ติวเจาะเนื้อหาสรุปเข้มข้น 5 สาระสังคม ม.4,5,6 #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอในห้องเรียน และตะลุยโจทย์เพื่อประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัวสอบกลางภาค – ปลายภาค สนามสอบ O-NET 9วิชาสามัญ กับ 5 สาระ

แชร์ให้เพื่อน
61.0K
Views
248
Shares
และอีก 61 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

“บุกครบ 5 สาระสังคม ติวเน้นเนื้อหาทำได้ทุกสนามสอบ”
 

รายละเอียดวิชา/คอร์ส
    คอร์สสรุปวิชาสังคมศึกษา จะเรียนเนื้อหาที่ต้องเจอในห้องเรียน และตะลุยโจทย์เพื่อประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัวสอบกลางภาค – ปลายภาค สนามสอบ O-NET 9วิชาสามัญ 5 สาระ 1 ศาสนา 2 ประวัติศาสตร์สากล และ ประวัติศาสตร์ไทย 3 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย 4 ภูมิศาสตร์ 5 เศรษฐศาสตร์

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส
- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาสังคมศึกษา
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียน
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน

 

เนื้อหาคอร์ส บุกครบ 5 สาระสังคม ติวเน้นเนื้อหาทำได้ทุกสนามสอบ
สาระที่ 1 : ศาสนา
1. องค์ประกอบของศาสนา
2. ประเภทของศาสนา
3. วันสำคัญของศาสนาพุทธ
4. หลักธรรมสำคัญ
5. พุทธศาสนสุภาษิต


สาระที่ 2 : ประวัติศาสตร์สากล และ ประวัติศาสตร์ไทย
1. บทนำประวัติศาสตร์
2. ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
3. ยุคโบราณ
4. ประวัติศาสตร์จีน อินเดีย
5. ประวัติศาสตร์ไทย
6. ประวัติศาสตร์เศษฐกิจไทย


สาระที่ 3 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย
1. การศึกษาเกี่ยวกับสังคมของมนุษย์ (sociology)
2. องค์ประกอบของรัฐ
3. หลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตย
4. ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย


สาระที่ 4 : ภูมิศาสตร์
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
2. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาทางภูมิศาสตร์
3. ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. ที่ตั้ง พรมแดน และภูมิประเทศ
5. ภูมิอากาศ ฤดูกาล
6. ภูมิศาสตร์


สาระที่ 5 : เศรษฐศาสตร์
1. บทนำเรื่องเศรษฐศาสตร์
2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3. อุปทาน อุปสงค์
4. การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน
5. นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
6. เงินเฟ้อ เงินฝืด
7. การค้า การลงทุนและการชำระเงินระหว่างประเทศ

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาสังคมศึกษา
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียน
ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
สาระที่ 1 : ศาสนา 03:48:14
องค์ประกอบ ประเภทของศาสนา
00:25:32
ศาสนาคริสต์
00:18:44
ทดลองเรียน
ศาสนาอิสลาม
00:20:08
ศาสนาฮินดู
00:19:23
ศาสนาพุทธ
00:31:31
ศาสนาพุทธ ตอนที่ 2
00:25:27
ศาสนาพุทธ ตอนที่ 3
00:32:50
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
00:22:14
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ
00:32:25
สาระที่ 2 : ประวัติศาสตร์สากล และ ประวัติศาสตร์ไทย 04:11:00
วิธีการ, หลักฐาน และเวลาทางประวัติศาสตร์
00:25:09
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และอารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
00:32:13
อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน
00:28:47
อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย
00:36:22
ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติการเมืองการปกครองไทย
00:26:03
ประวิตศาสตร์เศรษฐกิจไทย
00:29:03
ประวัติการเมืองการปกครองไทย ตอนที่ 2
00:20:11
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
00:27:56
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ
00:25:16
สาระที่ 3 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย 04:26:35
สังคมวิทยา
00:32:03
วัฒนธรรม
00:29:37
การเมืองการปกครอง
00:30:25
การเมืองการปกครอง ตอนที่ 2
00:31:09
กฏหมาย (กฏหมายแพ่ง)
00:32:06
กฏหมาย (กฏหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา)
00:25:56
กฏหมาย (กฏหมายอาญา, ประเภทของศาลไทย)
00:25:35
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
00:29:09
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ
00:30:35
สาระที่ 4 : ภูมิศาสตร์ 02:19:22
แผนที่, ภาพถ่ายทางอากาศ, ภาพถ่ายดาวเทียมม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
00:31:24
ลิติจูดและลองจิจูด
00:30:08
ลมมรสุม และพายุหมุนเขตร้อน, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
00:29:40
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
00:20:29
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ
00:27:41
สาระที่ 5 : เศรษฐศาสตร์ 04:32:23
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
00:29:30
ระบบเศรษฐกิจ (economics system) , ตลาด
00:26:25
อุปสงค์ - อุปทาน
00:31:02
การแทรกราคาโดยรัฐ, เศรษฐกิจพอเพียง(sufficiency economy), สหกรณ์
00:28:38
ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, เงินเฟ้อ (inflation)
00:30:18
เงินฝืด (deflation), การคลังสาธารณะ (public finance), งบประมาณแผ่นดิน (government budget)
00:31:01
นโยบายการคลัง (fiscal policy), นโยบายการเงิน (monetary policy), ประเภทของการลงทุนระหว่างประเทศ
00:30:14
ดุลการชำระเงิน
00:06:14
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET
00:25:03
ตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ
00:33:58
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ธนพงษ์ พุ่มพวง เมื่อ 27 เม.ย. 63
สอนได้เข้าใจครับ

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 42 คลิป รวม 19 ชั่วโมง 17 นาที 34 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

การศึกษา : 

  • รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
  • ร.บ.(การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษา :
  •  สอนเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เช่น โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนอ่างทองปั่ทมโรจน์วิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง
  • สอนติวในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดระยอง เป็นต้น