Last Minute Of SocWork …นาทีสุดท้ายก่อนสอบความถนัดฯสังคมสงเคราะห์

คอร์สนี้เปรียบเสมือน “โค้งสุดท้าย” ในการเตรียมความพร้อมในการสอบความถนัดทางวิชาชีพสำหรับคนที่สนใจเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ให้เพื่อน
13.4K
Views
และอีก 92 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

Last Minute Of SocWork …นาทีสุดท้ายก่อนสอบความถนัดฯสังคมสงเคราะห์

 

               คอร์สนี้เปรียบเสมือน “โค้งสุดท้าย” ในการเตรียมความพร้อมในการสอบความถนัดทางวิชาชีพสำหรับคนที่สนใจเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเน้นทักษะการทำข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย รวมถึงคำแนะนำต่างๆในการหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเองในโค้งสุดท้าย โดยสอนจากประสบการณ์การสอบเข้าศึกษาต่อฯของผู้สอน (สมัยของผู้สอนคือ ปีการศึกษา 2557) แต่มีการประยุกต์รูปแบบและทักษะให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

 

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส

1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อโดยการตัดสินใจสอบหรือยื่นคะแนนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง (ซิ่ว)

 

เจาะลึกคอร์ส

1.  การทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ในมิติที่น่าสนใจ

2. ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในส่วนการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย

3. แง่คิดและประสบการณ์ของผู้สอนจากการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความสนใจทางวิชาการอื่นๆ

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อโดยการตัดสินใจสอบหรือยื่นคะแนนเข้ามาอีกครั้งหนึ

เนื้อหา
Last Minute Of SocWork …นาทีสุดท้ายก่อนสอบความถนัดฯสังคมสงเคราะห์ 01:57:32
สังคมสงเคราะห์…ในภาพจำและการเรียนรู้
00:52:50
เขียนได้มาก VS เขียนได้สาระ
00:37:27
Last Minute Of SocWork (Wrap Up)
00:27:15
ของขวัญโค้งสุดท้ายจาก P'จูน 00:02:43
ของขวัญโค้งสุดท้ายจาก P'จูน
00:02:43
ทดลองเรียน
SocWork Talk 2019 Version 01:44:07
ภาคบรรยาย (Lecture Part)
00:52:19
ภาคการฝึกทักษะ (Skills Part)
00:51:48
อัปเดตคอร์สเรียน 01:09:12
What's Social Work Trend (?)
00:26:38
What's Social Work Disruption (?)
00:23:17
My Advice (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 2020 Version
00:19:17
สรุปภาพรวม + โค้งสุดท้ายการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 00:21:41
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะ (Update 2019-2020)
00:21:41
ตัวอย่างการตอบข้อสอบเรียงความ+แนวการเขียนจริง (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) 00:16:25
ตัวอย่างการตอบข้อสอบเรียงความ+แนวการเขียนจริง
00:16:25
แนะนำและยกตัวอย่างโจทย์การเขียนเรียงความสังคมสงเคราะห์ (2021 Version) 00:32:43
แนะนำและยกตัวอย่างโจทย์การเขียนเรียงความสังคมสงเคราะห์ (2021 Version)
00:32:43
ฝึกเขียน (แนวทางข้อสอบวิชาเฉพาะเรียงความ 2021 Version) 00:22:46
ฝึกเขียน (แนวทางข้อสอบวิชาเฉพาะเรียงความ 2021 Version)
00:22:46
Planning Of Examination (วางแผนการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ 2564) 00:25:46
Planning Of Examination (วางแผนการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ 2564)
00:25:46
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ) 00:36:04
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ)
00:36:04
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์) 00:28:55
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์)
00:28:55
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ) 00:24:55
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ)
00:24:55
แนวข้อสอบเรียงความ (การศึกษาสังคมสงเคราะห์) 00:10:09
ยกตัวอย่างและพาทำแนวข้อสอบเรียงความวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ (การศึกษากับสังคมสงเคราะห์)
00:10:09
Exam Review (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) Update October 2022 00:18:24
Exam Review (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) Update October 2022
00:18:24
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบเรียงความสังคมสงเคราะห์ (อัพเดต2022-2023) 00:20:53
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบเรียงความสังคมสงเคราะห์ (อัพเดต2022-2023)
00:20:53
สรุปสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (อัพเดต 2023) 00:18:21
สรุปสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (อัพเดต 2023)
00:18:21
สรุปHighlight สิ่งที่ควรมีเป็นพื้นฐานในการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ (2023 Version) 00:17:58
สรุปHighlight สิ่งที่ควรมีเป็นพื้นฐานในการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ (2023 Version)
00:17:58
คะแนนรีวิว

100 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 299 บาท ลด 67%

เรียนได้ 3 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 22 คลิป รวม 9 ชั่วโมง 48 นาที 34 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์