เจาะเนื้อหาคณิต (ม.3 เทอม 1) เน้นเพิ่มเกรด+ฟิตติด ร.ร.ดัง ด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น พร้อมพื้นฐานแน่นสู่ ม.ปลาย

เน้นเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 เพิ่มทักษะพื้นฐานและเติมเต็มความรู้ที่ต้องทราบเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันระดับสูง

แชร์ให้เพื่อน
18.3K
Views
และอีก 36 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

    คอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาพื้นฐานและเติมเต็มความรู้ที่ต้องทราบเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันระดับสูง พร้อมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยในการสอบทั้งในโรงเรียนและสอบคัดเลือกเข้าสถาบันชั้นนำ มาเติมความเข้าใจด้วยคำอธิบายและบทนิยามที่แสนง่ายไปด้วยกัน เนื้อหาจะประกอบด้วยคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

เนื้อหาคอร์ส 5 เติมเต็มพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ เล่มที่ 5 (ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
  1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
  2. สามเหลี่ยมคล้าย
  3. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  4. ระบบสมการเชิงเส้น
  5. กรณฑ์ที่สอง
  6. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  7. สมการก าลังสอง
  8. พาราโบลา

ความตั้งใจของครูพี่เจตในการทำคอร์สนี้
   จากการที่พี่เจตได้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอนนิสิตมหาวิทยาลัยดัง พบว่า เด็กหลายคนขาดทักษะพื้นฐานในการต่อยอด จึงอยากสร้างคอร์สเพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น หลายคนกลัววิชานี้ เพราะการเรียนเน้นการจำมากเกินไป และขาดความสนุกในการเรียน ขาดแรงบันดาลใจ พี่เจตจึงตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำคอร์สนี้ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ รักวิชานี้เพิ่มขึ้น ตั้งใจเรียนนะครับ
 
เนื้อหาคอร์ส
    - รายละเอียดเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครบทุกหัวข้อในทุกบท
    - แบบฝึกหัดแยกตามหัวข้อและแยกประเภทโจทย์เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ
    - แบบฝึกหัดเสริมความรู้เพิ่มความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดัง และ ข้อสอบ สอวน.
    - จัดเรียงระดับความยากโจทย์เป็น 3 ระดับ ง่าย ปานกลาง ถึงยากมาก
    - สรุปสิ่งที่ได้รับของเนื้อหาในแต่ละบท เพื่อง่ายต่อการจำและนำไปใช้
    - คำอธิบายในการเรียนเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดให้ทำซ้ำเพื่อสร้างทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ
    - เอกสารเนื้อหาที่ได้รับ สามารถนำไปใช้อ่านเพื่อสอบในทุกระดับการสอบ สอบเพิ่มเกรดในโรงเรียน สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดัง และสอบแข่งขันระดับประเทศ

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เรียนจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีและทำความเข้าใจโดยไม่เน้นการจำ
ผู้เรียนจะรู้ระดับข้อสอบจากง่ายเพื่อสอบทำเกรดในโรงเรียน จนถึงยากมากเพื่อสอบแข่งขัน
ผู้เรียนจะทราบระดับความสามารถของตัวเองและรู้จุดอ่อนตัวเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนจะเรียนอย่างสนุกสนานและตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา
ผู้เรียนจะมีเทคนิคในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรงแบบทำความเข้าใจไม่เน้นการจำ และวิธีลัด เพิ่มความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
พื้นที่ผิวและปริมาตร 03:44:52
สูตรพื้นที่พื้นฐานที่ควรทราบ
00:31:57
ทดลองเรียน
สูตรปริมาตรและพื้นผิว
00:32:21
โจทย์ปริมาตรและพื้นผิว ตอนที่ 1
00:28:28
โจทย์ปริมาตรและพื้นผิว ตอนที่ 2
00:31:28
โจทย์ปริมาตรและพื้นผิว ตอนที่ 3
00:31:25
แบบฝึกหัดข้อสอบแข่งขัน ตอนที่ 1
00:35:10
แบบฝึกหัดข้อสอบแข่งขัน ตอนที่ 2
00:34:03
สามเหลี่ยมคล้าย 02:29:59
สามเหลี่ยมคล้าย
00:28:05
โจทย์สามเหลี่ยมคล้าย ตอนที่ 1
00:30:52
โจทย์สามเหลี่ยมคล้าย ตอนที่ 2
00:30:35
โจทย์สามเหลี่ยมคล้าย ตอนที่ 3
00:30:47
โจทย์สามเหลี่ยมคล้าย ตอนที่ 4
00:29:40
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 04:32:06
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
00:34:47
รูปแบบของความชัน
00:33:52
การสร้างสมการเส้นตรง
00:34:28
รูปแบบพื้นฐานการสร้างสมการเส้นตรง
00:31:41
โจทย์การสร้างสมการเส้นตรง ตอนที่ 1
00:30:15
โจทย์การสร้างสมการเส้นตรง ตอนที่ 2
00:28:49
โจทย์การสร้างสมการเส้นตรง ตอนที่ 3
00:43:15
โจทย์การสร้างสมการเส้นตรง ตอนที่ 4
00:34:59
ระบบสมการเชิงเส้น 02:15:34
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
00:32:26
โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1
00:32:46
โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2
00:29:44
โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 4
00:40:38
กรณฑ์ที่สอง 04:39:32
กรณฑ์ที่สอง
00:34:51
การบวกลบ
00:33:37
โจทย์กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 1
00:40:48
โจทย์กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 2
00:33:13
โจทย์กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 3
00:35:03
โจทย์กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 4
00:32:00
โจทย์กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 5
00:37:07
โจทย์กรณฑ์ที่สอง ตอนที่ 6
00:32:53
การแยกตัวประกอบของพหุนาม 04:59:41
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
00:30:29
การจับคู่ตัวรวม
00:27:38
การหารสังเตราะห์
00:30:47
โจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตอนที่ 1
00:29:00
โจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตอนที่ 2
00:32:06
โจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตอนที่ 3
00:37:29
โจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตอนที่ 4
00:26:46
โจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตอนที่ 5
00:32:27
โจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตอนที่ 6
00:28:44
โจทย์การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตอนที่ 7
00:24:15
สมการกำลังสอง 02:31:28
สมการกำลังสอง
00:31:37
โจทย์สมการกำลังสอง ตอนที่ 1
00:28:17
โจทย์สมการกำลังสอง ตอนที่ 2
00:30:09
โจทย์สมการกำลังสอง ตอนที่ 3
00:28:18
โจทย์สมการกำลังสอง ตอนที่ 4
00:33:07
พาราโบลา 04:32:07
พาราโบลา
00:34:45
กราฟสมการ
00:30:59
โจทย์พาราโบลา ตอนที่ 1
00:20:07
โจทย์พาราโบลา ตอนที่ 2
00:37:28
โจทย์พาราโบลา ตอนที่ 3
00:31:08
โจทย์พาราโบลา ตอนที่ 4
00:29:40
โจทย์พาราโบลา ตอนที่ 5
00:33:12
โจทย์พาราโบลา ตอนที่ 6
00:29:38
โจทย์พาราโบลา ตอนที่ 7
00:25:10
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ดรุณี ศรีแจ้ง เมื่อ 30 เม.ย. 64
ได้ซื้อตอนช่วงลดราคาค่ะ คอร์สเรียนสอนดี เข้าใจมากเวอร์ สนุกด้วยค่ะ

โดย รัญชิดา ขาวรัตน์ เมื่อ 09 มิ.ย. 63
เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมาก

3,590 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,590 บาท ลด 46%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 56 คลิป รวม 29 ชั่วโมง 45 นาที 19 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์โครงการทบทวนความรู้สู่มหาลัยของสหพัฒน์
 • ติวเตอร์รายการตื่นมาติว ทางช่อง GMM
 • ติวเตอร์รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางช่อง NBT และ ETV
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการและซัมเมอร์แคมป์ภาคอีสานและภาคใต้

การศึกษา
 • มัธยมปลายจากโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
 • สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตนักเรียนคณิตศาสตร์โอลิมปิก