เจาะเนื้อหาคณิต (ม.3 เทอม 2) เน้นเพิ่มเกรด+ฟิตติด ร.ร.ดัง ด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย เก่งได้ในเวลาอันสั้น พร้อมพื้นฐานแน่นสู่ ม.ปลาย

เน้นเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 เพิ่มทักษะพื้นฐานและเติมเต็มความรู้ที่ต้องทราบเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันระดับสูง

แชร์ให้เพื่อน
2.1K
Views
รายละเอียด

    คอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาพื้นฐานและเติมเต็มความรู้ที่ต้องทราบเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันระดับสูง พร้อมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยในการสอบทั้งในโรงเรียนและสอบคัดเลือกเข้าสถาบันชั้นนำ มาเติมความเข้าใจด้วยคำอธิบายและบทนิยามที่แสนง่ายไปด้วยกัน เนื้อหาจะประกอบด้วยคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

เนื้อหาคอร์ส 6 เติมเต็มพื้นฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ เล่มที่ 6 (ม.3 ภาคเรียนที่ 2)
  1. อสมการ
  2. สถิติ
  3. ความน่าจะเป็น
  4. การเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์
  5. ระบบสมการ
  6. เศษส่วนของพหุนาม

ความตั้งใจของครูพี่เจตในการทำคอร์สนี้
   จากการที่พี่เจตได้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอนนิสิตมหาวิทยาลัยดัง พบว่า เด็กหลายคนขาดทักษะพื้นฐานในการต่อยอด จึงอยากสร้างคอร์สเพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น หลายคนกลัววิชานี้ เพราะการเรียนเน้นการจำมากเกินไป และขาดความสนุกในการเรียน ขาดแรงบันดาลใจ พี่เจตจึงตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำคอร์สนี้ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ รักวิชานี้เพิ่มขึ้น ตั้งใจเรียนนะครับ
 
เนื้อหาคอร์ส
    - รายละเอียดเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครบทุกหัวข้อในทุกบท
    - แบบฝึกหัดแยกตามหัวข้อและแยกประเภทโจทย์เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ
    - แบบฝึกหัดเสริมความรู้เพิ่มความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดัง และ ข้อสอบ สอวน.
    - จัดเรียงระดับความยากโจทย์เป็น 3 ระดับ ง่าย ปานกลาง ถึงยากมาก
    - สรุปสิ่งที่ได้รับของเนื้อหาในแต่ละบท เพื่อง่ายต่อการจำและนำไปใช้
    - คำอธิบายในการเรียนเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดให้ทำซ้ำเพื่อสร้างทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ
    - เอกสารเนื้อหาที่ได้รับ สามารถนำไปใช้อ่านเพื่อสอบในทุกระดับการสอบ สอบเพิ่มเกรดในโรงเรียน สอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดัง และสอบแข่งขันระดับประเทศ

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เรียนจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีและทำความเข้าใจโดยไม่เน้นการจำ
ผู้เรียนจะรู้ระดับข้อสอบจากง่ายเพื่อสอบทำเกรดในโรงเรียน จนถึงยากมากเพื่อสอบแข่งขัน
ผู้เรียนจะทราบระดับความสามารถของตัวเองและรู้จุดอ่อนตัวเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ผู้เรียนจะเรียนอย่างสนุกสนานและตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา
ผู้เรียนจะมีเทคนิคในการทำโจทย์ ทั้งวิธีตรงแบบทำความเข้าใจไม่เน้นการจำ และวิธีลัด เพิ่มความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื้อหา
01อสมการ 01:38:37
พื้นทางการแก้สมการ
00:30:10
ทดลองเรียน
ตัวอย่างโจทย์อสมการ ตอนที่ 1
00:32:10
ตัวอย่างโจทย์อสมการ ตอนที่ 2
00:36:17
02สถิติ 03:04:39
เนื้อหาสถิติ
00:30:29
แผนภูมิวงกลม
00:31:43
ตัวอย่างโจทย์สถิติ ตอนที่ 1
00:28:25
ค่ากลางของข้อมูล
00:31:34
ตัวอย่างโจทย์สถิติ ตอนที่ 2
00:31:29
ตัวอย่างโจทย์สถิติ ตอนที่ 3
00:30:59
03ความน่าจะเป็น 05:26:43
เนื้อหาความน่าจะเป็น
00:31:55
โจทย์การสร้างตัวเลข
00:30:29
การใช้ Tree Diagram
00:24:35
ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1
00:38:39
ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2
00:30:04
การเรียงสับเปลี่ยน
00:33:39
โจทย์การเลือกทั่ว ๆ ไป
00:18:18
ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3
00:30:23
ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 4
00:30:10
ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 5
00:30:05
ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็น ตอนที่ 6
00:28:26
04การเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 01:59:07
ตัวอย่างโจทย์การเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1
00:30:39
ตัวอย่างโจทย์การเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2
00:29:05
ตัวอย่างโจทย์การเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 3
00:29:09
ตัวอย่างโจทย์การเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 4
00:30:14
05ระบบสมการ 02:29:50
เนื้อหาการแก้ระบบสมการ
00:33:23
ตัวอย่างโจทย์การแก้ระบบสมการ ตอนที่ 1
00:33:47
ตัวอย่างโจทย์การแก้ระบบสมการ ตอนที่ 2
00:27:09
ตัวอย่างโจทย์การแก้ระบบสมการ ตอนที่ 3
00:30:10
ตัวอย่างโจทย์การแก้ระบบสมการ ตอนที่ 4
00:25:21
06เศษส่วนของพหุนาม 03:41:03
เนื้อหาเศษส่วนของพหุนาม
00:32:34
ตัวอย่างโจทย์เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 1
00:35:04
ตัวอย่างโจทย์เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 2
00:23:55
ตัวอย่างโจทย์เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 3
00:35:49
ตัวอย่างโจทย์เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 4
00:31:58
ตัวอย่างโจทย์เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 5
00:29:19
ตัวอย่างโจทย์เศษส่วนของพหุนาม ตอนที่ 6
00:32:24
คะแนนรีวิว

2,990 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,990 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 36 คลิป รวม 18 ชั่วโมง 19 นาที 59 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์โครงการทบทวนความรู้สู่มหาลัยของสหพัฒน์
 • ติวเตอร์รายการตื่นมาติว ทางช่อง GMM
 • ติวเตอร์รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางช่อง NBT และ ETV
 • ติวเตอร์ค่ายวิชาการและซัมเมอร์แคมป์ภาคอีสานและภาคใต้

การศึกษา
 • มัธยมปลายจากโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย
 • สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตนักเรียนคณิตศาสตร์โอลิมปิก