ติวเจาะเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม(เพิ่มเติม)

แชร์ให้เพื่อน
97.3K
Views
และอีก 50 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 

 

นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

 

รายละเอียด

    คอร์สนับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ จะได้เรียนครบทุกเนื้อหาที่ต้องเจอ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการเรียน
ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจ เติมเต็มความความเข้าใจด้วยการเจาะลึกคำอธิบายและบทนิยาม
โดยเนื้อหาคอร์สจะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เสริม (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

 

ในคอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้

 • มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
 • สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
 • คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยาก อีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
 • ก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
 


เนื้อหาคอร์ส นับหนึ่งพื้นฐานสู่ความถนัดคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ
1.    ลำดับและอนุกรม

2.    ความน่าจะเป็น

3.    เวกเตอร์ในสามมิติ

4.    ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

5.    ฟังกชันตรีโกณมิติ

 

สิ่งที่จะได้รับ
มากกว่าความเข้าใจที่น้อง ๆ ไม่ต้องจดจำ แต่สร้างความเข้าใจที่ดี
สรุปเน้น ๆ จุดเน้นในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน
คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต้องไป เน้นการเรียนอย่างสนุกสนาน และตื่นตัวในเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดเวลา
เทคนิคที่จะช่วยน้อง ๆ ในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรง วิธีลัด เพิ่มความเป็นความถนัดด้านคณิตศาสตร์
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนจะสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค

เนื้อหา
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยครูพี่เอิร์ธ 06:39:24
01 ความหมายของลำดับ
00:18:00
ทดลองเรียน
02 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
00:28:49
03 ลำดับเลขคณิต
00:39:12
04 ลำดับเรขาคณิตต
00:45:06
05 อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 1
00:33:18
06 อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 2
00:18:28
07 อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 3
00:19:35
08 อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 1
00:18:33
09 อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 2
00:24:52
10 อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 3
00:26:38
11 อนุกรม ตอนที่ 1
00:38:30
12 อนุกรม ตอนที่ 2
00:13:10
13 แบบฝึกหัดอนุกรม ตอนที่ 1
00:14:54
14 แบบฝึกหัดอนุกรม ตอนที่ 2
00:17:26
15 แบบฝึกหัดอนุกรม ตอนที่ 3
00:08:00
16 แบบฝึกหัดอนุกรม ตอนที่ 4
00:21:24
17 แบบฝึกหัดอนุกรม ตอนที่ 5
00:13:29
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยครูพี่เอิร์ธ 03:06:25
01 เรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็น
00:07:18
ทดลองเรียน
02 การจัดกลุ่ม
00:21:09
03 โจทย์เรียงสับเปลี่ยน
00:17:28
04 การจัดของซ้ำ
00:25:03
05 โจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1
00:19:24
06 โจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2
00:19:09
07 โจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3
00:17:31
08 แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ตอนที่ 1
00:14:24
09 แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ตอนที่ 2
00:34:33
10 แบบฝึกหัดความน่าจะเป็น ตอนที่ 3
00:10:26
เทอม 1 คณิตฯ หลัก เรื่อง เวกเตอร์ โดยครูพี่เอิร์ธ 01:10:27
01 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเวกเตอร์
00:18:42
02 การเท่ากันของเวกเตอร์ และ การบวกลบเวกเตอร์
00:18:45
03 สมบัติของผลคูณเชิงสเกลล่า
00:14:44
04 ผลคูณเชิงเวกเตอร์
00:18:16
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม โดยครูพี่เอิร์ธ 06:30:56
01 เลขยกกำลัง
00:23:23
02 รากที่ n
00:04:25
03 รากที่ n ตอนที่ 2
00:24:32
04 รากที่ n ตอนที่ 3
00:10:54
05 การแก้สมการของรากที่ n
00:25:40
06 โจทย์ การแก้สมการของรากที่ n ตอนที่ 1
00:17:11
07 โจทย์ การแก้สมการของรากที่ n ตอนที่ 2
00:12:05
08 ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล
00:23:28
09 โจทย์ ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล
00:04:21
10 ฟังก์ชันลอการึทึม
00:19:08
11 โจทย์ ฟังก์ชันลอการึทึม ตอนที่ 1
00:45:03
12 โจทย์ ฟังก์ชันลอการึทึม ตอนที่ 2
00:19:11
13 โจทย์ ฟังก์ชันลอการึทึม ตอนที่ 3
00:13:54
14 ลอการิทึมสามัญ และ ลอการิทึมธรรมชาติ
00:27:01
15 สมการและอสมการเอกซ์โพแนนเซียล
00:26:50
16 ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด
00:37:05
17 สมการและอสมการลอการิทึม ตอนที่ 1
00:22:04
18 สมการและอสมการลอการิทึม ตอนที่ 2
00:12:37
19 อสมการลอการิทึม
00:22:04
เทอม 1 คณิตฯ เสริม เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยครูพี่เอิร์ธ 03:13:48
01 ทบทวนฟังก์ชันตรีโกณมิติ
00:29:26
02 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
00:20:34
03 การอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณจากตาราง
00:10:30
04 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณ
00:24:29
05 ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ ของผลบวก และ ผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
00:16:16
06 ฟังก์ชัน ตรีโกณมิตของมุม สองเท่า สามเท่า และ ครึ่งเท่าของจำนวนจริงหรือมุม ใดๆ
00:14:19
07 ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกผลต่างและผลคณูของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
00:18:27
08 ตัวผกผันของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
00:16:10
09 เอกลักษณ์ของสมการตรีโกณมิติ
00:14:15
10 กฎของโคไซน์และไซน์
00:09:04
11 ระยะทางและความสูง
00:20:18
คะแนนรีวิว

2,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,590 บาท ลด 66%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 61 คลิป รวม 20 ชั่วโมง 41 นาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์     
  

 • ติวเตอร์คณิตศาสตร์ และ ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา NOVA Education Center​
 • อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ​
 • ติวเตอร์ติววิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนต่างๆมากกว่า 500 โรงเรียน

 

 

การศึกษา

 • Master’s degree of Engineering​
 • Faculty of Engineering , Industrial Engineering​
 • Chulalongkorn University , Bangkok , Thailand   And International Coach Federation Leading Authority Australia