เฉลย PRETCAS’62 O-NET วิทยาศาสตร์

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
5.3K
Views
และอีก 12 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ 
ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’62 O-NET วิทยาศาสตร์ 02:19:52
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 1
00:02:41
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 2
00:01:09
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 3
00:01:51
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 4
00:02:34
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 5
00:02:03
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 6
00:02:01
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 7
00:01:35
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 8
00:03:30
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 9
00:01:46
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 10
00:01:58
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 11
00:01:55
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 12
00:01:12
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 13
00:01:12
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 14
00:01:58
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 15
00:02:03
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 16
00:00:50
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 17
00:02:01
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 18
00:04:04
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 19
00:03:25
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 20
00:03:32
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 21
00:02:06
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 22
00:01:35
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 23
00:02:38
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 24
00:02:44
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 25
00:01:55
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 26
00:00:44
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 27
00:03:56
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 28
00:02:47
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 29
00:02:16
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 30
00:01:23
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 31
00:02:16
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 32
00:01:50
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 33
00:01:17
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 34
00:03:19
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 35
00:02:24
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 36
00:01:48
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 37
00:01:48
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 38
00:02:06
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 39
00:02:07
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 40
00:01:42
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 41
00:02:27
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 42
00:02:56
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 43
00:02:10
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 44
00:01:37
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 45
00:02:17
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 46
00:02:46
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 47
00:02:40
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 48
00:01:28
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 49
00:00:57
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ข้อ 50
00:05:13
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 51
00:01:55
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 52
00:03:22
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 53
00:04:20
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 54
00:01:36
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 55
00:02:57
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 56
00:06:18
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 57
00:04:03
O-NET วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 ข้อ 58
00:04:49
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 58 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 19 นาที 52 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) และ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ
 • ปริญญาโท  สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

ผลงาน , ประสบการณ์
 

 • เจ้าของสถาบันกวดวิชา Physics@Style By P’PinG​
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนวเกี่ยวกับการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ที่อาคาร สยามกิตติ์​
 • วิทยากรรับเชิญ วิชาวิทยาศาสตร์ รายการสอนศาสตร์ ช่อง True Plook Punya​
 • วิทยาการรับเชิญ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ช่อง E-TV โดยกระทรวงศึกษา​
 • ตัวแทนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ จัดโดย มูลณิธิ ส.อ.ว.น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​
 • ติวเตอร์บรรยายวิชา Physics โครงการติวระดับประเทศ หลายเวที​ และ โรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ มากมายกว่า 30 โรงเรียน
 

 

การศึกษา

 • ระดับมัธยม : โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่​
 • ระดับมหาวิทยาลัย : ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย