37 เคล็ดลับทำ PAT3 + ฟิสิกส์ 9 สามัญ ปั้นคะแนนสอบติดวิศวะ ครบชุดทั้งเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์แยกบท อธิบายเนื้อหาครบทุกหัวข้อ พร้อมลงสนามสอบจริง

แชร์ให้เพื่อน
44.8K
Views
82
Shares
และอีก 13 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์แยกบท อธิบายเนื้อหาครบทุกหัวข้อ พร้อมลงสนามสอบจริง
 • ข้อสอบพร้อม เนื้อหาฟิสิกส์แยกบท สำหรับน้อง ๆ  ระดับมัธยมปลาย เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานเนื้อหา ไปจนถึงการประยุกต์ชั้นสูง
 • ข้อสอบตะลุยโจทย์ในแต่ละหัวข้อสำหรับผู้ที่เตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ในรูปแบบใหม่ TCAS
 • เนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด ตรงประเด็น เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ ด้วยการสอนที่กระชับ ได้ใจความ 
 • ข้อสอบพร้อมสอบสำหรับ PAT3 แพทย์ และ วิศวะฯ
รายละเอียดคอร์ส
เนื้อหาฟิสิกส์ แยกบท 22 หัวข้อ

พิเศษ 37 เคล็ดลับเทคนิคทำข้อสอบในคอร์ส

   1.    กาช้อยตัดโจทย์ ทางลัดสู้คำตอบที่รวดเร็ว
   2.    พิชิตโจทย์การเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน
   3.    กราฟตัวช่วยพิเศษในการพิชิตโจทย์
   4.    สูตรลัดของระบบมวล  (ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   5.    ล้วงลึกระบบรอก (ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   6.    เชียน Free Body Diagram ยังไงให้รอดทุกข้อสอบ
   7.    รู้จักงาน รู้จักพลังงาน
   8.    ทางลัดพิชิตโจทย์สปริง
   9.    การนำโมเมนตัมประยุกต์สู่กลศาสตร์
   10.  เทคนิกลัดพิเศษกับโมเมนตัมสองมิติ  แก้โจทย์ง่ายแทบจะมองแล้วตอบ
   11.  พิชิตโปรเจคไทล์ด้วยการประยุกต์
   12.  ล้วงลึกสู้ความลับของวงกลม
   13.  ทำยังไงให้การหมุนง่ายโดยแทบจะไม่ต้องท่องจำ
   14.   SHM กับเทคนิกการพิชิตแบบตรงจุด
   15.   เส้นทางพิเศษสู่การพิชิตแรงลอยตัว (ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   16.   วิเคาระห์กฏของการไหล
   17.   การสร้างแผนภาพความร้อน
   18.   เทอร์โมไดนามิก จริงๆง่ายนิดเดียว
   19.   ธรรมชาติขิงประจุ 
   20.   เทคนิกพิเศษสำหรับโจทย์ตัวเก็บประจุ (ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   21.   เทคนิกพิเศษในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
   22.   เส้นทางลัดของการพิชิตวงจรไฟฟ้า
   23.   เผยความลับประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก (ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   24.   การแก้ปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้า
   25.   เทคนิกการสร้าง Phasor Diagram ของไฟฟ้ากระแสสลับ
   26.   ประยุกต์การแก้โจทย์วงจรผสมด้วยวิธีพิเศษ
   27.   หลักการวิเคราะห์สมการคลื่น (ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   28.   เทคนิกพิเศษวิเคราะห์ระดับความดังคลื่นเสียง(ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   29.   เทคนิกลับพิชิตเลนส์
   30.   สูตรลับในการจำหลักการแทรกสอดของคลื่น
   31.   หลักในการพิจารณาการเห็นสี
   32.   ทัศนอุปกรณ์เรียนรู้อย่างไรให้ง่ายแบบแทบจะมองแล้วตอบ
   33.   หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   34.   เทคนิกแบบจำลองอะตอมของ Bohr (ออกวิชาสามัญบ่อยมาก)
   35.   สรุปรวบหลักการของ photoelectric
   36.   ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี
   37.   การประยุกต์หลักความน่าจะเป็นและการสลายตัว

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกทำแนวข้อสอบ กสพท ตั้งแต่ ปี 54 - ปี 60
เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ ด้วยการสอนที่กระชับ ได้ใจความ
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์แบบแยกบท อธิบายเนื้อหาครบทุกหัวข้อ
ฝึกทำข้อสอบความถนัดเฉพาะทาง แพทย์ และ วิศวะฯ (PAT 3)
พร้อม 39 เคล็ดลับ เทคนิคในการทำข้อสอบในคอร์สนี้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์แยกบท เนื้อหาครบ พร้อมลงสอบ 57:35:53
1.บทนำ การวัด และ กระบวนการทางฟิสิกส์ (Introduction to Physics )
00:15:06
ทดลองเรียน
- บทนำ การวัด และ กระบวนการทางฟิสิกส์ (Introduction to Physics ) 2
00:27:33
-บทนำ การวัด และ กระบวนการทางฟิสิกส์ (Introduction to Physics ) 3
00:14:26
2.เวคเตอร์ และการประยุกต์วิธีการเวคเตอร์กับโจทย์ฟิสิกส์ (Vector)
00:30:25
3.การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ(One-Dimensional Translation)
00:25:44
- การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ(One-Dimensional Translation) 2
01:30:38
- การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ(One-Dimensional Translation) 3
00:46:25
4.แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่ ( Force )
01:30:38
- แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่ ( Force ) 2
00:39:09
- แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่ ( Force ) 3
00:15:56
5.สมดุล (Equilibrium)
00:56:54
- สมดุล (Equilibrium) 2
01:30:38
- สมดุล (Equilibrium) 3
01:11:54
- สมดุล (Equilibrium) 4
00:23:34
6.งานและพลังงานงานและพลังงาน ( Work & Energy)
01:10:16
- งานและพลังงานงานและพลังงาน ( Work & Energy) 2
00:30:29
- งานและพลังงานงานและพลังงาน ( Work & Energy) 3
01:30:41
- งานและพลังงานงานและพลังงาน ( Work & Energy) 4
00:41:45
- งานและพลังงานงานและพลังงาน ( Work & Energy) 5
01:30:38
- งานและพลังงานงานและพลังงาน ( Work & Energy) 6
00:31:47
7.การชนและโมเมตัม ( Momentum)
01:22:56
- การชนและโมเมตัม ( Momentum) 2
00:17:36
- การชนและโมเมตัม ( Momentum) 3
00:33:21
8.การเคลื่อนที่แนวกลม(Circular Motion)
01:30:38
-การเคลื่อนที่แนวกลม(Circular Motion) 2
00:21:46
9.การเคลื่อนที่แบบหมุน(Rotaional Motion)
01:30:38
- การเคลื่อนที่แบบหมุน(Rotaional Motion) 2
00:24:34
10.การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาโมนิก(Simple Harmonic Motion)
00:41:02
- การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาโมนิก(Simple Harmonic Motion) 2
00:53:06
- การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาโมนิก(Simple Harmonic Motion) 3
00:02:13
11.การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์(Projectile Motion)
01:30:38
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์(Projectile Motion) 2
00:49:47
- การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์(Projectile Motion) 3
00:28:20
12.สมบัติเชิงกลของสาร(Solid & Liquid)
00:30:55
- สมบัติเชิงกลของสาร(Solid & Liquid) 2
01:30:38
- สมบัติเชิงกลของสาร(Solid & Liquid) 3
00:29:51
- สมบัติเชิงกลของสาร(Solid & Liquid) 4
01:23:47
13.ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ(Heat & Law of Thermodynamic)
01:00:07
- ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ(Heat & Law of Thermodynamic) 2
01:25:34
14.ไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic)
00:20:48
- ไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic) 2
00:25:22
- ไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic) 3
00:48:39
- ไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic) 4
01:14:00
- ไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic) 5
00:46:26
15.ไฟฟ้ากระแสตรง DC
01:30:42
- ไฟฟ้ากระแสตรง DC 2
00:11:49
- ไฟฟ้ากระแสตรง DC 3
01:17:02
- ไฟฟ้ากระแสตรง DC 4
00:35:12
16.แม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic)
01:02:05
- แม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic) 2
00:28:20
- แม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic) 3
01:01:27
17.ไฟฟ้ากระแสสลับ AC
01:30:38
- ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 2
00:07:38
- ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 3
01:05:26
18.คลื่นกล WAVE
01:30:38
- คลื่นกล WAVE 2
00:02:50
- คลื่นกล WAVE 3
00:28:03
- คลื่นกล WAVE 4
01:00:51
19.คลื่นเสียง (Sound)
00:44:08
- คลื่นเสียง (sound) 2
01:30:36
20. แสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Light & Electromagnetic Wave)
00:58:07
- แสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Light & Electromagnetic Wave) 2
01:30:38
- แสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Light & Electromagnetic Wave) 3
00:03:54
-แสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Light & Electromagnetic Wave) 4
00:26:08
21.ฟิสิกส์อะตอม ( Atom )
00:18:33
- ฟิสิกส์อะตอม(Atom) 2
00:29:42
- ฟิสิกส์อะตอม(Atom) 3
01:16:15
22. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ( Nuclear )
01:27:53
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ​ภูมิเดช ไพโรจน์นันทชัย เมื่อ 03 ก.พ. 64
สอบติดแล้วครับ ขอบคุณมากครับ

โดย นวัฒน์ กิจโสภณ เมื่อ 08 มี.ค. 65
ผมสอบติดวิศวะ จุฬา แล้วนะครับ

โดย เจษฎา เพิ่มสมบัติ เมื่อ 01 ก.ย. 63
ได้เทคนิคเยอะมากเลยครับ

6,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,900 บาท ลด 30%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 68 คลิป รวม 57 ชั่วโมง 35 นาที 53 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์
 

 • เจ้าของสถาบันกวดวิชา Physics@Style By P’PinG​
 • วิทยากรรับเชิญแนะแนวเกี่ยวกับการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ที่อาคาร สยามกิตติ์​
 • วิทยากรรับเชิญ วิชาวิทยาศาสตร์ รายการสอนศาสตร์ ช่อง True Plook Punya​
 • วิทยาการรับเชิญ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ช่อง E-TV โดยกระทรวงศึกษา​
 • ตัวแทนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ จัดโดย มูลณิธิ ส.อ.ว.น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​
 • ติวเตอร์บรรยายวิชา Physics โครงการติวระดับประเทศ หลายเวที​ และ โรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ มากมายกว่า 30 โรงเรียน
 

 

การศึกษา

 • ระดับมัธยม : โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่​
 • ระดับมหาวิทยาลัย : ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย