PAT 1 (แหก)โค้งสุดท้าย รู้น้อย แต่ 100 อัพ

เรียนแบบเข้มข้น เน้นเนื้อหาที่สำคัญ และบทที่ออกสอบเยอะ

แชร์ให้เพื่อน
20.5K
Views
82
Shares
และอีก 12 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

PAT 1 (แหกโค้งสุดท้าย) รู้น้อย แต่ 100 อัพ
จำนวน 20 ชม.

-ลุยข้อสอบบทเก็บง่าย
-เจาะจุดอ่อนข้อสอบ PAT1 และบทสำคัญที่ควรเก็บ ได้แก่ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง Log Expo สถิติ แคลคูลัส และกำหนดการณ์เชิงเส้น
-เรียนแล้วน้องจะมีกำลังใจสู้ PAT1 ขึ้นเยอะครับ ข้อสอบมันยาก แต่มันมีส่วนที่เราพอสู้ไหวอยู่
-การที่จะได้ 100 + คือต้องถูกเกิน 15 ข้อ ถ้าน้องเลือกข้อดีๆ และฝึกมันจริงๆ น้องทำได้แน่นอนครับ !

สิ่งที่ได้รับ
- เรียนเนื้อหาแบบสรุป ในส่วนสำคัญที่ทำคะแนนได้ในเวลาสั้นๆ
- ลุยข้อสำคัญที่ออกแน่นอน แถมง่าย !
- เทคนิคการเลือกบท เลือกข้อที่ได้คะแนนเน้นๆ
- พลังใจมาเต็มเปี่ยมที่จะสู้กับข้อสอบสุดหิน

สิ่งที่จะได้รับ
เรียนเนื้อหาแบบสรุป ในส่วนสำคัญที่ทำคะแนนได้ในเวลาสั้นๆ
ลุยข้อสำคัญที่ออกแน่นอน แถมง่าย !
เทคนิคการเลือกบท เลือกข้อที่ได้คะแนนเน้นๆ
พลังใจมาเต็มเปี่ยมที่จะสู้กับข้อสอบสุดหิน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย 20:10:52
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 1.1
00:44:14
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 1.2
00:47:12
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 1.3
00:57:26
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 2.1
01:39:12
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 2.2
00:55:09
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 3.1
00:32:24
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 3.2
00:47:01
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 3.3
00:14:27
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 3.4
01:00:49
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 4.1
01:28:39
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 4.2
00:54:40
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 5.1
01:12:14
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 5.2
00:34:21
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 5.3
00:54:04
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 6.1
01:19:00
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 6.2
01:06:40
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 7.1
00:55:56
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 7.2
00:36:28
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 7.3
01:02:40
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 8.1
01:14:26
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 8.2
00:42:17
PAT1 (แหก) โค้งสุดท้าย part 8.3
00:31:33
คะแนนรีวิว

1,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,900 บาท ลด 34%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 22 คลิป รวม 20 ชั่วโมง 10 นาที 52 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • ประสบการสอน 10 ปี สอนตั้งแต่ จบ ม.6
  • สอนนักเรียนมาแล้วมากกว่า 5,000 คน
  • สอน รร.ชั้นนำมาแล้วหลายแห่ง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ เซนต์โยเซพคอนแวนต์ อัสสัมชัญศึกษา มัธยมวัดสุทธิ สามเสนวิทยาลัย เซนต์ฟรังฯ เป็นต้น

การศึกษา
  • จบปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์