เจาะเทคนิค ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปีล่าสุด!

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์และเผยเทคนิคแบบตรงจุด กระชับ แม่นยำ

แชร์ให้เพื่อน
3.2K
Views
รายละเอียด

เคราะห์โจทย์เจาะลึกอย่างเหนือชั้น ครอบคลุมเนื้อหา ครบถ้วนของข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ 
วิเคราะห์ข้อสอบที่จะออก เจาะลึกข้อสอบเก่า

และสรุปประเด็นสำคัญที่ควรรู้ และ ที่เด็ก ๆ ชอบผิด ไว้ในคอร์ส
เพื่อลดเวลาในการอ่านหนังสือ

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปเน้นๆ ประเด็นต่าง ๆ อย่างมีที่มา พร้อมเตรียมตัวสอบ
เข้าใจโจทย์แบบเจาะลึก
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ที่สำคัญในการเตรียมสอบ
เนื้อหา
เจาะเทคนิค ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปีล่าสุด! 02:43:49
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 1
00:04:44
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 2
00:06:43
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 3
00:08:42
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 4
00:05:17
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 5
00:10:18
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 6
00:07:13
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 7
00:11:50
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 8
00:01:03
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 9
00:05:19
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 10
00:12:42
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 11
00:09:22
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 12
00:04:25
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 13
00:02:51
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 14
00:04:46
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 15
00:05:51
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 16
00:09:25
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 17
00:03:44
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 18
00:03:48
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 19
00:07:15
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 20
00:06:12
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 21
00:05:52
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 22
00:07:39
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 23
00:03:43
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 24
00:04:47
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ข้อที่ 25
00:10:18
คะแนนรีวิว

690 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,200 บาท ลด 43%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 25 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 43 นาที 49 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน, ประสบการณ์สอน

  • วิทยากรรับเชิญบรรยายแก่ โรงเรียนต่างๆ อาทิ เช่น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.บดินทรเดชา,ร.ร.สตรีวิทยา 2 เป็นต้น
  • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.เซนฟรังซิสเซเวียร์
  • อาจารย์ วิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.ปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา, ร.ร.บดินทรเดชา, ร.ร.จุฬาภรณ์วิทยาลัย
  • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ONET ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา​

การศึกษา 
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง