ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’63 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'63 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
1.0K
Views
และอีก 12 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'63 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ
 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’63 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 05:04:24
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 1
00:05:53
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 2
00:03:24
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 3
00:03:54
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 4
00:04:23
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 5
00:04:35
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 6
00:02:05
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 7
00:04:06
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 8
00:03:19
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 9
00:02:55
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 10
00:02:18
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 11
00:05:40
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 12
00:03:46
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 13
00:03:46
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 14
00:03:08
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 15
00:01:26
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 16
00:02:42
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 17
00:02:43
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 18
00:03:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 19
00:02:49
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 20
00:03:02
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 21
00:04:12
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 22
00:06:19
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 23
00:03:21
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 24
00:02:10
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 25
00:02:40
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 26
00:03:15
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 27
00:03:46
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 28
00:03:11
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 29
00:05:05
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 30
00:04:14
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 31
00:04:37
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 32
00:05:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 33
00:04:30
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 34
00:01:43
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 35
00:02:17
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 36
00:02:32
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 37
00:03:24
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 38
00:02:12
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 39
00:03:19
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 40
00:02:15
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 41
00:01:21
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 42
00:02:17
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 43
00:02:47
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 44
00:02:33
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 45
00:01:34
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 46
00:01:54
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 47
00:01:37
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 48
00:01:33
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 49
00:02:09
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 50
00:01:14
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 51
00:07:40
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 52
00:07:19
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 53
00:07:40
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 54
00:01:50
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 55
00:03:22
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 56
00:03:03
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 57 - 58
00:09:35
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 59 - 60
00:08:33
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 61
00:05:15
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 62
00:05:16
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 63
00:06:10
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 64 - 65
00:07:18
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 66 - 67
00:08:22
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 68 - 69
00:06:38
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 70
00:02:07
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 71
00:03:11
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 72
00:01:16
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 73
00:02:50
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 74
00:02:32
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 75
00:03:00
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 76
00:01:14
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 77
00:01:38
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 78
00:01:42
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 79
00:01:34
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 80
00:03:56
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 81
00:02:02
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 82
00:01:42
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 83
00:01:02
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 84
00:01:19
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 85 - 86
00:02:29
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 87 - 89
00:04:19
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 90
00:02:28
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 91
00:02:53
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 92
00:01:38
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 93 - 94
00:03:02
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 95
00:01:47
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 96
00:01:07
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 97
00:01:27
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 98
00:01:02
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 99
00:01:39
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : ข้อ 100
00:02:10
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 91 คลิป รวม 5 ชั่วโมง 4 นาที 24 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน "Plume d'or 2016" และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผู้บรรยายในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ได้รับรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้แปลภาพยนตร์และนิตยสารฝรั่งเศส
 • ผู้เขียนหนังสือรู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศสจัดจำหน่ายทั่วประเทศ, หนังสือเก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 คำภายใน 30 วัน (ตีพิมพ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560) และหนังสือ SMART ENGLISH สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมสอบ GAT-9 วิชาสามัญ
 • ล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับศาลจังหวัดสมุทรปราการและสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • นักแปลให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชนต่างๆ รวมทั้งเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ผู้ช่วยวิจัยในโครงการทางภาษาศาสตร์และการแปลที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักข่าวภาษาอังกฤษ เขียนคอลัมน์ลงในวารสารภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Gazette of Chulalongkorn University)
 • นักแปลให้กับนิตยสาร L'Officiel Hommes (L'Optimum) ภาษาฝรั่งเศส-ไทย
 • ผู้ออกข้อสอบ PRE-PAT 7.1 ในโครงการ PRETCAS'60-62 (โครงการจัดสอบ PRE-TCAS ออนไลน์ทั่วประเทศ)

การศึกษา
 • ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) และเป็นนิสิตในโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ด้วยโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมในโครงการนำร่องพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (เกียรตินิยม)
 • สอบได้คะแนน PAT 7.1 (ความถนัดภาษาฝรั่งเศส) สูงสุดของประเทศรอบ 2/ 54