ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ พร้อมลงสนามสอบ!! ปี 2559

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
1.6K
Views
และอีก 158 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

ตะลุยข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบ O-NET อย่างเร่งรัดและเข้มข้น
เน้น Keyword สำคัญที่ต้องจำเข้าห้องสอบ วิธีการจำคำศัพท์แบบสนุก

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อสร้างความคุ้นเคย
ข้อสอบที่ออกบ่อย
เน้น Keyword สำคัญที่ต้องจำเข้าห้องสอบ
เทคนิคที่จะทำให้สอบอังกฤษผ่าน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ พร้อมลงสนามสอบ!! ปี 2559 04:16:55
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 1 - 10
00:51:17
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 11 - 20
00:31:56
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 21 - 30
00:30:25
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 31 - 40
00:26:28
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 41 - 50
00:19:50
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 51 - 60
00:24:09
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 61 - 70
00:16:40
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 71 - 80
00:17:21
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2559 ข้อ 81 - 90
00:38:49
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

350 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 650 บาท ลด 46%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 9 บทเรียน รวม 4 ชั่วโมง 16 นาที 55 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่เต้
ปริวรรต อิ่มสอาด

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน
- คะแนน TOEIC 990/990
- วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
- นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการศึกษา:

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท M.A. (TESOL) University of York, U.K.
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate of Public Speaking, University of Washington, U.S.A.
  • อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ไทย-สหรัฐอเมริก