ติวสรุปเจาะเนื้อหา+เจาะข้อสอบ ฟิสิกส์ (เล่ม 1) ม.4,5,6 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเนื้อหาฟิสิกส์แต่ละบทแบบเน้น concept , สูตรสำคัญที่มักออกสอบของบทนั้น ๆ และประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
12.8K
Views
รายละเอียด

Intensive Physics เล่ม 1 (สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และตะลุยข้อสอบ)

คอร์ส Intensive Physics เล่ม 1 เกิดจากความตั้งใจที่พี่ตั๊กกี้อยากจะทำให้น้องๆเข้าใจและกล้าทำโจทย์ในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งวิชานี้น้องๆมักจะรู้สึกว่ายาก
และเริ่มท้อในการที่จะอ่านเพื่อทำข้อสอบ รวมทั้งสิ่งที่พี่ตั๊กกี้ได้ยินมาบ่อยๆคือสูตรเยอะ จำไม่ไหว ดังนั้นคอร์สนี้พี่ตั๊กกี้จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั้นก็คือ สอบคอนเซปต์ที่ถูกต้อง
เพื่อให้เกิดพื้นฐานที่ดีในการตีโจทย์ รวมรวบสูตรจำเป็นที่ออกสอบ เพื่อลดพื้นที่ในการจำสูตรไม่จำเป็นของน้องๆลง
      นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ตั๊กกี้ได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด
กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง และสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง


Intensive Physics เล่ม 1 ประกอบด้วย

1. บทนำ
2. การเคลื่อนที่แนวตรงและแนวดิ่ง
3. แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
-     การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
-     การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-     การหมุน
-     การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย

เหมาะสำหรับ  

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน เพราะพี่ตั๊กกี้ได้เริ่มสอนใหม่ทั้งหมด โดยย่อเนื้อหาตลอด 3 ปีในระดับ ม.ปลาย
มาอยู่ใน Intensive Physics แบบกระชับ ตรงประเด็น เข้าใจได้ง่าย สูตรน้อยแต่ใช้นะทุกสูตร  ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

 

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการเรียนฟิสิกส์แบบไม่ท่องสูตร
เทคนิคการทำโจทย์ ตีโจทย์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือฟิสิกส์
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ อย่าเทเลย มา boost up คะแนนกัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
บทนำ 01:11:54
บทนำที่ 1 เรื่อง หน่วยฐาน (Base Units) , เรื่อง หน่วยนอนุพันธ์ , เรื่อง คำอุปสรรค (ใช้แทนพหุคูณ)
00:17:59
ทดลองเรียน
บทนำที่ 2 เรื่อง เลขนัยสำคัญ (Significant) , เรื่อง การบวกลบเลขนัยสำคัญ , เรื่อง การคูณและหารเลขนัยสำคัญ
00:15:15
บทนำที่ 3 เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์ , เรื่อง การหาเวคเตอร์ลัพธ์ , เรื่อง มุมตรีโกณควรรู้
00:21:00
บทนำที่ 4 ตัวอย่าง 8 -10แรงลัพธ์ , เรื่อง แตกแรงตามพื้นเอียง
00:17:40
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 02:48:45
การเคลื่อนที่แนวตรง : เรื่อง ระยะทางและการกระจัด , เรื่อง อัตราเร็ว และความเร็ว : V , เรื่อง ความเร่ง : a ̅ , เรื่อง กราฟความสัมพันธ์ , เรื่อง กราฟการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
00:18:33
การเคลื่อนที่แนวตรง : เรื่อง สูตรการเคลื่อนที่ในแนวตรงและแนวดิ่ง , เรื่อง การเคลื่อนที่แนวดิ่ง , เรื่อง ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก (g) , เรื่อง ความเร็วสัมพัทธ์
00:13:48
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ข้อที่ 1-4
00:28:07
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ข้อที่ 5-10
00:21:59
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ข้อที่ 11-15
00:25:52
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ข้อที่ 15.2 -19
00:18:19
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ข้อที่ 20-22
00:18:15
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ข้อที่ 23-27
00:23:52
เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 02:38:23
แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ : เรื่อง มวล (Mass : m) , เรื่อง ความเฉื่อย (Inertia) , เรื่อง น้ำหนัก (Weight : W) , เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของนิวตัน , เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหากฎของนิวตัน , เรื่อง แรงเสียดทาน (Friction : f)
00:22:43
แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ : เรื่อง แรงเสียดทาน (Friction : f) ต่อ , เรื่อง การชั่งน้ำหนักบนลิฟต์ , เรื่อง ระบบรอก , เรื่อง วัตถุเคลื่อนที่ติดกันไป
00:20:18
แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ : เรื่อง กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
00:09:11
โจทย์ เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 1-5
00:22:51
โจทย์ เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 6-10
00:23:49
โจทย์ เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 11-15
00:27:43
โจทย์ เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 16-20
00:19:17
โจทย์ เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ ข้อที่ 21-23
00:12:31
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 05:41:47
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ : เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
00:24:20
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ข้อที่ 1-4
00:19:50
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ข้อที่ 5-6
00:14:51
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ข้อที่ 7-9
00:17:12
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ข้อที่ 10-12
00:20:03
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ : เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม
00:20:31
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ : เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ต่อ)
00:16:19
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ข้อที่ 1-6
00:20:27
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ข้อที่ 7-11
00:20:54
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ข้อที่ 12-15
00:16:49
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ข้อที่ 16-18
00:14:11
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ : เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน
00:18:22
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ : เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน (ต่อ)
00:16:34
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ข้อที่ 1-4
00:31:35
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ข้อที่ 5-8
00:20:58
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ : เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย (SHM)
00:14:51
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ : เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย (SHM) ต่อ
00:08:56
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย (SHM) ข้อที่ 1-5
00:14:46
โจทย์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย (SHM) ข้อที่ 6-8
00:10:18
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย วรรณพร เสนะจำนงค์ เมื่อ 16 ก.ย. 63

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 39 คลิป รวม 12 ชั่วโมง 20 นาที 49 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน, ประสบการณ์สอน

  • วิทยากรรับเชิญบรรยายแก่ โรงเรียนต่างๆ อาทิ เช่น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.บดินทรเดชา,ร.ร.สตรีวิทยา 2 เป็นต้น
  • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.เซนฟรังซิสเซเวียร์
  • อาจารย์ วิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.ปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา, ร.ร.บดินทรเดชา, ร.ร.จุฬาภรณ์วิทยาลัย
  • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ONET ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา​

การศึกษา 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง