ติวเจาะเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม

แชร์ให้เพื่อน
11.0K
Views
และอีก 40 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 

รายละเอียด

   คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

 • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
 • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
 • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
 • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 

เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 2. ฟังก์ชัน
 3. เรขาคณิตวิเคราะห์
 4. เลขยกกำลัง
 5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยครูอั๋น 04:19:22
01 คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเชียน ความสัมพันธ์
00:18:59
02 กราฟของความสัมพันธ์
00:23:51
03 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
00:17:26
04 ถ้าความสัมพันธ์ r อยู่ในรูปแบบสมการ
00:20:41
05 โจทย์ ข้อ 9 - 12
00:15:22
06 โจทย์ ข้อ 13 - 15
00:10:18
ทดลองเรียน
07 โจทย์ ข้อ 16 - 18
00:07:18
08 ตัวผกผันของความสัมพันธ์หรืออินเวอร์สของความสัมพันธ์
00:15:19
09 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
00:06:34
10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 2
00:09:53
11 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนฟังก์ชัน
00:17:31
12 โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชั่น
00:10:59
13 ฟังก์ชันชนิดต่างๆ
00:13:13
14 ฟังก์ชันชนิดต่างๆ ตอนที่ 2
00:23:34
15 การประยุกต์ของฟังก์ชันกำลังสอง
00:21:29
16 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
00:08:32
17 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
00:08:01
18 ฟังก์ชันขั้นบันได
00:02:51
19 การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการ
00:07:31
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ฟังก์ชัน โดยครูอั๋น 01:30:08
01 ฟังก์ชัน สิ่งที่ควรทราบ
00:09:47
02 การตรวจสอบว่าฟังก์ชันเป็นแบบฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่
00:08:12
03 การหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน
00:07:28
04 ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
00:04:55
05 ตัวผกผันของฟังก์ชันหรืออินเวอร์สของฟังก์ชัน
00:09:50
06 ตัวผกผันของฟังก์ชันหรืออินเวอร์สของฟังก์ชัน ตอนที่ 2
00:01:52
07 พีชคณิตของฟังก์ชัน
00:10:59
08 ฟังก์ชันประกอบ
00:12:13
09 ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 2
00:09:25
10 ฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 3
00:15:27
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยครูอั๋น 03:49:38
01 บทนำ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาพตัดกรวย
00:19:36
02 สมการเส้นตรงในรูปแบบต่างๆ และตัวอย่างโจทย์
00:09:10
03 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และโจทย์ตัวอย่าง
00:01:28
04 ข้อสอบเก่า เรขาคณิตวิเคราะห์
00:12:48
05 การหาสมการของเส้นสัมผัสวงกลม และตัวอย่างโจทย์
00:08:13
06 ส่วนที่ 2 ภาคตัดกรวย หัวข้อ 1 และ 2
00:15:52
07 ภาคตัดกรวย หัวข้อที่ 3 และโจทย์
00:11:20
08 โจทย์พาราโบลา และหัวข้อที่ 4
00:10:23
09 วงรี
00:20:26
10 โจทย์ตัวอย่าง วงรี
00:19:29
11 หัวข้อที่ 5 ไฮเพอร์โบลา และโจทย์ตัวอย่าง
00:21:11
12 โจทย์ตัวอย่าง ไฮเพอร์โบลา และหัวข้อที่ 6
00:12:44
13 หัวข้อที่ 7 หัวข้อที่ 8 และโจทย์ข้อสอบเก่า
00:17:16
14 โจทย์ข้อสอบเก่า
00:17:22
15 โจทย์ข้อสอบเก่า ตอนที่ 2
00:11:57
16 โจทย์ข้อสอบเก่า ตอนที่ 3
00:20:23
เทอม 2 คณิตฯ หลัก เรื่อง เลขยกกำลัง โดยครูพี่อั๋น 01:31:41
เลขยกกำลังและการนำไปใช้ และ แบบฝึกหัด
00:21:10
รากที่ 2 ของจำนวนจริง และ แบบฝึกหัด Part 1
00:26:02
รากที่ 2 ของจำนวนจริง และ แบบฝึกหัด Part 2
00:10:57
การประยุกต์ของรากที่ 2 และ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็ยจำนวนตรรกยะ
00:20:23
ข้อสอบ O-net โจทย์ประยุกต์
00:13:09
เทอม 2 คณิตฯ เสริม เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โดยครูพี่อั๋น 05:07:09
01 เลขยกกำลังและรากที่ n
00:24:49
02 กรณฑ์ที่ 2 และหลักสมการที่มีกรณฑ์ที่ 2
00:23:52
03 การแก้สมการที่กรณฑ์ที่ 2 (ต่อ)
00:22:52
04 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
00:12:25
05 สมการเอกซ์โพเนนเชียล
00:23:48
06 อสมการเอกซ์โพเนนเชียล
00:26:31
07 ฟังก์ชันลอการิทึม
00:20:06
08 สมบัติของลอการิทึมและการนำไปใช้
00:25:39
09 สมการลอการิทึม
00:33:22
10 สมการลอการิทึม (ต่อ)
00:36:51
11 อสมการลอการิทึม
00:17:01
12 ลอการิทึมสามัญ
00:16:06
13 แอนติลิการิทึม และ ลอการิทึมธรรมชาติ
00:15:56
14 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
00:07:51
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย จริญญา พรหมศรี เมื่อ 12 ต.ค. 63
สอนละเอียดดี

2,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,590 บาท ลด 70%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 64 คลิป รวม 16 ชั่วโมง 17 นาที 58 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประสบการณ์การทํางาน

- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์วิศวกรรม1” ให้กับภาควิชาทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชา “คณิตศาสตร์ประยุกต์” ให้กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี (FindMe)
- อาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
- อาจารย์สอนพิเศษโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (มูลนิธิสอวน.) 
- อาจารย์รับเชิญในการติว O – Net ให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, ปทุมวิไล, ไทรน้อย, โพธินิมิตวิทยาคม, บดินทรเดชา นนทบุรี, สตรีนนทบุรี บางใหญ่, เตรียมอุดมฯ นนทบุรี, บางบัวทอง, ราษฎร์นิยม, เตรียมอุดมฯ ลำลูกกา, สตรีสมุทรปราการ
- วิทยากรรับเชิญแนะแนววิธีการพิชิตข้อสอบ O - Net, GAT, PAT สอบตรง และสอบโควต้า ให้กับงาน UEXPO 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 16.30 - 18.00 น. ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel
- วิทยากรในการติวเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์) ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
- วิทยากรรับเชิญ รายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV