ติวเจาะข้อสอบ PAT3 วิศวะ ปี 63 *+เทคนิคเน้นตรงจุดกับสูตรลับที่เข้าใจง่าย วิศวะไม่ไกลเกินฝัน By. ครูพี่นัน

การฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
5.3K
Views
และอีก 46 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • สรุปประเด็นสำคัญ  บอกจุดหลอก และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุดๆ
 • ทบทวนสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบทั้งpat 3
 • เน้นและย้ำจุดที่มักผิดบ่อย เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาลงมือทำสอบจริง
 • รู้จุดบอดของตัวเองก่อนเข้าสนามจริง
 • ได้เจอข้อสอบเสมือนจริงที่ไม่พลาดในสนามจริงก่อนลงแข่งขัน

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกทำโจทย์ข้อสอบPAT3 และสูตรที่ใช้ในการทำข้อสอบ PAT3
ทบทวนสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบทั้งpat 3
สรุปประเด็นสำคัญ บอกจุดหลอก
รู้จุดบอดของตัวเองก่อนเข้าสนามจริง
ได้เจอข้อสอบเสมือนจริงที่ไม่พลาดในสนามจริงก่อนลงแข่งขัน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ PAT3 วิศวะ ปี 63 05:25:07
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 1
00:13:10
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 2
00:05:05
ทดลองเรียน
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 3
00:08:11
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 4
00:04:10
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 5
00:03:17
ทดลองเรียน
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 6
00:08:27
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 7
00:07:14
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 8
00:04:53
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 9
00:02:32
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 10
00:11:12
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 11
00:07:04
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 12
00:06:02
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 13
00:03:50
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 14
00:01:19
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 15
00:03:29
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 16
00:09:15
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 17
00:01:51
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 18
00:02:57
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 19
00:06:03
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 20
00:02:39
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 21
00:04:19
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 22
00:01:15
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 23
00:02:50
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 24
00:05:55
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 25
00:02:50
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 26
00:07:47
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 27
00:04:30
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 28
00:06:14
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 29
00:02:05
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 30
00:00:51
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 31
00:03:18
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 32
00:00:41
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 33
00:01:03
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 34
00:04:47
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 35
00:01:59
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 36
00:08:17
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 37
00:07:30
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 38
00:02:48
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 39
00:03:38
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 40
00:08:41
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 41
00:08:12
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 42
00:04:08
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 43
00:03:42
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 44
00:02:58
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 45
00:03:22
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 46
00:04:17
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 47
00:05:36
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 48
00:01:40
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 49
00:01:26
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 50
00:03:48
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 51
00:03:55
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 52
00:01:30
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 53
00:00:41
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 54
00:05:01
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 55
00:00:31
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 56
00:01:16
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 57
00:00:59
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 58
00:02:36
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 59
00:02:55
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 60
00:01:48
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 61
00:02:23
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 62
00:09:37
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 63
00:08:09
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 64
00:10:05
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 65
00:03:22
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 66
00:07:06
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 67
00:03:41
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 68
00:03:07
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 69
00:07:26
ข้อสอบ PAT 3 วิศวะ ปี 63 : ข้อที่ 70
00:15:52
คะแนนรีวิว

1,390 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,590 บาท ลด 46%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 70 คลิป รวม 5 ชั่วโมง 25 นาที 7 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ “สรุปเข้ม + เนื้อหา : ความถนัดทางวิศวกรรม  PAT 3” ติด Best Seller ใน 5 วัน
 • ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ “สรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็มร้อย” ติดอันดับ Best Seller ใน 2 สัปดาห์แรก
 • ติวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 1,500 โรงเรียน
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการ , ค่ายการบิน ,โครงการสานฝันสู่นักบิน และซัมเมอร์แคมป์ ในภาคเหนือ ,ภาคอีสาน และภาคใต้

การศึกษา
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Aerospace Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University