ติวก่อน เห็นก่อน กับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ปี 60

ตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. 60 เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา

แชร์ให้เพื่อน
7.8K
Views
และอีก 927 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         น้อง ๆจะตะลุยข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา มี.ค. ปี 60​
         เพื่อให้น้องๆได้คุ้นชินกับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา อีกทั้งในคอร์สนี้พี่ได้วิเคราะห์บทที่ออกข้อสอบ
ในแต่ละปีว่าออกเรื่องอะไรบ้าง และสรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ ประเด็นที่เด็ก ๆ ชอบผิดไว้ในแต่ละข้ออีกด้วย
เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ 

พิเศษ!! ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์พร้อมคลิปเฉลย ปี 60

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยข้อสอบจริง PAT 2 ชีวะเฉลยทั้งวิธีตรง และเทคนิคการคิดลัด
เทคนิคในการทำข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา
สรุปเนื้อหาชีวะที่สำคัญในการเตรียมสอบ PAT 2
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวก่อน เห็นก่อน กับข้อสอบ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 01:02:13
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 1
00:04:25
ทดลองเรียน
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 2
00:03:04
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 3
00:03:50
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 4
00:04:47
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 5
00:01:55
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 6
00:01:20
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 7
00:03:51
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 8
00:04:11
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 9
00:01:02
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 10
00:01:18
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 11
00:02:12
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 12
00:03:45
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 13
00:02:33
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 14
00:03:51
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 15
00:01:38
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 16
00:01:32
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 17
00:01:58
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 18
00:03:20
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 19
00:01:07
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 20
00:02:27
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 21
00:00:53
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 22
00:00:23
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 23
00:04:27
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 24
00:01:27
โจทย์ PAT2 ชีววิทยา ปี 60 ข้อ 25
00:00:57
พิเศษ!! ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ ปี 60 00:25:57
ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ 1
00:04:29
ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ 2
00:06:12
ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ 3
00:01:49
ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ 4
00:05:54
ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ 5
00:03:24
ข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ 6
00:04:09
คะแนนรีวิว

200 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 300 บาท ลด 33%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 31 คลิป รวม 1 ชั่วโมง 28 นาที 10 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา