เฉลย PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แชร์ให้เพื่อน
17.7K
Views
และอีก 27 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'63 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ
 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’63 9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา 02:55:32
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 1
00:02:25
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 2
00:02:08
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 3
00:05:42
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 4
00:03:49
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 5
00:03:33
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 6
00:04:45
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 7
00:04:35
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 8
00:05:12
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 9
00:04:03
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 10
00:03:07
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 11
00:06:53
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 12
00:04:03
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 13
00:07:24
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 14
00:03:18
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 15
00:06:25
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 16
00:06:28
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 17
00:10:28
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 18
00:03:20
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 19
00:03:04
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 20
00:02:56
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 21
00:05:46
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 22
00:04:13
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 23
00:01:46
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 24
00:03:51
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 25
00:04:47
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 26
00:04:16
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 27
00:03:02
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 28
00:02:51
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 29
00:02:57
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 30
00:02:16
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 31
00:02:44
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 32
00:01:26
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 33
00:03:02
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 34
00:03:59
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 35
00:01:45
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 36
00:01:37
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 37
00:02:39
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 38
00:01:12
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 39
00:02:26
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 40
00:03:32
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 41
00:02:30
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 42
00:03:10
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 43
00:03:15
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 44
00:01:33
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 45
00:03:22
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 46
00:01:03
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 47
00:02:11
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 48
00:01:41
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 49
00:01:05
9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา : ข้อ 50
00:01:57
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 50 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 55 นาที 32 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์ทำงาน

 • บรรณาธิการและ วิทยากรรับตรงและแอดมิชชัน AdmissionPremium.com  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
 • บล็อกเกอร์การศึกษา  P-Dome.com 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับแอดมิชชัน ในงาน Admission Genius ฉลาดเลือกด้วยข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 400 โรงเรียน/สถาบัน ในโครงการ Taro To School 
 • วิทยากรด้านรับตรงและแอดมิชชัน ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ,เครือข่ายผู้ปกครอง และคุณครูแนะแนวทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรด้านสอบตรง/โควตา ให้กับ ค่ายเพื่อการเตรียมตัวสอบตรง/โควตามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Enzyme Camp , New Ela KKU Camp , Aristotle KKU Camp เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • ผู้ไขข้อสงสัยให้กับนักเรียน ม.ปลาย ในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ผ่านทาง รายการตื่นมาติว Admissions ทางช่อง GMM Channel และช่อง GTH ON AIR 

การบรรยายนักเรียนและผู้ปกครอง
               - รู้ลึก รู้จริง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)
               - เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย (จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร มหิดล มศว ศิลปากร มจธ. มจพ. สจล.)
               - เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.บูรพา )
               - การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนอกรั้วมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันพระบรมราชชนก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
               -เจาะลึกการรับเข้าศึกษาผ่านระบบแอดมิชชัน วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชัน

Workshop นักเรียน
               - การค้นหาตนเอง สาขาอาชีพแห่งอนาคต เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต
               - ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
               - การทำแฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio)

การศึกษา
 • ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท กำลังศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)