คอร์ส สรุปเนื้อหา เรื่อง เซต

พื้นฐาน และบทแรกที่ ม.4 ทุกคนจะเริ่มเรียน สรุปครบทุกเรื่อง จบทุกประเด็นที่ออกสอบ

แชร์ให้เพื่อน
775
Views
รายละเอียด

คอร์ส สรุปเนื้อหา เรื่อง เซต
 
บทนี้ถือว่าเป็นพื้นฐาน และบทแรกที่ ม.4 ทุกคนจะเริ่มเรียน สรุปครบทุกเรื่อง จบทุกประเด็นที่ออกสอบ

ใช้สำหรับทำเกรดที่โรงเรียน และเตรียมสอบเข้ามหาลัย

เรียนทั้งหมด 7 ครั้ง

เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซต
2) การหาสับเซต และพาวเวอร์เซต
3) การดำเนินการของเซต
4) การเขียนแผนภาพเวนน์และออยเลอร์
5) โจทย์ปัญหา โจทย์ประยุกต์
6) สรุปเนื้อหา และติวสอบ ครั้งที่ 1
7) สรุปเนื้อหา และติวสอบ ครั้งที่ 2

สิ่งที่จะได้รับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซต
การเขียนแผนภาพเวนน์และออยเลอร์
สรุปเนื้อหา และติวสอบ
การแก้โจทย์ปัญหา โจทย์ประยุกต์
เอกสารประกอบคอร์สเรียน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6

เนื้อหา
คอร์ส : สรุปเนื้อหา เรื่อง เซต 10:25:28
01 เซต ครั้งที่ 1 ( หน้า 1 - 9 )
01:25:50
02 เซต ครั้งที่ 2 ( หน้า 10 - 19 )
01:26:41
03 เซต ครั้งที่ 3 ( หน้า 20 - 27 )
01:30:25
04 เซต ครั้งที่ 4 ( หน้า 28 - 37 )
01:32:45
05 เซต ครั้งที่ 5 ( หน้า 156 - 161 )
01:28:48
06 เซต ครั้งที่ 6 ( รับชีทติวแนวข้อสอบเซต ชุดที่ 1 )
01:28:59
07 เซต ครั้งที่ 6 ( รับชีทติวแนวข้อสอบเซต ชุดที่ 2 )
01:32:00
คะแนนรีวิว

690 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,990 บาท ลด 65%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 7 คลิป รวม 10 ชั่วโมง 25 นาที 28 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  •  เจ้าของสถาบันกวดวิชา The Matrix คณิตพี่โก้
  • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
  • วิทยากรรับเชิญ ติวเด็กพิเศษ Gifted โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
 

การศึกษา

 
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย