Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 58

ฝึกทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลัง ปี58 ทุกข้อและเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆและเทคนิคการจดจำต่างๆ ในแต่ละข้อ

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
รายละเอียด

     คอร์สนี้พี่ป๊อปจะพาน้อง ๆ ทำข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาย้อนหลังทุกข้อ และเฉลยแบบละเอียดพร้อมสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ
และเทคนิคการจดจำต่าง ๆ ในแต่ละข้อของข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยา 
  - เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
  - เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
  - ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์ , การเดาแบบมีหลักการ
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีวะที่มีรายละเอียดเยอะมาก
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 เป็นการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบวิชาสามัญชีววิทยา

เนื้อหา
Boost คะแนน ... สามัญชีวะ พร้อมประเด็นสำคัญและเทคนิคการจำ ปี 58 03:33:11
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 1 - 10
00:29:59
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 11 - 20
00:22:22
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 21 - 30
00:19:00
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 31 - 40
00:27:53
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 41 - 50
00:26:14
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 51 - 60
00:23:13
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 61 - 70
00:19:45
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 71 - 80
00:16:39
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 81 - 90
00:14:41
สามัญชีวะ ปี 2558 ข้อ 91 - 100
00:13:25
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

250 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 390 บาท ลด 36%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 10 บทเรียน รวม 3 ชั่วโมง 33 นาที 11 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่ป็อป
นพดล ศิลปชัย

ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ 
  • พี่ติววิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556
  • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ“MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”

ประวัติการศึกษา 
 
  •  ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
  •  ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา