ตะลุยข้อสอบ เคมี 9 วิชาสามัญ กับตัวจริง!! (เคมีวิชาสามัญปี 61)

โจทย์ข้อสอบ เคมี 9 วิชาสามัญ หรือข้อสอบเคมีวิชาสามัญชุดสอบปี 2561

แชร์ให้เพื่อน
32.2K
Views
138
Shares
และอีก 14 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

   ข้อสอบ " เคมี 9 วิชาสามัญ " คะแนนของข้อสอบฉบับนี้ ใช้สำหรับยื่นคะแนนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และโดยเฉพาะยื่นกับโครงการ กสพทน้องที่อยากเป็นหมอ จะพลาดคอร์สนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด
 
           ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีที่สุด ที่นอกเหนือจากการเรียนเนื้อหาประกอบกับการหมั่นทำโจทย์แบบฝึกหัดแล้ว การลองฝึกทำข้อสอบวิชาสามัญ ฉบับจริง ด้วยตัวเอง ด้วยความรู้ที่มีอยู่จริง และที่สำคัญคือควรที่จะฝึกฝนโดยจับเวลา เสมือนกำลังสอบด้วยตัวเองอยู่จริง 
 

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่รวบรวมข้อสอบ เคมี 9 วิชาสามัญ ฉบับจริง ที่เหมือนข้อสอบจริงที่สุด           

 • ไม่มีการแก้ไขโจทย์!!!!!!!!!!!!!!!! (เพื่อให้ตัวเองเฉลยได้ถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขในโจทย์!!!!!!!!!!! (เพื่อหลอกว่าข้อสอบง่าย คิดเลขง่าย)
 • ไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่ม!!!!!!!!!!!!!! (เพื่อเป็นการใบ้ข้อสอบ)
 • รวบรวมโจทย์ข้อสอบ เคมี 9 วิชาสามัญ ไว้ครบถ้วนทุกฉบับ
 • เฉลยข้อสอบที่สมบูรณ์ ผลเฉลยคำตอบถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด มีคำเฉลยทั้งวิธีตรงและวิธีลัด พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาที่สำคัญ บอกสูตรที่ใช้ รวมทั้งการชี้ประเด็นของข้อสอบคำสำคัญที่ต้องเน้น ย้ำทุกจุดที่ข้อสอบดัก หรือหลอก เทคนิกการวิเคราะห์ตัวเลือก และเทคนิกการตัดตัวเลือกเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องโดยเร็วที่สุด ดังนั้นการสมัครเรียนในคอร์สนี้ จึงมีความคุ้มค่าทุกวินาที อย่างแน่นอน

 

 
 


 

สิ่งที่จะได้รับ
โจทย์ข้อสอบ เคมี 9 วิชาสามัญ ที่เหมือนข้อสอบจริงที่สุด
การเฉลยคำตอบทั้งวิธีตรง และวิธีลัด พร้อมคำอธิบายเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุด
ความถูกต้องของคำเฉลยข้อสอบ ที่ตรงกับเฉลยจากคนออกข้อสอบโดยตรง
น้องๆ จะได้ฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบฉบับจริงด้วยตัวเอง จะได้ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาเคมี และคะแนนสอบของตนเอง เพื่อวางแผนในการเตรียมตัวตนเอง ให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดก่อนลงสอบสนามสอบจริง (การสอบจริง เปิดสอบเพียงรอบเดียว ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกนะ)
การได้ฝึกฝนทำข้อสอบ จะสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราอ่อนเนื้อหาหัวข้อไหน บทเรียนไหน เราจะได้เตรียมตัวได้ถูกจุด โดยไม่เป็นการเสียเวลา เป็นการกระชับจับถูกจุด ตรงเป้าขยี้ย้ำทันที ฉับไวต่อการทบทวน และแม่นยำจุดเน้นที่ข้อสอบออก
เหมาะสำหรับ

น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในสาขาที่เปิดให้ยื่นคะแนน วิชาเคมี 9 วิชาสามัญ โดยเฉพาะกลุ่ม กสพท. ได้แก่ หมอ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือคณะอื่นๆ ตามประกาศจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

เนื้อหา
ตะลุยข้อสอบ เคมี 9 วิชาสามัญ กับตัวจริง!! (เคมีวิชาสามัญปี 61) 12:29:25
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 1
00:10:58
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 2
00:11:33
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 3
00:16:26
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 4
00:26:33
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 5
00:20:10
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 6
00:32:37
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 7
00:15:17
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 8
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 9
00:17:06
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 10
00:07:36
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 11
00:11:00
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 12
00:04:05
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 13
00:24:37
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 14
00:06:25
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 15
00:11:25
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 16
00:13:26
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 17
00:13:57
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 18
00:06:55
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 19
00:06:32
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 20
00:10:07
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 21
00:10:44
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 22
00:03:35
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 23
00:16:29
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 24
00:05:50
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 25
00:09:54
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 26
00:23:07
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 27
00:05:14
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 28
00:10:16
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 29
00:16:37
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 30
00:13:44
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 31
00:11:10
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 32
00:59:44
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 33
00:08:10
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 34
00:10:56
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 35
00:17:50
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 36
00:10:14
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 37
00:10:31
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 38
00:09:13
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 39
00:11:20
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 40
00:10:15
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 41
00:18:52
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 42
00:13:15
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 43
00:25:57
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 44
00:17:20
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 45
00:15:02
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 46
00:16:24
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 47
01:00:36
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 48
00:09:32
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 49
00:10:53
เฉลยข้อสอบเคมี 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ข้อ 50
00:19:56
คะแนนรีวิว

500 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 800 บาท ลด 38%

เรียนได้ 3 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 50 คลิป รวม 12 ชั่วโมง 29 นาที 25 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์

 • ใบประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดีเด่น จาก​คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศีกษา 2543​ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2542​
 • รางวัล ที่เคยได้รับ

                   -รางวัล Delivered an Outstanding Presentation จาก Particle Technology and   Material Processing Laboratory (PTMP)

                  - รางวัล Poster Presentation ยอดเยี่ยมในการแข่งขันการนำเสนอผลงานใน   โครงงาน senior project ประจำปีการศีกษา 2546 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สอนพิเศษวิชาเคมี ระดับ มัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย เป็นเวลากว่า 20 ปี​
 • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี ในโครงการติวเข้มโอสถสภา Camp to University 2009 , 2010 ​
 • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี โครงการ MOLหนึ่งใจติวให้น้อง Road to University 2011-2014​
 • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี ETV “Student Channel ติวเข้ม”​
 • วิทยากรบรรยายวิชาเคมี ในรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ของ etvthai


การศึกษา
 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสคร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
             คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย