นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม

แชร์ให้เพื่อน
3.7K
Views
รายละเอียด

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 

รายละเอียด

   คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

 • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
 • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
 • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
 • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 

เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 1. ฟังก์ชัน
 2. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 3. ระบบสมการเชิงเส้น+เมตริกซ์
 4. ฟังก์ชัน
 5. เรขาคณิตวิเคราะห์

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยครูอั๋น 04:19:22
01 คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์
00:18:59
02 กราฟของความสัมพันธ์
00:23:51
03 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
00:17:26
04 ถ้าความสัมพันธ์ r อยู่ในรูปแบบสมการ
00:20:41
05 โจทย์ ข้อ 9 - 12
00:15:22
06 โจทย์ ข้อ 13 - 15
00:10:18
ทดลองเรียน
07 โจทย์ ข้อ 16 - 18
00:07:18
08 ตัวผกผันของความสัมพันธ์หรืออินเวอร์สของความสัมพันธ์
00:15:19
09 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
00:06:34
10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 2
00:09:53
11 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนฟังก์ชัน
00:17:31
12 โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชั่น
00:10:59
13 ฟังก์ชันชนิดต่างๆ
00:13:13
14 ฟังก์ชันชนิดต่างๆ ตอนที่ 2
00:23:34
15 การประยุกต์ของฟังก์ชันกำลังสอง
00:21:29
16 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
00:08:32
17 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
00:08:01
18 ฟังก์ชันขั้นบันได
00:02:51
19 การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการ
00:07:31
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง อัตราส่วนตรีโกนมิติ โดยครูพี่เจต 05:38:06
01 บทนำ พื้นฐานตรีโกณมิติ
00:23:39
02 รูปแบบโจทย์เกี่ยวกับสามเหลี่ยม
00:27:00
03 วงกลมหนึ่งหน่วย
00:19:38
04 ตัวอย่างข้อสอบ
00:19:52
05 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการยุบมุม
00:28:25
06 โจทย์ตัวอย่าง
00:25:09
07 ค่าฟังก์ชันชองผลบวกและผลต่างของมุมสองมุม
00:24:12
08 โจทย์ตัวอย่าง
00:11:04
09 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมสองเท่า
00:25:09
10 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมกำลังสอง
00:15:16
11 ฟังก์ชันตรีโกณมิติมุมครึ่งเท่า
00:13:45
12 ฟังก์ชันตรีโกณมิติเปลี่ยนผลบวกเป็นผลคูณ
00:20:28
13 ฟังก์ชันตรีโกณมิติเปลี่ยนผลคูณเป็นผลบวก
00:20:36
14 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของ 3A
00:11:47
15 อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
00:28:36
16 การประยุกต์ตรีโกณมิติกับสามเหลี่ยมใดๆ
00:23:30
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นcและเมตริกซ์ โดยครูพี่นัตตี้ 03:17:48
01 บทนำ ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์
00:13:25
02 เมตริกซ์แถว (Row Matrix)
00:10:25
03 ยกตัวอย่างโจทย์ เมตริกซ์ ABC
00:18:05
04 คุณสมบัติการคูณเมตริกซ์
00:11:38
ทดลองเรียน
05 เมตริกซ์อินเวอรส์ (Inverse Matrix)
00:19:00
06 ดีเทอร์มิแนนท์ (Determinant)
00:13:48
07 ตัวอย่างลักษณะโจทย์ ดีเทอร์มิแนนท์ (Determinant)
00:20:42
08 ประเภทของเมตริกซ์
00:16:56
09 เรื่องต่างๆที่ควรรู้ เมตริกซ์ (การหาร)
00:16:00
10 เมตริกซ์อินเวอรส์ (Inverse Matrix) เรื่องเมตริกซ์ผูกพันธ์
00:11:51
11 แบบฝึกหัดเรื่อง เมทริกซ์ 9 ตอนที่ 1
00:18:06
12 แบบฝึกหัดเรื่อง เมทริกซ์ 9 ตอนที่ 2
00:15:08
13 แบบฝึกหัดเรื่อง เมทริกซ์ 9 ตอนที่ 3
00:12:44
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ฟังก์ชัน โดยครูอั๋น 01:30:08
01 ฟังก์ชัน สิ่งที่ควรทราบ
00:09:47
02 การตรวจสอบว่าฟังก์ชันเป็นแบบฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่
00:08:12
03 การหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
00:07:28
04 ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
00:04:55
05 ตัวผกผันของฟังก์ชันหรืออินเวอร์สของฟังก์ชัน
00:09:50
06 ตัวผกผันของฟังก์ชันหรืออินเวอร์สของฟังก์ชัน ตอนที่ 2
00:01:52
07 พีชคณิตของฟังก์ชัน
00:10:59
08 ฟังก์ชันประกอบ
00:12:13
09 ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 2
00:09:25
10 ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 3
00:15:27
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยครูอั๋น 03:49:38
01 บทนำ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาพตัดกรวย
00:19:36
02 สมการเส้นตรงในรูปแบบต่างๆ และตัวอย่างโจทย์
00:09:10
03 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และโจทย์ตัวอย่าง
00:01:28
04 ข้อสอบเก่า เรขาคณิตวิเคราะห์
00:12:48
05 การหาสมการของเส้นสัมผัสวงกลม และตัวอย่างโจทย์
00:08:13
06 ส่วนที่ 2 ภาคตัดกรวย หัวข้อ 1 และ 2
00:15:52
07 ภาคตัดกรวย หัวข้อที่ 3 และโจทย์
00:11:20
08 โจทย์พาราโบลา และหัวข้อที่ 4
00:10:23
09 วงรี
00:20:26
10 โจทย์ตัวอย่าง วงรี
00:19:29
11 หัวข้อที่ 5 ไฮเพอร์โบลา และโจทย์ตัวอย่าง
00:21:11
12 โจทย์ตัวอย่าง ไฮเพอร์โบลา และหัวข้อที่ 6
00:12:44
13 หัวข้อที่ 7 หัวข้อที่ 8 และโจทย์ข้อสอบเก่า
00:17:16
14 โจทย์ข้อสอบเก่า
00:17:22
15 โจทย์ข้อสอบเก่า ตอนที่ 2
00:11:57
16 โจทย์ข้อสอบเก่า ตอนที่ 3
00:20:23
คะแนนรีวิว

2,400 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 3,400 บาท ลด 29%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 74 คลิป รวม 18 ชั่วโมง 35 นาที 2 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กบภาควิชาทรัพยากรนํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กบคณะ ั ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • ผู้ชวยอาจารย์ ่ (Teaching Assistant) วิชา Applied Probability for Electrical Engineers ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน POMP*พอมพ์(ยานรังสิต ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์สถาบัน Better Plus
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และทําสือการสอน สถาบันเตรียมแพทย์(ยานซีคอนสแควร์ ่ )
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาสําโรง
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์สถาบัน RAC สาขาเอกมัย
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาฟิ สิกส์สถาบัน Success Tutoring Academy
 • อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (Find me)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอนเสริมพิเศษวันเสาร์
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนราชวินิตบางเขน ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ ั Montfort Secondary School, Horgang, Singapore.
 • อาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรตางประเทศ ่ (Private Course) ให้กบนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School)
 • อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรีบางใหญ, ่ เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลําลูกกา
 • วิทยากรพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเศกในโครงการประเมินผลสัมฤทธิผู้เรียนระดับเขตพืนทีการศึกษา (Local Assessment System) ปี การศึกษา 2552
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์สอนพิเศษโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กบัโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปี การศึกษา 2553
 • อาจารย์สอนพิเศษการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพืนทีการศึกษาเพือแขงขันในระดับนานาชาติ วิชา ่คณิตศาสตร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปี การศึกษา 2552 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรพิเศษในการดูแล ควบคุม และฝึ กซ้อมนักเรียนใน “การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ่ ” ในสวนของการแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึงได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็ นตัวแทนเขต ่ ่ ไปแข่งขันระดับภาคตอไป ่ ่
 • ทําสือการสอนออนไลน์ให้กบ บริษัท อัพบีน จํากด ั ั (http://upbean.co.th/) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่และเทคโนโลยี
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้าให้กับงาน  UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที9 เมษายน 2554เวลา 16.30 - 18.00 น.ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation

ประวัติการศึกษา
 • 2550 – 2547 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเกรดเฉลีย 3.19
 • 2547 – 2544 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เกรดเฉลีย 3.71

 

ผลงาน , ประสบการสอน

 • ผู้เขียนหนังสือ Math ranger คณิต ม.ปลาย ง่ายเว่อร์ๆ สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • ติวเตอร์ รายการตื่นมาติว Admission ช่อง GMM25
 • ทีเจ โครงการ Click for U ระเบิดความรู้สู่มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย AIS,AIR ASIA, PTT
 
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย
 

ผลงาน , ประสบการณ์

 • ติวเตอร์โครงการทบทวนความรู้สู่มหาลัยของสหพัฒน์
 • ติวเตอร์รายการตื่นมาติว ทางช่อง GMM
 • ติวเตอร์รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางช่อง NBT และ ETV
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการและซัมเมอร์แคมป์ภาคอีสานและภาคใต้

ประวัติการศึกษา
 • มัธยมปลายจากโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
 • สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตนักเรียนคณิตศาสตร์โอลิมปิก