Pre - SocWork ปลดล็อคความเข้าใจ “สังคมสงเคราะห์”

ความหมายของคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนที่จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการบูรณาการความรู้

แชร์ให้เพื่อน
19.5K
Views
59
Shares
และอีก 48 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

                คอร์สนี้เปรียบเสมือน “ประตู” ที่จะให้ผู้เรียนได้เปิดรับและเปิดใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนที่จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการบูรณาการความรู้เช่น สังคมวิทยา ทักษะชีวิตผ่านการเดินทางของผู้สอนทั้งในการเตรียมตัวสอบ การเรียน และ การฝึกฝน

สิ่งที่จะได้รับในการเรียนวิชา/คอร์ส 
    1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    2. ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่เปิดสอนเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงคนที่สนใจทางด้านการพัฒนาสังคม

เจาะลึกคอร์ส
    1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำว่า “สวัสดิการสังคม” และ “สังคมสงเคราะห์”
    2. การประยุกต์ความรู้และการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น CSR CSV (เบื้องต้น)
    3. รูปแบบการสอบและคำแนะนำต่างๆทั้งการสอบปรนัย และ การสอบเขียนเรียงความ (จากประสบการณ์)

 

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่เปิดสอนเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงคนที่สนใจทางด้านการพัฒนาสังคม

เนื้อหา
Pre - SocWork ปลดล็อคความเข้าใจ “สังคมสงเคราะห์” 02:45:17
Ep.0 introduction
00:29:02
Ep.1 ความความหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
00:34:09
Ep.2 สังคมวิทยาอย่างง่าย
00:37:55
Ep.3 เทคนิคการทำแบบฝึกหัด-ข้อสอบ
00:33:07
Ep.4 สิ้นสุด...แต่ต้องก้าวต่อไป
00:31:04
คะแนนรีวิว
3.0 จาก 5

โดย จารุวรรณ ดวงเดช เมื่อ 25 ก.ค. 61
ขอบคุณนะคะ สำหรับความรู้"_"

200 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 300 บาท ลด 33%

เรียนได้ 3 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 5 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 45 นาที 17 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์