ติวเจาะเนื้อหาชีวะเข้มข้น ม.5 (เล่ม 2) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
21.7K
Views
และอีก 212 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

Intensive biology เล่ม 2 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

 

     คอร์ส intensive biology เล่ม 2 เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจากเล่ม 1 ซึ่งเล่มนี้ ออกข้อสอบ PAT2 และวิชาสามัญเยอะมาก ๆ โดยเฉพาะบทพันธุศาสตร์
     คอร์สนี้เกิดจากน้อง ๆ หลายคนมาบอกพี่ป๊อปว่า “หนูอ่านหนังสือไม่ทัน เนื้อหาชีวะเยอะมาก หนูต้องอ่านตรงไหน หนูอยากได้สรุปชีวะคะพี่”  พี่ป๊อปเลยออกแบบคอร์สนี้เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อยๆ สรุปสิ่งต่างๆ ที่น้องๆควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

     นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง

  
 

เนื้อหา

7. การแบ่งเซลล์

8. พันธุศาสตร์

9. ยีนและโครโมโซม

10. เทคโนโลยีชีวภาพ

11. วิวัฒนาการ

12. ความหลากหลายทางชีวภาพ

เหมาะสำหรับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ป๊อปสอนใหม่หมด น้องที่ไม่มีพื้นฐานหรือจะเทชีวะ .... ควรเรียนเพราะใช้เวลาเรียนน้อยมาก พี่ป๊อปสรุปทุกอย่างให้แล้ว น้องที่เก่งชีวะอยู่แล้ว ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

 

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ อย่าเทเลย มา boost up คะแนนกัน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
Intensive biology บทที่ 7 เรื่อง การแบ่งเซลล์ (หลักสูตร 60) 02:12:57
01 พื้นฐานการแบ่งเซลล์ 1
00:40:16
02 พื้นฐานการแบ่งเซลล์ 2
00:38:53
03 mitosis
00:21:26
04 meiosis 1
00:11:34
ทดลองเรียน
05 meiosis 2
00:07:05
06 ข้อสอบวิชาสามัญ
00:13:43
Intensive biology บทที่ 8 เรื่อง พันธุศาสตร์ (หลักสูตร60) 07:16:36
01 กฎเมนเดล ข้อ 1 ตอน 1
00:58:52
02 กฎเมนเดล ข้อ 1 ตอน 2
00:05:28
03 กฎเมนเดล ข้อ 1 ตอน 3
00:06:19
04 กฎเมนเดล ข้อ 1 ตอน 4
00:25:59
05 กฎเมนเดล ข้อ 2 ตอน 1
00:19:02
06 กฎเมนเดล ข้อ 2 ตอน 2
00:04:15
07 นอกกฎเมนเดล 1
00:50:10
08 นอกกฎเมนเดล 2
00:40:46
09 นอกกฎเมนเดล 3
00:09:52
10 นอกกฎเมนเดล 4
00:36:00
11 นอกกฎเมนเดล 5
00:27:11
12 นอกกฎเมนเดล 6
00:29:13
13 นอกกฎเมนเดล 7
00:10:05
14 ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ ตอนที่ 1
00:33:02
15 ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ ตอนที่ 2
00:13:03
16 ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ ตอนที่ 3
00:37:40
17 ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ ตอนที่ 4
00:29:39
Intensive biology บทที่ 9 เรื่อง ยีนและโครโมโซม (หลักสูตร60) 04:32:20
01 การค้นพบสารพันธุกรรม 1
00:18:09
02 การค้นพบสารพันธุกรรม 2
00:20:28
03 การค้นพบสารพันธุกรรม 3
00:06:26
04 central dogma 1
00:15:57
05 central dogma 2
00:24:01
06 central dogma 3
00:24:09
07 central dogma 4
00:05:05
08 central dogma 5
00:16:06
09 central dogma 6
00:22:44
10 central dogma 7
00:48:40
11 ตะลุยโจทย์สามัญ 1
00:22:05
12 ตะลุยโจทย์สามัญ 2
00:16:31
13 ตะลุยโจทย์สามัญ 3
00:14:49
14 ตะลุยโจทย์สามัญ 4
00:17:10
Intensive biology บทที่ 10 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร60) 01:57:05
01 พันธุวิศวกรรม 1
00:13:37
02 พันธุวิศวกรรม 2
00:30:09
03 PCR and gel electrophoresis 1
00:28:07
04 PCR and gel electrophoresis 2
00:29:17
05 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:15:55
Intensive biology บทที่ 11 เรื่อง วิวัฒนาการ (หลักสูตร60) 02:24:51
01 แนวคิดวิวัฒนาการ 1
00:26:49
02 แนวคิดวิวัฒนาการ 2
00:28:03
03 พันธุศาสตร์ประชากร
00:45:18
04 วิวัฒนาการจุลภาคและมหภาค
00:19:40
05 ตะลุยโจทย์สามัญ
00:25:01
Intensive biology บทที่ 12 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตร60) 02:28:18
01 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1
01:05:57
02 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2
00:23:53
03 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3
00:45:12
04 ความหลากหลายทางชีวภาพ 4
00:08:52
05 ตะลุยโจทย์ pat2 และสามัญ
00:04:24
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ณัฐณิชา ทิพศร เมื่อ 02 ก.ย. 63
สอนสนุก เข้าใจมากเลยค่ะ

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,290 บาท ลด 55%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 52 คลิป รวม 20 ชั่วโมง 52 นาที 7 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา