ติวเจาะข้อสอบ 9สามัญ ชีววิทยา ปี 63 *+เทคนิคเข้าใจง่ายจำไว ทำคะแนนได้มากกว่ารุ่นพี่ที่ 60+

สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงเทคนิคในการจดจำ การพิจารณาตัวเลือก และวิเคราะห์ข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
6.2K
Views
และอีก 109 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

       คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้องๆทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาปี 2563 (ล่าสุด) เฉลยแบบละเอียดทุกข้อ
และในแต่ละข้อ พี่ป๊อปได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงเทคนิคในการจดจำ การพิจารณาตัวเลือก และวิเคราะห์ข้อสอบ ไว้ให้น้องๆแล้ว เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ  

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียนข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยาต่างๆ
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ที่จะสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการทบทวนความรู้ ปิดจุดพลาดกำจัดจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อ boost คะแนน และเตรียมตัวก่อนสอบ

เนื้อหา
ข้อสอบ 9สามัญ ชีววิทยา ปี 63 03:23:28
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 1
00:02:31
ทดลองเรียน
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 2
00:04:53
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 3
00:02:49
ทดลองเรียน
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 4-5
00:04:50
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 6
00:04:15
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 7
00:04:54
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 8
00:02:05
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 9
00:00:59
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 10
00:03:46
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 11
00:05:04
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 12
00:02:32
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 13
00:01:28
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 14
00:03:30
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 15
00:01:18
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 16
00:07:56
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 17
00:03:30
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 18
00:01:06
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 19
00:03:03
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 20
00:05:25
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 21
00:02:08
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 22
00:02:41
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 23
00:04:57
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 24
00:01:59
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 25
00:03:50
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 26
00:00:42
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 27
00:02:48
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 28
00:02:59
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 29
00:02:50
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 30
00:03:12
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 31
00:01:05
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 32
00:01:26
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 33
00:02:31
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 34
00:02:08
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 35
00:02:47
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 36
00:01:46
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 37
00:02:12
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 38
00:02:44
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 39
00:02:16
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 40
00:01:35
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 41
00:03:55
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 42
00:01:13
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 43
00:01:51
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 44
00:02:45
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 45
00:00:55
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 46
00:01:04
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 47
00:01:51
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 48
00:01:10
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 49
00:01:12
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 50
00:06:04
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 51
00:03:17
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 52
00:01:40
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 53
00:03:06
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 54
00:03:24
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 55
00:01:53
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 56
00:03:39
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 57
00:01:54
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 58
00:01:33
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 59
00:01:25
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 60
00:01:50
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 61
00:01:31
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 62
00:01:35
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 63
00:03:01
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 64
00:05:31
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 65
00:03:52
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 66
00:02:28
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 67
00:01:34
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 68
00:03:23
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 69
00:01:55
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 70
00:01:44
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 71
00:01:17
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 72
00:01:20
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 73
00:01:43
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 74
00:01:24
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 75
00:02:28
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 76
00:00:52
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 77
00:01:46
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 78
00:01:13
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 79
00:01:08
ข้อสอบ 9 สามัญ ชีววิทยา ปี 63 : ข้อที่ 80
00:03:32
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ณัฐฐา เจริญเต็ม เมื่อ 21 พ.ย. 63

โดย สิรภพ นามศิริพงศัพันธุ์ เมื่อ 31 มี.ค. 64
ดีครับ

1,390 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,290 บาท ลด 39%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 79 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 23 นาที 28 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา