ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’63 วิชาความถนัดแพทย์

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
3.4K
Views
และอีก 16 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'63 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
วิชาความถนัดแพทย์ Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 01:24:36
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 1
00:05:12
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 2
00:04:26
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 3
00:03:04
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 4
00:04:03
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 5
00:04:58
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 6
00:03:32
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 7
00:04:48
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 8
00:03:36
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 9
00:05:13
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 10
00:01:29
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 11
00:00:38
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 12
00:02:23
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 13
00:01:05
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 14
00:01:01
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 15
00:02:00
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 16
00:01:22
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 17
00:01:24
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 18
00:00:45
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 19
00:01:08
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 20
00:00:38
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 21
00:01:07
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 22
00:00:33
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 23
00:01:06
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 24
00:02:44
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 25
00:00:37
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 26
00:02:05
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 27-28
00:03:12
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 29
00:00:56
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 30
00:00:21
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 31
00:01:17
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 32
00:01:16
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 33-35
00:01:42
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 36
00:00:58
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 37
00:01:21
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 38
00:01:44
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 39
00:01:30
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 40
00:01:52
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 41
00:00:51
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 42
00:00:44
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 43
00:01:39
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 44
00:02:21
Part ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ ข้อที่ 45
00:01:55
วิชาความถนัดแพทย์ Part เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล 00:16:01
Part เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
00:16:01
วิชาความถนัดแพทย์ Part จริยธรรมทางการแพทย์ 01:32:16
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 1
00:02:11
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 2
00:01:23
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 3
00:02:06
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 4
00:01:21
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 5
00:01:01
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 6
00:00:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 7
00:01:06
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 8
00:01:03
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 9
00:01:06
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 10
00:01:33
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 11
00:02:12
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 12
00:01:36
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 13
00:01:08
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 14
00:01:48
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 15
00:01:12
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 16
00:00:53
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 17
00:01:11
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 18
00:01:42
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 19
00:01:12
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 20
00:01:10
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 21
00:00:54
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 22
00:00:55
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 23
00:02:05
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 24
00:01:59
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 25
00:01:08
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 26
00:01:10
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 27
00:00:55
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 28
00:01:02
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 29
00:00:49
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 30
00:01:20
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 31
00:01:17
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 32
00:01:13
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 33
00:00:50
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 34
00:00:29
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 35
00:01:04
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 36
00:01:20
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 37
00:01:18
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 38
00:01:06
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 39
00:01:17
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 40
00:00:51
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 41
00:01:16
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 42
00:01:52
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 43
00:00:46
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 44
00:01:54
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 45
00:00:34
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 46
00:01:13
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 47
00:01:21
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 48
00:00:33
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 49
00:01:47
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 50
00:01:09
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 51
00:01:15
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 52
00:00:43
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 53
00:00:48
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 54
00:01:12
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 55
00:01:10
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 56
00:00:34
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 57
00:00:49
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 58
00:01:09
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 59
00:01:51
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 60
00:00:53
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 61
00:00:37
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 62
00:01:21
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 63
00:00:57
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 64
00:01:03
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 65
00:00:49
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 66
00:00:42
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 67
00:00:40
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 68
00:00:54
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 69
00:01:07
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 70
00:00:37
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 71
00:01:29
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 72
00:00:44
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 73
00:00:40
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 74
00:00:46
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 75
00:00:57
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 76
00:01:16
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 77
00:00:50
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 78
00:00:48
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 79
00:00:41
Part จริยธรรมทางการแพทย์ ข้อที่ 80
00:01:46
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 123 คลิป รวม 3 ชั่วโมง 12 นาที 53 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ อาทิ
  - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  - ฝ่ายการผลิต (โรงงานชิ้นส่วน) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ฝ่ายการตลาด บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เคพีเอ็น สมาร์ท จำกัด
  - วิทยาลัยการพยาบาลเซนต์หลุย
  - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จ.สกลนคร / ศรีษะเกษ / หนองคาย / เชียงราย / ลำปาง / สงขลา (หาดใหญ่) / ชลบุรี / พิษณุโลก
 • โครงการ Peptien Genius Generation และโครงการ Peptien Genius Simulator
 • วิทยากรบรรยายและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการชั้นนํา
 • โครงการ Osotspa Road To University และโครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
 • โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์
 • รายการ Student Chanel โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • รายการ สอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา
 • รายการ Admission Gang ช่องทรูปลูกปัญญา
 • โครงการ มาม่า และโครงการ Nation Admission
 • กิจกรรมค่ายติวของ อบจ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น อบจ.ภูเก็ต,พิษณุโลก
 • รายการ student  channel โดยกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการอื่น ๆ มากมายทั่วประเทศ

ผลงาน
 
 • ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมัน และทูตวัฒนธรรมไทย – ลาว
 • นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(JSTP) ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสวทช. (NECTEC) 3 ปีซ้อน


การศึกษา
 
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กําลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการสอบ (ผ่านการคัดเลือก) 
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี