เจาะเนื้อหาวิทย์ (ม.2 เทอม 1) ปูพื้นแน่นสู่ ม.ปลาย เน้นเทคนิคจี้จุดพลาด ชี้จุดออกข้อสอบบ่อย เพื่อเพิ่มเกรดและสอบติด ร.ร.ดัง

จะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

แชร์ให้เพื่อน
รายละเอียด

“ เติมเต็ม บ่นเพาะ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ”

 

           ในรายละเอียดของคอร์สเรียนจะเน้น การสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ข้อสอบออกบ่อย จุดผิดพลาดที่นักเรียนเข้าใจผิด และวิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละภาคเรียนการศึกษา

 

สิ่งที่จะได้รับในการเรียนวิชา/คอร์ส

★    สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา

★    ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด

★    วิเคราะห์ข้อสอบ

★    เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

วิชา/คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

               มัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการเทคนิคการทำข้อสอบ และความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ข้อสอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหาของวิชา/คอร์ส

ม. 2 ( เทอม 1 ) ประกอบไปด้วย
 

หน่วยที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 เรื่อง สารละลาย

หน่วยที่ 3 เรื่อง ร่างกายมนุษย์

หน่วยที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง

 

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา
ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
วิเคราะห์ข้อสอบ
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 1 หน่วยที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 00:26:04
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
00:26:04
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 1 หน่วยที่ 2 เรื่อง สารละลาย 02:02:58
องค์ประกอบของสารละลาย 
00:27:37
สภาพละลายได้และปัจจัยต่อสารละลาย 
00:13:46
ทดลองเรียน
สถานะการละลายและปัจจัย
00:16:31
ความเข้มข้นของสารละลาย
00:19:21
การเตรียมสารละลาย 1
00:21:22
การเตรียมสารละลาย 2
00:24:21
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 1 หน่วยที่ 3 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ 03:45:20
เรื่องที่ 1.1 ระบบหมุนเวียนเลือด
00:42:47
เรื่องที่ 1.2 ระบบหมุนเวียนเลือด - ความดันเลือด
00:10:31
เรื่องที่ 2.1 ระบบหายใจ
00:21:38
เรื่องที่ 2.2 ระบบหายใจ - กลไกลการหายใจ
00:22:06
เรื่องที่ 3.1 ระบบขับถ่าย
00:29:37
เรื่องที่ 3.2 ระบบขับถ่าย - การกำจัดของเสียจากผิวหนัง
00:08:13
เรื่องที่ 4 ระบบประสาท 
00:20:41
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ข้อที่ 1-20
00:34:16
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ข้อที่ 21-59
00:35:31
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ม. 2 เทอม 1 หน่วยที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 13:45:29
แรงในชีวิตประจำวัน : แรงลัพธ์
00:18:04
แรงในชีวิตประจำวัน : แรงเสียดทาน
00:12:21
แรงในชีวิตประจำวัน : แรงและความดันของของเหลว
00:08:04
แรงในชีวิตประจำวัน : แรงพยุงของของเหลว
00:06:22
แรงในชีวิตประจำวัน : โมเมนต์ของแรง
00:14:31
แรงในชีวิตประจำวัน : แรงและสนามของแรง
00:10:38
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 1-5
00:22:38
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 6-9
00:21:24
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 10-14
00:23:01
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 15-19
00:23:26
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 20-23
00:23:26
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 24-27
00:23:20
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 28-31
00:27:42
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 32-36
00:29:23
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 37-40
00:25:58
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 41-42
00:20:14
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 43-46
00:26:59
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 47-49
00:23:07
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 50-53
00:21:43
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 54-56
00:25:06
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 57-59
00:20:16
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 60-61
00:21:41
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 62-63
00:21:50
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 64-65
00:24:07
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 66-68
00:30:06
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 69-71
00:29:21
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 72-74
00:30:05
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 75-76
00:30:08
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 77-79
00:21:52
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 80-81
00:21:38
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 82-88
00:27:29
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 89-91
00:22:32
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 92-95
00:24:51
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 96-99
00:28:41
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 100-101
00:20:01
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 102-104
00:29:49
แบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ข้อที่ 105
00:13:35
คะแนนรีวิว

3,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,590 บาท ลด 53%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 53 คลิป รวม 19 ชั่วโมง 59 นาที 51 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย