SocWork Package : เตรียมพร้อมสู่สังคมสงเคราะห์ …เจาะลึกและเข้าใจตัวตน

หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจและสงสัยว่า สังคมสงเคราะห์ ในแท้ที่จริงแล้วคืออะไร และทำไมเราต้องมีงานสังคมสงเคราะห์

แชร์ให้เพื่อน
31.2K
Views
และอีก 111 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

    ในปัจจุบันการแข่งขันการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมีความเข้มข้นและมีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้ามาในรอบต่างๆเช่น รอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ในระบบ TCAS และมีอัตราส่วนการแข่งขันพอสมควร แต่ทว่า หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจและสงสัยว่า สังคมสงเคราะห์ ในแท้ที่จริงแล้วคืออะไร และทำไมเราต้องมีงานสังคมสงเคราะห์จึงมีการเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพื่อผลิตนักสังคมสงเคราะห์สู่สังคม โดยใช้ประสบการณ์ของผู้สอนที่มีโอกาสสอบตรงและศึกษาในคณะนี้ทั้งการเรียนและการฝึกภาคปฏิบัติ

สิ่งที่จะได้รับในการเรียนคอร์ส
   1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย
   2. คำแนะนำต่างๆในการเตรียมความพร้อมทั้งการอ่านหนังสือ การหาความรู้ และคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบรอบความถนัดเชิงวิชาชีพ (ทั้งแบบปรนัยและเขียนเรียงความ)
   3 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องเช่น การพัฒนาสังคม เป็นต้น

เจาะลึกคอร์ส
    เป็นการอธิบายรายละเอียดในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรศึกษาเพิ่มเติมเช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และ งานสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและมีฐานคิดในการเตรียมความพร้อม รวมถึงคำแนะนำต่างๆในการเตรียมตัวสอบ การสอบสัมภาษณ์ รวมถึงการทำแฟ้มสะสมผลงาน


 

สิ่งที่จะได้รับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย
คำแนะนำต่างๆในการเตรียมความพร้อมทั้งการอ่านหนังสือ การหาความรู้ และคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบรอบความถนัดเชิงวิชาชีพ (ทั้งแบบปรนัยและเขียนเรียงความ)
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องเช่น การพัฒนาสังคม เป็นต้น
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน เป็นต้น

เนื้อหา
SocWork Package : เตรียมพร้อมสู่สังคมสงเคราะห์ …เจาะลึกและเข้าใจตัวตน 02:15:49
Introduction Of SocWorkpack
00:07:06
Ep.0 คำแนะนำในการเตรียมสอบจาก ประสบการณ์จริงของพี่จูน
00:25:51
Ep.1 เราเข้าใจสังคมสงเคราะห์อย่างไร
00:32:19
Ep.2 สวัสดิการสังคมคืออะไร
00:33:55
Ep.3 แบบฝึกหัดและคำแนะนำใน การตอบข้อสอบ
00:36:38
SocWork Talk 2019 Version 02:03:24
ภาคบรรยาย (Lecture Part)
00:52:19
ภาคการฝึกทักษะ (Skills Part)
00:51:48
My Advice (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 2020 Version
00:19:17
สรุปภาพรวม + โค้งสุดท้ายการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 00:21:41
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะ (Update 2019-2020)
00:21:41
ตัวอย่างการตอบข้อสอบเรียงความ+แนวการเขียนจริง (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) 00:16:25
ตัวอย่างการตอบข้อสอบเรียงความ+แนวการเขียนจริง
00:16:25
แนะนำและยกตัวอย่างโจทย์การเขียนเรียงความสังคมสงเคราะห์ (2021 Version) 00:32:43
แนะนำและยกตัวอย่างโจทย์การเขียนเรียงความสังคมสงเคราะห์ (2021 Version)
00:32:43
ฝึกเขียน (แนวทางข้อสอบวิชาเฉพาะเรียงความ 2021 Version) 00:22:46
ฝึกเขียน (แนวทางข้อสอบวิชาเฉพาะเรียงความ 2021 Version)
00:22:46
Planning Of Examination (วางแผนการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ 2564) 00:25:46
Planning Of Examination (วางแผนการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ 2564)
00:25:46
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ) 00:36:04
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ)
00:36:04
Re-Talk Of SocWork (ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้น) 00:31:23
Re-Talk Of SocWork (ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้น)
00:31:23
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์) 00:28:55
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์)
00:28:55
สังคมสงเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ (สอนเสริม) 00:30:34
สังคมสงเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ (สอนเสริม)
00:30:34
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ) 00:24:55
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ)
00:24:55
แนวข้อสอบเรียงความ (การศึกษาสังคมสงเคราะห์) 00:10:09
ยกตัวอย่างและพาทำแนวข้อสอบเรียงความวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ (การศึกษากับสังคมสงเคราะห์)
00:10:09
Exam Review (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) Update October 2022 00:18:24
Exam Review (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) Update October 2022
00:18:24
The Highlight Of SocWork (บรรยายสรุป) 00:19:01
The Highlight Of SocWork (บรรยายสรุป)
00:19:01
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบเรียงความสังคมสงเคราะห์ (อัพเดต2022-2023) 00:20:53
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบเรียงความสังคมสงเคราะห์ (อัพเดต2022-2023)
00:20:53
สรุปการเตรียมสอบทั้งปรนัยและเรียงความ (การสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2023 Update) 00:17:28
สรุปการเตรียมสอบทั้งปรนัยและเรียงความ (การสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ 2023 Update)
00:17:28
สรุปสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (อัพเดต 2023) 00:18:21
สรุปสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (อัพเดต 2023)
00:18:21
สรุปHighlight สิ่งที่ควรมีเป็นพื้นฐานในการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ (2023 Version) 00:17:58
สรุปHighlight สิ่งที่ควรมีเป็นพื้นฐานในการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ (2023 Version)
00:17:58
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 400 บาท ลด 25%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 25 คลิป รวม 10 ชั่วโมง 52 นาที 39 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์