ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’62 วิชาความถนัดแพทย์

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
11.9K
Views
และอีก 60 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
วิชาความถนัดแพทย์ Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 01:40:14
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 1
00:10:51
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 2
00:03:06
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 3
00:04:19
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 4
00:01:17
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 5
00:04:37
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 6 - 8
00:02:15
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 9-11
00:04:02
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 12
00:10:42
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 13
00:06:01
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 14
00:03:56
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 15
00:00:58
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 16
00:01:09
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 17
00:00:50
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 18 - ข้อที่ 21
00:02:19
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 22
00:01:39
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 23- ข้อที่ 24
00:02:57
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 25
00:02:56
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 26
00:01:34
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 27
00:01:14
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 28
00:01:16
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 29
00:00:58
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 30
00:01:20
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 31
00:02:15
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 32
00:01:55
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 33
00:00:46
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 34
00:03:06
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 35
00:00:37
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 36
00:00:51
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 37
00:00:36
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 38
00:00:55
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 39
00:02:43
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 40
00:10:21
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 41 - ข้อที่ 43
00:01:32
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 44
00:01:21
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 45
00:03:00
วิชาความถนัดแพทย์ Part เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล 00:30:03
Part เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
00:30:03
วิชาความถนัดแพทย์ Part จริยธรรมทางการแพทย์ 01:49:23
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 1
00:07:14
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 2
00:01:16
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 3
00:02:22
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 4
00:02:13
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 5
00:00:52
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 6
00:00:44
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 7
00:01:56
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 8
00:01:49
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 9
00:01:35
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 10
00:01:32
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 11
00:01:53
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 12
00:01:58
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 13
00:01:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 14
00:01:42
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 15
00:01:58
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 16
00:01:17
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 17
00:01:24
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 18
00:00:53
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 19
00:01:28
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 20
00:01:25
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 21
00:01:38
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 22
00:01:03
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 23
00:00:56
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 24
00:01:30
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 25
00:01:01
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 26
00:01:11
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 27
00:00:55
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 28
00:01:01
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 29
00:01:35
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 30
00:01:36
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 31
00:01:31
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 32
00:00:59
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 33
00:01:35
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 34
00:01:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 35
00:00:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 36
00:00:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 37
00:02:02
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 38
00:01:59
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 39
00:01:36
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 40
00:01:27
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 41
00:01:39
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 42
00:01:21
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 43
00:01:38
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 44
00:01:32
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 45
00:01:50
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 46
00:01:19
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 47
00:00:44
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 48
00:00:50
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 49
00:00:40
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 50
00:01:08
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 51
00:01:11
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 52
00:00:36
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 53
00:00:40
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 54
00:01:13
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 55
00:01:15
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 56
00:00:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 57
00:00:59
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 58
00:01:40
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 59
00:01:10
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 60
00:00:56
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 61
00:01:12
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 62
00:01:15
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 63
00:00:50
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 64
00:01:31
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 65
00:01:28
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 66
00:00:39
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 67
00:00:49
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 68
00:00:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 69
00:01:38
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 70
00:00:45
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 71
00:00:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 72
00:00:42
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 73
00:00:55
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 74
00:00:44
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 75
00:01:07
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 76
00:00:34
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 77
00:01:15
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 78
00:01:38
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 79
00:00:46
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 80
00:02:39
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 116 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 59 นาที 40 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ อาทิ
  - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  - ฝ่ายการผลิต (โรงงานชิ้นส่วน) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ฝ่ายการตลาด บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เคพีเอ็น สมาร์ท จำกัด
  - วิทยาลัยการพยาบาลเซนต์หลุย
  - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จ.สกลนคร / ศรีษะเกษ / หนองคาย / เชียงราย / ลำปาง / สงขลา (หาดใหญ่) / ชลบุรี / พิษณุโลก
 • โครงการ Peptien Genius Generation และโครงการ Peptien Genius Simulator
 • วิทยากรบรรยายและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการชั้นนํา
 • โครงการ Osotspa Road To University และโครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
 • โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์
 • รายการ Student Chanel โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • รายการ สอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา
 • รายการ Admission Gang ช่องทรูปลูกปัญญา
 • โครงการ มาม่า และโครงการ Nation Admission
 • กิจกรรมค่ายติวของ อบจ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น อบจ.ภูเก็ต,พิษณุโลก
 • รายการ student  channel โดยกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการอื่น ๆ มากมายทั่วประเทศ

ผลงาน
 
 • ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมัน และทูตวัฒนธรรมไทย – ลาว
 • นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(JSTP) ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสวทช. (NECTEC) 3 ปีซ้อน


การศึกษา
 
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กําลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการสอบ (ผ่านการคัดเลือก) 
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี