Pre - SocWork ปลดล็อคความเข้าใจ “สังคมสงเคราะห์”

ความหมายของคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนที่จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการบูรณาการความรู้

แชร์ให้เพื่อน
24.5K
Views
59
Shares
และอีก 67 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

                คอร์สนี้เปรียบเสมือน “ประตู” ที่จะให้ผู้เรียนได้เปิดรับและเปิดใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนที่จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการบูรณาการความรู้เช่น สังคมวิทยา ทักษะชีวิตผ่านการเดินทางของผู้สอนทั้งในการเตรียมตัวสอบ การเรียน และ การฝึกฝน

สิ่งที่จะได้รับในการเรียนวิชา/คอร์ส 
    1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    2. ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่เปิดสอนเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงคนที่สนใจทางด้านการพัฒนาสังคม

เจาะลึกคอร์ส
    1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำว่า “สวัสดิการสังคม” และ “สังคมสงเคราะห์”
    2. การประยุกต์ความรู้และการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น CSR CSV (เบื้องต้น)
    3. รูปแบบการสอบและคำแนะนำต่างๆทั้งการสอบปรนัย และ การสอบเขียนเรียงความ (จากประสบการณ์)

 

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่เปิดสอนเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงคนที่สนใจทางด้านการพัฒนาสังคม

เนื้อหา
Pre - SocWork ปลดล็อคความเข้าใจ “สังคมสงเคราะห์” 02:45:17
Ep.0 introduction
00:29:02
Ep.1 ความความหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
00:34:09
Ep.2 สังคมวิทยาอย่างง่าย
00:37:55
Ep.3 เทคนิคการทำแบบฝึกหัด-ข้อสอบ
00:33:07
Ep.4 สิ้นสุด...แต่ต้องก้าวต่อไป
00:31:04
อัพเดตคอร์สเรียน 01:09:12
What's Social Work Trend (?)
00:26:38
What's Social Work Disruption (?)
00:23:17
My Advice (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 2020 Version
00:19:17
สรุปภาพรวม + โค้งสุดท้ายการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 00:21:41
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะ (Update 2019-2020)
00:21:41
ตัวอย่างการตอบข้อสอบเรียงความ+แนวการเขียนจริง (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) 00:16:25
ตัวอย่างการตอบข้อสอบเรียงความ+แนวการเขียนจริง
00:16:25
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ) 00:36:04
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ)
00:36:04
Re-Talk Of SocWork (ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้น) 00:31:23
Re-Talk Of SocWork (ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้น)
00:31:23
เรื่องที่ต้องรู้ (ความรู้เบื้องต้นสังคมสงเคราะห์) 00:37:33
เรื่องที่ต้องรู้ (ความรู้เบื้องต้นสังคมสงเคราะห์)
00:37:33
Welfare & Happiness (ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ) 00:21:13
Welfare & Happiness (ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ)
00:21:13
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์) 00:28:55
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์)
00:28:55
สังคมสงเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ (สอนเสริม) 00:30:34
สังคมสงเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ (สอนเสริม)
00:30:34
คะแนนรีวิว
4.0 จาก 5

โดย กุลนิษฐ์ คิดเจริญสุข เมื่อ 29 มิ.ย. 63

โดย จารุวรรณ ดวงเดช เมื่อ 25 ก.ค. 61
ขอบคุณนะคะ สำหรับความรู้"_"

200 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 300 บาท ลด 33%

เรียนได้ 3 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 16 คลิป รวม 7 ชั่วโมง 38 นาที 17 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์