ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’62 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
45.0K
Views
และอีก 86 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’62 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา 04:57:45
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 1
00:09:57
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 2
00:09:02
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 3
00:07:17
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 4
00:04:43
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 5
00:02:31
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 6
00:08:59
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 7
00:03:27
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 8
00:04:20
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 9
00:07:20
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 10
00:05:28
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 11
00:05:09
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 12
00:08:01
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 13
00:02:19
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 14
00:03:36
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 15
00:03:22
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 16
00:03:14
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 17
00:02:59
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 18
00:07:09
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 19
00:02:38
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 20
00:03:54
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 21
00:04:24
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 22
00:04:48
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 23
00:02:37
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 24
00:02:27
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 25
00:04:27
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 26
00:04:01
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 27
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 28
00:04:45
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 29
00:04:09
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 30
00:06:35
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 31
00:03:27
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 32
00:04:52
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 33
00:06:24
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 34
00:03:17
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 35
00:04:19
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 36
00:04:17
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 37
00:01:29
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 38
00:01:27
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 39
00:05:43
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 40
00:07:54
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 41
00:02:11
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 42
00:02:06
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 43
00:02:49
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 44
00:01:32
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 45
00:02:42
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 46
00:01:42
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 47
00:02:04
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 48
00:03:33
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 49
00:03:42
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 50
00:01:10
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 51
00:01:20
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 52
00:03:41
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 53
00:07:12
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 54
00:04:32
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 55
00:06:21
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 56
00:01:31
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 57
00:03:28
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 58
00:01:45
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 59
00:01:25
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 60
00:05:26
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 61
00:04:51
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 62
00:04:06
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 63
00:05:16
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 64
00:02:01
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 65
00:02:33
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 66
00:01:46
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 67
00:02:29
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 68
00:04:06
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 69
00:02:46
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 70
00:04:01
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 71
00:01:35
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 72
00:01:07
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 73
00:01:45
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 74
00:01:06
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 75
00:02:31
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 76
00:02:07
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 77
00:01:50
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 78
00:01:27
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 79
00:02:19
วิชาสามัญ ชีววิทยา ข้อ 80
00:01:04
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 57 นาที 45 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา