Intensive biology เล่ม 2 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
8.7K
Views
รายละเอียด

Intensive biology เล่ม 2 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

 

     คอร์ส intensive biology เล่ม 2 เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจากเล่ม 1 ซึ่งเล่มนี้ ออกข้อสอบ PAT2 และวิชาสามัญเยอะมาก ๆ โดยเฉพาะบทพันธุศาสตร์
     คอร์สนี้เกิดจากน้อง ๆ หลายคนมาบอกพี่ป๊อปว่า “หนูอ่านหนังสือไม่ทัน เนื้อหาชีวะเยอะมาก หนูต้องอ่านตรงไหน หนูอยากได้สรุปชีวะคะพี่”  พี่ป๊อปเลยออกแบบคอร์สนี้เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อยๆ สรุปสิ่งต่างๆ ที่น้องๆควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

     นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง

  
 

เนื้อหา

7. การแบ่งเซลล์

8. พันธุศาสตร์

9. ยีนและโครโมโซม

10. เทคโนโลยีชีวภาพ

11. วิวัฒนาการ

12. ความหลากหลายทางชีวภาพ

เหมาะสำหรับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ป๊อปสอนใหม่หมด น้องที่ไม่มีพื้นฐานหรือจะเทชีวะ .... ควรเรียนเพราะใช้เวลาเรียนน้อยมาก พี่ป๊อปสรุปทุกอย่างให้แล้ว น้องที่เก่งชีวะอยู่แล้ว ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

 

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ อย่าเทเลย มา boost up คะแนนกัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
Intensive biology บทที่ 7 เรื่อง การแบ่งเซลล์ 01:14:35
เรื่องที่ 1 Overview cell division
00:22:14
เรื่องที่ 2 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส (Mitosis)
00:13:55
เรื่องที่ 3 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (Meiosis)
00:11:04
ทดลองเรียน
เรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบ mitosis กับ meiosis
00:13:34
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:13:48
Intensive biology บทที่ 8 เรื่อง พันธุศาสตร์ 04:38:21
เรื่องที่ 1 บทนำทางพันธุศาสตร์
00:23:04
เรื่องที่ 2 ลักษณะตามกฎเมนเดล
00:18:31
เรื่องที่ 2 ลักษณะตามกฎเมนเดล ตอนที่ 2
00:29:03
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล
00:18:43
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล ตอนที่ 2
00:13:51
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล ตอนที่ 3
00:22:34
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล ตอนที่ 4 และเรื่องที่ 4 ตารางสรุปการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม
00:19:50
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:29:48
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ตอนที่ 2
00:25:00
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ตอนที่ 3
00:17:10
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:23:28
ตะลุยข้อสอบลักษณะนอกกฎของเมนเดล
00:37:19
Intensive biology บทที่ 9 เรื่อง ยีนและโครโมโซม 03:16:35
เรื่องที่ 1 โครโมโซม (chromosome) และเรื่องที่ 2 สารพันธุกรรม
00:37:25
เรื่องที่ 3 สมบัติของสารพันธุกรรม
00:13:48
DNA replication
00:19:13
Transcription
00:17:15
Translation
00:15:41
เรื่องที่ 4 Mutation
00:19:33
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:22:55
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:30:45
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ ตอนที่ 2
00:20:00
Intensive biology บทที่ 10 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 01:33:25
เรื่องที่ 1 Biotechnology และเรื่องที่ 2 พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering)
00:38:08
เรื่องที่ 3 PCR (Polymerase chain reaction)
00:08:10
เรื่องที่ 4 Gel electrophoresis และเรื่องที่ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
00:13:30
ตะลุยข้อสอบ PAT2  
00:09:50
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:23:47
Intensive biology บทที่ 11 เรื่อง วิวัฒนาการ 02:20:04
เรื่องที่ 1 บทนำวิวัฒนาการ และเรื่องที่ 2 ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
00:20:40
เรื่องที่ 2 ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
00:18:02
เรื่องที่ 3 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
00:07:47
เรื่องที่ 4 พันธุศาสตร์ประชากร (Population Genetics)
00:16:18
ตัวอย่าง 2 และ 3
00:04:35
เรื่องที่ 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
00:12:11
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:29:03
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:31:28
Intensive biology บทที่ 12 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 02:09:01
เรื่องที่ 1 ความหลากทางชีวภาพ (Biodiversity) เรื่องที่ 2 องค์ประกอบของอนุกรมวิธาน และเรื่องที่ 3 Domain and kingdom of life
00:21:01
เรื่องที่ 4 ไวรัส (Virus)
00:28:40
เรื่องที่ 5 Kingdom Monera
00:17:55
เรื่องที่ 6 kingdom Protista
00:45:12
เรื่องที่ 7 kingdom Fungi
00:08:52
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:07:21
คะแนนรีวิว

2,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,500 บาท ลด 20%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 45 คลิป รวม 15 ชั่วโมง 12 นาที 1 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา