เจาะข้อสอบ(ปีล่าสุด) 9 สามัญ คณิต 2 ติวกระชับทำได้ในเวลาอันสั้น

เทคนิคการทำโจทย์ 9วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ แบบเต็มที่ แน่นด้วยการทำข้อสอบแบบเจาะลึก!!

แชร์ให้เพื่อน
1.6K
Views
และอีก 38 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • ทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบ คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ปี 2562
 • อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน  9 วิชาสามัญ
 • เน้นตะลุยข้อสอบ แฉข้อสอบด้วยวิธีการระดับเทพ
 • วิธีหาคำตอบ! ที่แม่นและตรงเป๊ะ ในข้อสอบภาษาไทย บอกเทคนิควิธีการตัดช้อยแบบคนรู้จริง...ไม่มีพลาดสักข้อ
 • ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นกําจัดจุดอ่อน เพื่อให้ได้คะแนนเต็ม
ตะลุยข้อสอบจริงแบบจัดเต็ม
อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด สรุปแนวแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อสอบเก่า ก่อนสอน 9 วิชาสามัญ
ฝึกให้เทคนิคการทำโจทย์
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
พิชิตโจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ฝึกก่อนใครปี 2562 (ปีล่าสุด!!) 01:37:32
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 1
00:03:34
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 2
00:01:06
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 3
00:01:35
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 4
00:02:14
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 5
00:02:24
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 6
00:01:21
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 7
00:03:10
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 8
00:01:39
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 9
00:02:14
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 10
00:01:55
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 11
00:03:20
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 12
00:03:29
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 13
00:03:24
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 14
00:02:36
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 15
00:03:21
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 16
00:02:46
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 17
00:06:33
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 18
00:04:01
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 19
00:03:33
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 20
00:02:33
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 21
00:04:36
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 22
00:04:07
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 23
00:03:51
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 24
00:05:48
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 25
00:02:53
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 26
00:06:28
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 27
00:05:16
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 28
00:01:45
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 29
00:02:57
โจทย์ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ข้อที่ 30
00:03:03
คะแนนรีวิว

590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 990 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 30 คลิป รวม 1 ชั่วโมง 37 นาที 32 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
 • อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
 • ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา
 • 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
 • 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71