ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’62 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
30.1K
Views
และอีก 73 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’62 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ตอนที่ 1 03:09:09
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 1
00:08:20
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 2
00:05:45
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 3
00:02:42
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 4
00:04:18
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 5
00:08:43
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 6
00:01:43
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 7
00:02:52
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 8
00:03:11
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 9
00:02:35
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 10
00:03:35
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 11
00:02:06
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 12
00:04:39
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 13
00:01:47
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 14
00:02:29
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 15
00:01:51
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 16
00:01:44
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 17
00:03:53
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 18
00:02:51
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 19
00:03:39
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 20
00:02:05
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 21
00:02:42
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 22
00:03:43
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 23
00:03:55
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 24
00:01:35
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 25
00:04:02
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 26
00:03:00
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 27
00:01:34
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 28
00:03:40
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 29
00:06:04
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 30
00:01:26
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 31
00:05:51
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 32
00:02:31
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 33
00:03:59
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 34
00:09:19
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 35
00:03:50
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 36
00:03:51
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 37
00:02:30
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 38
00:02:20
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 39
00:01:25
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 40
00:01:05
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 41
00:03:46
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 42
00:01:42
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 43
00:06:10
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 44
00:02:45
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 45
00:04:07
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 46
00:03:04
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 47
00:02:19
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 48
00:02:20
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 49
00:01:24
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 50
00:02:33
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 51
00:01:26
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 52
00:02:03
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 53
00:02:18
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 54
00:02:01
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 55
00:03:51
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 56
00:02:11
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 57
00:00:46
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 58
00:01:04
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 59
00:02:16
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 60
00:01:53
เฉลย PRETCAS’62 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ตอนที่ 2 00:39:53
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 61
00:04:11
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 62
00:04:01
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 63
00:13:46
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 64
00:01:53
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 65
00:01:29
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 66
00:01:13
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 67
00:02:36
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 68
00:01:54
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 69
00:02:47
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อ 70
00:06:03
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 70 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 49 นาที 2 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ “สรุปเข้ม + เนื้อหา : ความถนัดทางวิศวกรรม  PAT 3” ติด Best Seller ใน 5 วัน
  • ผู้เขียนและเรียบเรียงหนังสือ “สรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็มร้อย” ติดอันดับ Best Seller ใน 2 สัปดาห์แรก
  • ติวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 1,500 โรงเรียน
  • ติวเตอร์ค่ายวิชาการ , ค่ายการบิน ,โครงการสานฝันสู่นักบิน และซัมเมอร์แคมป์ ในภาคเหนือ ,ภาคอีสาน และภาคใต้

การศึกษา
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Aerospace Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University