ติวเจาะข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 62 *+เน้นเห็นข้อสอบ ตอบได้ทันที

ตะลุยทำข้อสอบด้วยเทคนิคที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ได้คะแนนมากที่สุด และบอกจุดหลอกของคนออกข้อสอบ

แชร์ให้เพื่อน
9.0K
Views
และอีก 195 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

        นักเรียนจะได้รู้จุดอ่อนการทำข้อสอบภาษาอังกฤษของเด็กไทยนอกจากนี้ยังเสริมด้วยวิธีการเอาชนะโจทย์ด้วยเทคนิคที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ได้คะแนนมากที่สุดเนื้อหาในคอร์ส ยังบอก จุดหลอกของคนออกข้อสอบอีกด้วยในแต่ละ part
- หลักการทำ Conversation ด้วยการดู keyword แล้วตอบ
- หลักการทำ Sentence Completion การเติมประโยคให้สมบูรณ์ 
- หลักการทำ Error Correction  แก้ไขข้อผิดพลาด
- หลักการทำ Cloze - Test จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Grammer, Vocab และ คำเชื่อมประโยค
- หลัการทำ Reading Comprehension

สิ่งที่จะได้รับ
หลักการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ
การเชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษ
เทคนิคการอ่านตีความข้อสอบได้แบบรวดเร็ว
กลอนศัพท์พื้นฐานเข้าใจง่าย
จุดหลอกของคนออกข้อสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยข้อสอบ Part Conversation ข้อที่ 1-15 01:10:39
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 1
00:17:18
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 2
00:05:01
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 3
00:02:18
ทดลองเรียน
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 4
00:05:44
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 5
00:01:07
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 6
00:08:38
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 7
00:00:47
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 8
00:06:31
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 9
00:02:56
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 10
00:04:22
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 11
00:03:47
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 12
00:03:11
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 13
00:01:07
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 14
00:03:13
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 15
00:04:39
ตะลุยข้อสอบ Part Sentence Completion ข้อที่ 16-25 02:04:06
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 16
00:30:46
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 17
00:03:54
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 18
00:17:46
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 19
00:06:12
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 20
00:07:16
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 21
00:12:20
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 22
00:20:13
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 23
00:13:43
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 24
00:01:45
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 25
00:10:11
ตะลุยข้อสอบ Part Error Correction ข้อที่ 26-35 01:11:39
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 26
00:05:57
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 27
00:13:21
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 28
00:13:21
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 29
00:02:39
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 30
00:03:43
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 31
00:09:24
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 32
00:15:34
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 33
00:04:22
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 34
00:00:31
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 35
00:02:47
ตะลุยข้อสอบ Part Cloze - Test ข้อที่ 36-50 01:30:36
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 36
00:09:35
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 37
00:03:33
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 38
00:04:00
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 39
00:04:08
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 40
00:04:42
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 41
00:05:23
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 42
00:02:03
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 43
00:04:23
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 44
00:06:22
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 45
00:02:59
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 46
00:10:36
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 47
00:11:08
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 48
00:07:37
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 49
00:03:52
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 ข้อที่ 50
00:10:15
ตะลุยข้อสอบ Part Reading Comprehension / Extract 1 ข้อที่ 51-55 00:10:09
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 1 ข้อที่ 51
00:05:04
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 1 ข้อที่ 52
00:01:04
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 1 ข้อที่ 53
00:02:43
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 1 ข้อที่ 54
00:00:46
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 1 ข้อที่ 55
00:00:32
ตะลุยข้อสอบ Part Reading Comprehension / Extract 2 ข้อที่ 56-60 00:30:47
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 2 ข้อที่ 56
00:04:18
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 2 ข้อที่ 57
00:01:39
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 2 ข้อที่ 58
00:01:31
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 2 ข้อที่ 59
00:02:41
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 2 ข้อที่ 60
00:20:38
ตะลุยข้อสอบ Part Reading Comprehension / Extract 3 ข้อที่ 61-66 00:11:36
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 3 ข้อที่ 61
00:06:05
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 3 ข้อที่ 62
00:01:36
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 3 ข้อที่ 63
00:00:33
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 3 ข้อที่ 64
00:00:31
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 3 ข้อที่ 65
00:00:40
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 3 ข้อที่ 66
00:02:11
ตะลุยข้อสอบ Part Reading Comprehension / Extract 4 ข้อที่ 67-72 00:30:46
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 4 ข้อที่ 67
00:15:33
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 4 ข้อที่ 68
00:01:53
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 4 ข้อที่ 69
00:07:54
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 4 ข้อที่ 70
00:00:44
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 4 ข้อที่ 71
00:02:35
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 4 ข้อที่ 72
00:02:07
ตะลุยข้อสอบ Part Reading Comprehension / Extract 5 ข้อที่ 73-80 00:31:00
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 73
00:20:39
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 74
00:01:49
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 75
00:01:39
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 76
00:02:47
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 77
00:00:29
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 78
00:01:31
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 79
00:01:16
ตะลุยข้อสอบ O-NET ENG ปี 62 Extract 5 ข้อที่ 80
00:00:50
คะแนนรีวิว

690 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,590 บาท ลด 57%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 80 คลิป รวม 7 ชั่วโมง 51 นาที 18 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติว ภาษาอังกฤษ โครงการอักษรแคมป์ อักษรคิด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​
 • ติวเตอร์ ติว O-NET ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​​
 • ติว โควตารับตรงวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาตร์ ปี 2556​​
 • รับเชิญ โครงการ Click for U by 1-2- Call ระเบิด ความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย​​
 • วิทยากรงาน ติว GAT Free  สวนน้ำ The Hero จังหวัดหนองคาย โดยกองบุญพี่ต้าร์​​
 • ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การสัมมนา How to be ติวเตอร์ ตัวแม่ คลื่น 96.5 FM​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Pro IQ สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ​​
 • อาจารย์ กวดวิชา online ที่ clickforclever​​
 • วิทยากรบรรยาย GATและ O-NET ให้โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น​​
 • วิทยากรบรรยายโครงการ ABC to AEC ให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
 • วิทยากรบรรยาย โครงการการสอนการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย สพฐ จังหวัดเพชรบรูณ์​​
 • อาจารย์พิเศษโครงการภาษาอังกฤษและการสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนสวนราชวินิตบางเขน​​
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชา Ultimate สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม​​
 • ติวเตอร์ กวดวิชา MoleConcept บางบัวทอง​

ผลงานด้านวิชาการ

 • ปี 2549  VCD TOP GPA ภาษาอังกฤษ โดยบริษัท GENESIS MEDIA

ผลงานและกิจกรรมเด่น

 • ปี2550 รางวัล  Best Employee จากโครงการ Work and Travel ประเทศ สหรัฐอเมริกา​
 • ปี 2549 ประธานฝ่ายสวัสดิการ ค่าย Human Relations จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์​
 • ปี 2548 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในโครงการยุวชน ASIAD จัดโดยสภากรุงเทพมหานคร
​​

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2549​
 • ศิลปศาตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

Certificate of Effective Presentation Chulalongkorn University Language Institute, 2006