทนำฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แนวตรง

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แนววงกลม

การเคลื่อนที่แบบหมุน

การเคลื่อนที่แบบ SHM

สมดุลกล

งานและพลังงาน

โมเมนตัมและการชน

 

สิ่งที่จะได้รับ
อธิบายเนื้อหาแบบเข้าใจง่าย
ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดข้อสอบ ว่าข้อสอบควรเป็นอย่างไร
เน้นเนื้อหา พร้อมกับสอนโจทย์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง บทนำฟิสิกส์ 04:22:09
นิยามและปริมาณทางฟิสิกส์ โจทย์ ข้อ 1- 2
00:25:26
ทดลองเรียน
เวกเตอร์ โจทย์ ข้อ 3- 5
00:26:19
ระบบหน่วยทางฟิสิกส์ โจทย์ข้อ 6 -10
00:30:02
โจทย์ข้อ 11 - 12 - การวัดและการบันทึกตัวเลขจากเครื่องวัด
00:23:06
โจทย์ ข้อ 13 - 20
00:27:36
เลขนัยสำคัญ
00:21:37
โจทย์ข้อ 21 - 24
00:24:14
โจทย์ข้อ 25 - 29
00:26:26
การคำนวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด โจทย์ ข้อ 30 -31
00:24:42
โจทย์ ข้อ 32 -34
00:32:41
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 05:42:49
ระยะทาง และ การกระจัด, อัตราเร็ว และ ความเร็ว
00:27:46
อัตราเร่ง และ ความเร่ง, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 1 - 4
00:25:59
โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 5 - 7
00:28:02
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 8 - 9
00:40:04
การหาคำตอบจากกราฟ การกระจัด / ความเร็ว / ความเร่ง, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 10 - 13
00:29:30
โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 14 - 16
00:23:38
การคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงแนวราบ(แกน x) ด้วยความเร่งคงที่, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 17 - 21
00:38:58
โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 22, การเคลื่อนที่แนวดิ่งเสรี(ตกอย่างอิสระ)
00:29:56
การพิจารณาการเคลื่อนที่ ขาขึ้น / ขาลง / จุดสูงสุด, การเปรียบเทียบแนวดิ่งเสรีแบบ 2 วัตถุ, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 23 - 31
00:33:59
การคำนวณแนวดิ่งเสรี, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 32 - 33
00:28:51
กรณีโยนวัตถุด้วยความเร็วต้น(u)ขึ้นถึงจุดสูงสุด, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 34 - 39
00:36:06
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน 04:22:41
แรงพื้นฐาน และการใส่แรงที่กระทำกับวัตถุ , มวล และน้ำหนัก
00:26:20
โจทย์ ข้อ 1-2
00:15:46
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
00:33:09
โจทย์ ข้อ 8-13
00:30:15
โจทย์ ข้อ 14- 18
00:28:51
โจทย์ ข้อ 19-20
00:28:35
โจทย์ ข้อ 21-23
00:23:25
โจทย์ ข้อ 23 - 25
00:31:05
โจทย์ ข้อ 26 - 28
00:27:25
โจทย์ ข้อ 29 - 30
00:17:50
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 01:54:57
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 1 - 8
00:30:47
โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 9 - 11
00:13:54
การคำนวณโพรเจคไทล์ กรณีขาขึ้นและขาลงสมมาตรกัน, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 12 - 15
00:23:42
การคำนวณโพรเจคไทล์ กรณีขาขึ้นและขาลงไม่สมมาตรกัน, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 16 - 18
00:28:10
โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 19 - 20
00:18:24
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม 02:53:02
องค์ประกอบพื้นฐานและสมการของการเคลื่อนที่แบบวงกลม, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 1 - 5
00:30:11
การคำนวณการเคลื่อนที่แบบวงกลม, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 6 - 7
00:24:25
โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 8 - 10
00:15:03
วงกลมแนวดิ่ง, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 11 - 18
00:39:39
รถเลี้ยวโค้งบนถนน, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 19 - 22
00:34:17
การโคจรของดาวเทียม / ดาวเคราะห์ โดยมีโลกเป็นจุดศูนย์กลางการหมุน, โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่ 23 - 26
00:29:27
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ SHM 01:13:58
นิยามและความรู้พื้นฐานของ SHM ,สมการการคำนวณการเคลื่อนที่แบบ SHM และโจทย์
การคำนวณหาคาบเวลาและความถี่กรณีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งสมดุลหลายครั้ง และโจทย์ 4-6
00:21:33
โจทย์ 7-8
00:18:19
โจทย์ 9-10 และ ลูกตุ้มนาฬิกา (Pendulum) หรือ การแกว่งของชิงช้า
00:12:57
โจทย์ 11-15
00:21:09
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง งานและพลังงาน 02:28:32
งานและพลังงาน - โจทย์ ข้อ 1
00:25:01
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 2-7
00:21:10
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 8-10
00:15:51
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 11-12
00:15:02
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 13
00:09:02
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 14-15
00:15:03
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 16
00:11:16
โจทย์ งานและพลังงาน ข้อ 17-19
00:36:07
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่องโมเมนตัมและการชน 02:26:13
โมเมนตัม แรงดล และการดล
00:16:31
การหาการดล ในรูปแบบต่างๆ
00:16:05
โจทย์การหาการดล ในรูปแบบต่างๆ ข้อ 1-5
00:21:37
โจทย์การหาการดล ในรูปแบบต่างๆ ข้อ 6-8 , การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม
00:24:04
โจทย์การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม ข้อ 9-12
00:09:06
โจทย์ การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม ข้อ 13-15
00:18:57
โจทย์การชนและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม ข้อ 16
00:16:10
การชนใน 2 มิติ และ โจทย์ ข้อ 17-18
00:23:43
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่องสมดุลกล 03:06:00
สมดุลกล , สมดุล 2 แรง
00:12:57
สมดุล 3 แรง และโจทย์สมดุล ข้อ 1-2
00:22:39
โจทย์สมดุล ข้อ 3-4
00:25:02
โจทย์สมดุล ข้อ 5-7
00:25:04
โจทย์สมดุลกล ข้อ 8
00:17:35
สมดุลต่อการหมุน และโจทย์ ข้อ 9-10
00:20:34
โจทย์สมดุลต่อการหมุน ข้อ 11-12
00:14:13
โจทย์สมดุลต่อการหมุน ข้อ 13-15
00:20:14
โจทย์สมดุลต่อการหมุน ข้อ15 (ต่อ) - 16
00:19:13
การคำนวนตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล และโจทย์ ข้อ 17
00:08:29
ติวเข้ม ฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาลัย ม.4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน 03:50:42
นิยายและความร้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการหมุน
00:28:30
โจทย์ ข้อ 1-5
00:27:36
ระบบเฟือง,สายพาน,ล้อและเพลา โจทย์ข้อ 6-9
00:33:45
โมเมนต์ความเฉื่อย โจทย์ ข้อ 10 - 12
00:23:37
โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม โจทย์ ข้อ 19 -23
00:29:52
โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม โจทย์ข้อ 19 -23
00:40:18
พลังงานจลน์ของการหมุนและกฎอนุรักษ์พลังงาน
00:24:41
โจทย์ ข้อ 26 - 27
00:22:23
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ภัชราวดี นุ่นเกิด เมื่อ 06 ก.ค. 63
ขอบคุณเทคนิคดีๆ ที่ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นค่ะ

3,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 81 คลิป รวม 32 ชั่วโมง 21 นาที 3 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการสอน

  •  ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์  สถาบันกวดวิชา  Bewise  Academy ,  Findme 
  •  อดีตอาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์  ห้อง  Gifted  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นิมิตรใหม่
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์โครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจวบฯ  กาญจนบุรี  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ฯ
  • อาจารย์รับเชิญวิชาฟิสิกส์  ณ  โรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ  , สตรีวิทยา2 ,  ปทุมคงคา  ,  อัสสัมชัญนครราชสีมา , ภูเก็ตวิทยาลัย ,  สุราษพิทยา ,  กาญจนาภิเษก , สตรีชัยภูมิ , สาธิต มมส. ,  ฯ

การศึกษา
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า  พระจอมเกล้าฯ
  • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA)โครงการพิเศษ  หลักสูตร  Modern  Manager  Saturday  Program  มหาวิทยาลัยรามคำแหง