ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ พร้อมลงสนามสอบ!! ปีล่าสุด (ปี 2561)

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2561

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
1.6K
Views
และอีก 48 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

ตะลุยข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบ O-NET อย่างเร่งรัดและเข้มข้น
เน้น Keyword สำคัญที่ต้องจำเข้าห้องสอบ วิธีการจำคำศัพท์แบบสนุก

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อสร้างความคุ้นเคย
ข้อสอบที่ออกบ่อย
เน้น Keyword สำคัญที่ต้องจำเข้าห้องสอบ
เทคนิคที่จะทำให้สอบอังกฤษผ่าน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ พร้อมลงสนามสอบ!! ปีล่าสุด (ปี 2561) 02:28:46
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข้อ 1 - 10
00:34:11
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข้อ 11 - 15
00:16:15
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข้อ 16 - 20
00:14:37
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข้อ 21 - 35
00:26:17
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข้อ 36 - 55
00:24:24
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2561 ข้อ 56 - 80
00:33:02
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

390 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 800 บาท ลด 51%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 6 บทเรียน รวม 2 ชั่วโมง 28 นาที 46 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน
- คะแนน TOEIC 990/990
- วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
- นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการศึกษา:

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท M.A. (TESOL) University of York, U.K.
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate of Public Speaking, University of Washington, U.S.A.
  • อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ไทย-สหรัฐอเมริก