ติวเจาะข้อสอบ สังคม ปี 64 *+เทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บ จับจุดตอบไว ทำได้ทันเวลา

ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ ปีล่าสุด เตรียมตัวสอบไม่พลาด!!

แชร์ให้เพื่อน
6.4K
Views
และอีก 82 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • คัดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 • สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 • แนวข้อสอบใหม่ 5 ตัวเลือก 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 • ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
 • มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
เตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ
ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
สรุป Keyword & Concept ที่ข้อสอบออกบ่อย 5 กลุ่มสาระ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ สังคม ปี 64 02:58:55
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 1
00:02:37
ทดลองเรียน
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 2
00:03:27
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 3
00:02:33
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 4
00:05:05
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 5
00:01:03
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 6
00:08:50
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 7
00:04:48
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 8
00:03:14
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 9
00:02:53
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 10
00:04:32
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 11
00:07:03
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 12
00:04:04
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 13
00:05:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 14
00:03:18
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 15
00:05:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 16
00:03:14
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 17
00:05:30
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 18
00:08:20
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 19
00:01:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 20
00:01:58
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 21
00:01:55
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 22
00:02:22
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 23
00:13:46
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 24
00:04:17
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 25
00:01:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 26
00:02:48
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 27
00:04:32
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 28
00:01:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 29
00:02:45
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 30
00:04:21
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 31
00:03:07
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 32
00:01:45
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 33
00:01:40
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 34
00:00:37
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 35
00:02:11
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 36
00:03:43
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 37
00:01:19
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 38
00:02:40
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 39
00:02:53
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 40
00:02:52
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 41
00:01:43
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 42
00:01:57
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 43
00:02:18
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 44
00:04:25
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 45
00:04:51
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 46
00:02:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 47
00:06:13
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 48
00:02:57
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 49
00:01:02
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2564 : ข้อที่ 50
00:04:22
คะแนนรีวิว

1,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,990 บาท ลด 20%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 50 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 58 นาที 55 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

การศึกษา : 

 • รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
 • ร.บ.(การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษา :
 •  สอนเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เช่น โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนอ่างทองปั่ทมโรจน์วิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง
 • สอนติวในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดระยอง เป็นต้น