คอร์ส Intensive ติว IELTS Reading ให้ได้คะแนน 7 UP (3 วัน)

IELTS เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนําในไทย หลักสูตรภาคอินเตอร์เช่น จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, MUIC และอื่น ๆ

แชร์ให้เพื่อน
9.0K
Views
166
Shares
รายละเอียด

IELTS เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนําในไทย หลักสูตรภาคอินเตอร์ เช่น จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, MUIC และอื่น ๆ  

คอร์สหลักสูตรเร่งรัด เรียนปูพื้นฐานทักษะการอ่านให้เร็ว และเทคนิคการทำโจทยข้อสอบ IELTS พาร์ท Reading

ซึ่งเป็นพาร์ทที่ได้เก็บคะแนนได้ง่ายที่สุด เพื่อให้ได้คะแนน 7 UP

 

ในคอร์สนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้

 • รู้จักข้อสอบภาษาอังกฤษ IELTS
 • ฝึกทักษะการอ่านและจับใจความสำหรับการทำข้อสอบพาร์ท Reading
 • ฝึกเทคนิคการหาคำตอบในเวลาที่จำกัด
 • ฝึกเทคนิคการอ่านเร็วแบบ Skimming เพื่อหา main idea
 • ฝึกการสร้างสมมติฐานเพื่อใช้ในการหาคำตอบ True, False, Not Given หรือ Yes, No, Not Given
 • สรุปเทคนิคข้อสอบพาร์ท Reading
 • สรุปคำศัพท์ที่น่าออกข้อสอบใน IELTS พาร์ท Reading (100+)
 • ตะลุยโจทย์ IELTS พาร์ท Reading 40 ข้อ
 
 

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคในการทำ ข้อสอบให้ได้คะแนน 7 UP
ตะลุยข้อสอบ 40 ข้อ
เทคนิคจำคำศัพท์ที่ออกบ่อยมากกว่า 100 คำ
ฝึกทักษะการอ่านเร็วและจับใจความข้อสอบพาร์ท Reading
เหมาะสำหรับ

นักเรียนในระดับชั้น ม.4 - ม.6 ที่ต้องใช้คะแนน IELTS เพื่อเข้าหลักสูตรภาคอินเตอร์ของจุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, MUIC นักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ คนที่ต้องใช้คะแนนสอบ IELTS เพื่อประกอบการขอวีซ่า

เนื้อหา
คอร์ส Intensive ติว IELTS Reading ให้ได้คะแนน 7 UP (3 วัน) 02:06:07
1. แนะนำข้อสอบ IELTS
00:04:56
ทดลองเรียน
2. การอ่านแบบ Skim Passage 1
00:10:44
3. การอ่านแบบ Skim Passage 2
00:14:19
4. การอ่านแบบ Skim Passage 3
00:12:41
5. เฉลยข้อสอบข้อ 1-7 Passage 1
00:06:12
6. เฉลยข้อสอบข้อที่ 8-13 Passage 1
00:08:42
7. เฉลยข้อสอบข้อ 14-19 Passage 2
00:07:45
8. เฉลยข้อสอบข้อ 20-23 Passage 2
00:03:42
9. เฉลยข้อสอบข้อ 24-26 Passage 2
00:02:47
10. เฉลยข้อสอบข้อ 27-31 Passage 3
00:11:10
11. เฉลยข้อสอบข้อ 32-37 Passage 3
00:07:16
12. เฉลยข้อสอบข้อ 38-40 Passage 3
00:03:31
13. อธิบายคำศัพท์ทั้ง 3 passages
00:30:55
14. สรุปตารางคะแนน
00:01:27
คะแนนรีวิว

1,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,500 บาท ลด 33%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 14 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 6 นาที 7 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ผู้เขียนหนังสือ ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ป.1-5, ป.6 สอบเข้าม. 1 ทั้งหมด 6 เล่ม
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชาชั้นนําของกรุงเทพ
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ English Program (EP) คอร์สปิดเทอมที่โรงเรียนอัสสัมชัญลพบุรี
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติที่ Westchester Community College นิวยอร์ก
 • อาจารย์สอน Business English
 • เจ้าของสถาบัน LBE Center

การศึกษา
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรีอักษรศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโท การศึกษาและเทคโนโลยี University College London, England
 • Effective Online Tutoring Certificate, University of Oxford, England
 • Business Management Practices Certificate, New York University, USA
 • TESOL Certificate, Westchester Community College, USA