ติว GAT ENG จัดเต็ม เข้มทุกเนื้อหา พาได้คะแนน 150 (Full คอร์ส)

เน้นกระบวนการทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วิชา GAT ENG

แชร์ให้เพื่อน
47.5K
Views
และอีก 21 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

ติวGAT ENG จัดเต็ม เข้มทุกเนื้อหา พาได้คะแนน150

เน้นกระบวนการทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วิชา GAT ENG

 

+Full คอร์ส 77 ชั่วโมง

+5 พิเศษ เฉลยข้อสอบครบข้ออย่าละเอียด

+4 คุ้ม ติวแตกศัพท์ออกสอบ

 

    วิชา GAT ENG เป็นวิชาสำคัญที่เป็นตัวชี้ชะตา ตัดสินคณะและอนาคตของน้องๆเลยทีเดียว GAT ENG มีการเปลี่ยนข้อสอบโดยไม่ได้บอกก่อนหลายครั้ง ทำให้น้องๆที่ไมได้เตรียมตัวจะทำข้อสอบไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้ที่ข้อสอบยากอย่างเดียว แต่จะทำไม่ได้เพราะไม่เคยเจอข้อสอบแนวนี้เสียด้วยซ้ำ ติวGAT ENG จัดเต็ม เข้มทุกเนื้อหา พาได้คะแนน 150 (Fullคอร์ส) นี้ จะพาน้องๆดู วิเคราะห์ บอกเทคนิค ตัวอย่างข้อสอบทุกประเภทที่เคยออกใน GAT ENG พร้อมทั้งฝึกฝนการทำข้อสอบปีเก่าตั้งแต่ปี 2552-2556 เพราะข้อสอบ GAT ENG นั้นชอบนำข้อสอบมาใช้ซ้ำดังนั้นการทำข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยอย่างละเอียดจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

 

พิเศษ

พิเศษยิ่งกว่า  แถม Idioms & Phrasal Verbs ออกบ่อยที่สุดใน GAT ENG ฉบับจัดเต็ม

พิเศษยิ่งกว่ากว่าWord Roots เทคนิคศัพท์ขั้นเทพ แปลได้แม้ไม่เคยเจอศัพท์นี้

แถมไปเลย 5 Grammar Topics  ออกบ่อยที่สุดใน GAT ENG

พิเศษที่สุด1 เฉลยข้อสอบครบข้ออย่างละเอียด GAT ENG 2560/1

พิเศษที่สุด2 เฉลยข้อสอบครบข้ออย่างละเอียด GAT ENG 2560/2

พิเศษที่สุด3 เฉลยข้อสอบครบข้ออย่างละเอียด GAT ENG 2559/1

พิเศษที่สุด4 เฉลยข้อสอบครบข้ออย่างละเอียด GAT ENG 2559/2

พิเศษที่สุด5 เฉลยข้อสอบครบข้ออย่างละเอียด GAT ENG 2558/1

 

ยังไม่หมด

คุ้มที่1 ติวแตกศัพท์ออกสอบ + เทคนิคการทำข้อสอบศัพท์เชิงเจาะลึก ได้ผลตั้งแตครั้งแรกที่เรียน

คุ้มที่2 Vocab Factory คลังคำศัพท์ออกบ่อยแบ่งตามหัวข้อ ที่ออกบ่อยสุดใน10ปีที่ผ่านมา

คุ้มที่3 Phrasal Verb Factory ศัพท์ประเภท 2-word verbs ออกบ่อย A-Z

คุ้มที่4 สอนกลอนศัพท์พิเศษ อีก10 กลอน การันตีศัพท์ออกGAT ENGแน่ปี2561 มากกว่า100++คำ

 

รวมจำนวน 77 ชั่วโมง

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยข้อสอบจริงทุกประเภทที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การสอบ GAT ENG
Techniques ในการทำข้อสอบทุกประเภทโดยละเอียด
เน้นจุดแข็ง กําจัดจุดอ่อน เสริมทักษะในการทำข้อสอบให้ไว แม่นยำ ตรงจุด ได้ผล %
เทคนิคลับ การตัด choices ขั้นเทพ สอนแบบละเอียด ไม่เข้าใจสามารถปรึกษาส่วนตัวได้ตลอด
5Grammar Topics ออกบ่อยที่สุดใน GAT ENG
เหมาะสำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนช้ันม.4 ยิ่งเรียนเร็วยิ่งได้ฝึกฝนก่อน พร้อมกว่า เอนท์ติดตั้งแต่รอบแรกๆ นักเรียนช้ันม.5 เตรียมความพร้อมก่อน เพื่อทดลองข้อสอบของจริง นักเรียนช้ันม.6 ตะลุยข้อสอบแบบจัดเต็ม มีเวลาปานกลาง เวลาฝึกทำโจทย์ภายใน 45 วัน

เนื้อหา
1.แนะนําหลักการการทําGAT ENG: Conversation 08:52:21
เทคนิคการทำ conversation เก็บเต็ม 37.5คะแนน
02:11:08
แฉ conver ออกบ่อย ข้อลวง ข้อเก็บแต้ม ข้อสอบจริง ปี 2552-2556 ตอนที่ 1
03:05:14
แฉ conver ออกบ่อย ข้อลวง ข้อเก็บแต้ม ข้อสอบจริง ปี 2552-2556 ตอนที่ 2
01:07:28
แฉ conver ออกบ่อย ข้อลวง ข้อเก็บแต้ม ข้อสอบจริง ปี 2552-2556 ตอนที่ 3
02:28:31
2.แนะนําหลักการการทําGAT ENG: Vocab 06:30:17
Analogy
01:59:37
Meaning Recognition , Meaning in context ข้อสอบจริง ปี 2555 - 2556
02:22:58
Meaning in context ข้อสอบจริง ปี 2553 - 2554
02:07:42
3.แนะนําหลักการการทําGAT ENG: Reading 04:01:22
Articles เทคนิคอ่านน้อยตอบมาก ข้อสอบจริง ปี 2555 - 2556
02:49:14
Cartoon strips, ads, labels, classified และวิธีทำโดยละเอียด ข้อสอบจริง ปี 2555 ตอนที่ 1
00:28:19
Cartoon strips, ads, labels, classified และวิธีทำโดยละเอียด ข้อสอบจริง ปี 2555 ตอนที่ 2
00:43:49
4. แนะนําหลักการการทําGAT ENG: Error Identification 02:09:40
Error Identification
02:09:40
5. แนะนําหลักการการทําGAT ENG: Paragraph Structure 00:42:13
Sentence rearrangement technique และเฉลย ข้อสอบจริง ใน GAT ENG
00:42:13
6. ตะลุยข้อสอบจริงครบทุกข้อ GAT ENG ปี 2560/1 06:29:52
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2560/1 ตอนที่ 1
03:33:41
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2560/1 ตอนที่ 2
02:56:11
7. ตะลุยข้อสอบจริงครบทุกข้อ GAT ENG ปี 2560/2 05:47:36
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2560/2 ตอนที่ 1
01:27:30
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2560/2 ตอนที่ 2
04:20:06
8.ตะลุยข้อสอบจริงครบทุกข้อ GAT ENG ปี 2559/1 05:50:19
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2559/1 ตอนที่ 1
02:47:42
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2559/1 ตอนที่ 2
03:02:37
9.ตะลุยข้อสอบจริงครบทุกข้อ GAT ENG ปี 2559/2 08:18:09
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2559/2 ตอนที่ 1
02:52:39
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2559/2 ตอนที่ 2
03:00:00
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2559/2 ตอนที่ 3
02:25:30
10. ตะลุยข้อสอบจริงครบทุกข้อ GAT ENG ปี 2558/1 05:15:47
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2558/1 ตอนที่ 1
02:34:17
ตะลุยข้อสอบจริง ครบข้อ GAT ENG ปี 2558/1 ตอนที่ 2
02:41:30
11.ติวแตกศัพท์ออกสอบ + เทคนิคการทำข้อสอบศัพท์เชิงเจาะลึก 19:33:50
Category Vocab: Medicine and Health ตอนที่ 1
02:24:33
Category Vocab: Medicine and Health ตอนที่ 2
02:28:10
Category Vocab: Medicine and Health ตอนที่ 3
02:44:12
Category Vocab: Medicine and Health ตอนที่ 4 และEnvironment ตอนที่ 1
02:55:09
Category Vocab: Social science ตอนที่ 1
02:29:52
Category Vocab: Social science ตอนที่ 2
02:41:10
Category Vocab: Science and Technology ตอนที่ 1
00:25:37
Category Vocab: Science and Technology ตอนที่ 2
00:44:04
Category Vocab: Science and Technology ตอนที่ 3
01:05:35
Category Vocab: Science and Technology ตอนที่ 4
01:01:53
Category Vocab: Science and Technology ตอนที่ 5
00:33:35
ทดลองเรียน
คะแนนรีวิว

5,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 12,000 บาท ลด 51%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 34 คลิป รวม 73 ชั่วโมง 31 นาที 26 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • อาจาร์ยสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุระกิจ (English for Business)
  • รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้นักเรียนในสถาบันชื่อดัง
  • รับเชิญเป็นอาจาร์ยสอนในโครงการร่วม “มาม่าติวเอ็นทรานซ์ปี 2548, 2549, 2551 และ 2555 ”
  • รับเชิญเป็นอาจาร์ยสอนในโครงการร่วม “โอสถสภาแคมป์ติวเอ็นทรานซ์ ”


การศึกษา
  • ปริญญาโท จบจากคณะศิลปาสตร์ สาขา Applied Linguistic (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) (Teaching for Specific Purposes) มหาวิทยาลัยมหิดล   Dean’s List Honor : GPA 3.91