ติวเจาะข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ปี 62 *+เทคนิคทำคะแนนเกิน 50+

สรุปประเด็นสำคัญ บอกจุดหลอก และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุดๆ

แชร์ให้เพื่อน
1.8K
Views
รายละเอียด

เน้นการทำข้อสอบโดยเฉพาะ เฉลยข้อสอบ onet ม.ต้น วิทยาศาสตร์  ปี 62

สรุปประเด็นสำคัญ ที่มาของคำตอบ พร้อมบอกจุดหลอกของข้อสอบ และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุด ๆ

อีกทั้งยังได้ทบทวนสรุปเนื้อหาและเตรียมต่อยอดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 
 • ในคอร์สนี้จะเน้นการสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ

วิเคราะห์เก็งข้อสอบเสมือนจริงในการสอบ อีกทั้งยังเก็งแนวโน้มของข้อสอบที่ออกบ่อย

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นและย้ำจุดที่มักผิดบ่อย เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาลงมือทำสอบจริง
วิธีการได้คำตอบที่แม่นยำ และ รวดเร็วมากขึ้น
วิเคราะห์ประเด็นสำคัญในวิชาเคมี รวมถึงเทคนิคการมองโจทย์เพื่อการทำคะแนนสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ปี 62 01:43:46
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 1
00:04:11
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 2
00:05:16
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 3
00:04:58
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 4
00:03:57
ทดลองเรียน
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 5
00:02:06
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 6
00:05:51
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 7
00:01:36
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 8
00:03:11
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 9
00:06:16
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 10
00:05:07
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 11
00:02:28
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 12
00:01:31
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 13
00:04:38
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 14
00:03:58
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 15
00:04:41
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 16
00:07:53
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 17
00:03:41
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 18
00:04:38
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ชีววิทยาและเคมี ปี 62 : ข้อที่ 19
00:02:21
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 20
00:03:03
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 21
00:01:25
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 22
00:01:36
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 23
00:01:24
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 24
00:01:26
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 25
00:02:09
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 26
00:02:22
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 27
00:02:07
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 28
00:02:16
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 29
00:01:28
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 30
00:02:01
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 31
00:01:52
ข้อสอบ O-NET ม.ต้น วิทยาศาสตร์ Part ฟิสิกส์ ปี 62 : ข้อที่ 32
00:02:19
คะแนนรีวิว

390 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 990 บาท ลด 61%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 32 คลิป รวม 1 ชั่วโมง 43 นาที 46 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรนิยมอันดับ 2)

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน :

 • ครูผู้สอน สถาบันกวดวิชา CU Concept จ.ชลบุรี
 • ครูผู้สอน สถาบันกวดวิชา Fam kaset จ.กรุงเทพมหานคร
 • ครูผู้สอน โรงเรียนบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
 • ครูผู้สอน โรงเรียนพระวิสุทธิวง จ.ปทุมธานี
 • ครูผู้สอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
 
 

ผลงาน , ประสบการณ์ทำงาน
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนชั้นนำของ กทม. และ ปริมณฑล
 • ประสบการณ์การสอน 9 ปี กว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • สอนคณิต และ ฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น

การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา