ติวเจาะเนื้อหาชีวะเข้มข้น ม.6 (เล่ม 3) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
19.2K
Views
และอีก 208 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

Intensive biology เล่ม 3 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

                    
                คอร์ส intensive biology เล่ม 3 เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจากเล่ม 2  ซึ่งเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ระบบต่างๆในร่างกาย  2. ชีววิทยาของพืช ซึ่งเนื้อหาทั้งสองส่วนนี้ออกข้อสอบ PAT 2 และวิชาสามัญเยอะมากๆ และเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องระบบต่างๆในร่างกาย
                คอร์สนี้เกิดจากน้องๆ หลายคนมาบอกพี่ป๊อปว่า “หนูอ่านหนังสือไม่ทัน เนื้อหาชีวะเยอะมาก หนูต้องอ่านตรงไหน หนูอยากได้สรุปชีวะคะพี่”
พี่ป๊อปเลยออกแบบคอร์สนี้เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้นๆ
ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อยๆ สรุปสิ่งต่างๆ ที่น้องๆควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ
                นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง


เนื้อหา

1. ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
2. การรักษาสมดุลในร่างกาย
3. ระบบประสาท
4. ระบบต่อมไร้ท่อ
5. ระบบย่อยอาหาร
6. ระบบหายใจ
7. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
8. ระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน
9. ระบบขับถ่าย
10. ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุน
11. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
12. ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช              
13. โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
14. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
15. ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองของพืช
16. ระบบนิเวศและประชากร

 
เหมาะสำหรับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ป๊อปสอนใหม่หมด น้องที่ไม่มีพื้นฐานหรือจะเทชีวะ .... ควรเรียนเพราะใช้เวลาเรียนน้อยมาก พี่ป๊อปสรุปทุกอย่างให้แล้ว น้องที่เก่งชีวะอยู่แล้ว ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคต่างๆที่ช่วยในการจดจำ เช่น mind map , shortnote , กลอนชีวะ ,การแตกรากศัพท์ชีวะ , Animation ประกอบเพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
เข้าใจและรู้ที่มาของเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ในการทำข้อสอบได้
สรุปชีวะในแต่ละบทเพื่อใช้ในการอ่านก่อนสอบ
หากมีข้อสงสัยและอยากถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อถามพี่ป๊อปได้ตลอด
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เนื้อหา
Intensive biology บทที่ 1 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ Animal Kingdom หลักสูตร 60 01:48:08
อาณาจักรสัตว์ 1
00:34:15
อาณาจักรสัตว์ 2
00:27:06
อาณาจักรสัตว์ 3
00:21:44
อาณาจักรสัตว์ 4
00:20:58
ตะลุยข้อสอบสามัญ
00:04:05
ทดลองเรียน
Intensive biology บทที่ 2 เรื่อง การรักษาสมดุลในร่างกาย Animal Homeostasis หลักสูตร 60 00:53:26
สมดุลสิ่งมีชีวิต 1
00:34:20
สมดุลสิ่งมีชีวิต 2
00:15:13
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:03:53
Intensive biology บทที่ 3 เรื่อง ระบบประสาท Nervous system หลักสูตร 60 05:12:35
บทนำระบบประสาท
00:26:34
การศึกษาเซลล์ประสาท 1
00:14:58
การศึกษาเซลล์ประสาท 2
00:23:13
การทำงานของเซลล์ประสาท 1
00:40:24
ทดลองเรียน
การทำงานของเซลล์ประสาท 2
00:18:22
การส่งกระแสประสาท
00:12:39
การสื่อสารของเซลล์ประสาท 1
00:13:41
การสื่อสารของเซลล์ประสาท 2
00:26:07
ระบบประสาทส่วนกลาง 1
00:34:39
ระบบประสาทส่วนกลาง 2
00:20:53
ระบบประสาทส่วนกลาง 3
00:24:25
ระบบประสาทส่วนกลาง 4
00:20:37
ระบบประสาทรอบนอก
00:14:34
ตะลุยข้อสอบสามัญ
00:21:29
Intensive biology บทที่ 4 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ Endocrine system หลักสูตร 60 04:34:02
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 1
00:37:56
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 2
00:03:33
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 3
00:21:03
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 4
00:19:45
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 5
00:23:16
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 6
00:26:54
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 7
00:35:27
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 8
00:24:30
ต่อมไร้ท่อที่ถูก hypothalamus ควบคุม 9
00:42:44
ต่อมไร้ท่อที่ไม่ถูก hypothalamus ควบคุม
00:17:30
ตะลุยข้อสอบสามัญ
00:21:24
Intensive biology บทที่ 5 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร Digestive system หลักสูตร 60 04:07:17
การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต
00:41:12
ระบบย่อยอาหารของคน 1
00:11:24
ระบบย่อยอาหารของคน 2
00:46:47
ระบบย่อยอาหารของคน 3
00:42:04
ระบบย่อยอาหารของคน 4
00:40:11
ระบบย่อยอาหารของคน 5
00:40:28
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:25:11
Intensive biology บทที่ 6 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด Cardiovascular system หลักสูตร 60 03:25:16
ระบบหมุนเลือดเลือดของสิ่งมีชีวิต
00:29:12
ระบบหมุนเลือดเลือดของคน 1
00:32:45
ระบบหมุนเลือดเลือดของคน 2
00:34:39
ระบบหมุนเลือดเลือดของคน 3
00:16:42
ระบบหมุนเลือดเลือดของคน 4
00:20:27
EKG
00:33:21
cardiac cycle
00:24:45
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:13:25
Intensive biology บทที่ 7 เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน blood and immune system หลักสูตร 60 02:41:30
ระบบเลือด 1
00:36:16
ระบบเลือด 2
00:27:04
ระบบเลือด 3
00:39:04
ระบบภูมิคุ้มกัน
00:33:30
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:25:36
Intensive biology บทที่ 8 เรื่อง ระบบหายใจ Gas Exchange and Transport system หลักสูตร 60 01:55:27
การหายใจของสิ่งมีวิต
00:36:00
การหายใจของคน
00:45:19
การควบคุมการหายใจ
00:16:08
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:18:00
Intensive biology บทที่ 9 เรื่อง ระบบขับถ่าย Urinary system หลักสูตร 60 00:59:52
ระบบขับถ่าย 1
00:16:30
ระบบขับถ่าย 2
00:43:22
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
Intensive biology บทที่ 10 เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุนร่างกาย Locomotion and Support system หลักสูตร 60 00:49:07
ระบบกล้ามเนื้อและการทำงาน
00:35:33
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:13:34
Intensive biology บทที่ 11 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต Reproduction system and Development หลักสูตร 60 01:53:53
ระบบสืบพันธุ์ของคน 1
00:26:49
ระบบสืบพันธุ์ของคน 2
00:21:51
การเจริญโตของสิ่งมีชีวิต
00:39:46
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:25:27
Intensive biology บทที่ 12 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก Plant Organization and function หลักสูตร 60 03:48:12
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 1
00:35:45
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 2
00:38:59
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 3
00:33:15
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 4
00:19:46
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 5
00:25:21
การลำเลียงน้ำและอาหาร
00:40:23
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:34:43
Intensive biology บทที่ 13 เรื่อง อาณาจักรพืช Plant kingdom หลักสูตร 60 01:06:28
อาณาจักรพืช
01:02:03
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:04:25
Intensive biology บทที่ 14 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก Reproduction in Plants หลักสูตร 60 01:05:55
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
00:26:39
ผลและเมล็ด
00:30:00
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:09:16
Intensive biology บทที่ 15 เรื่อง ฮอร์โมนพืชและการตอบสนอง Control of Growth Responses in Plants หลักสูตร 60 00:41:15
ฮอร์โมนพืชและการตอบสนอง
00:23:37
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และสามัญ
00:17:38
Intensive biology บทที่ 16 เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศ Population Ecology and ecosystem หลักสูตร 60 01:24:29
ประชากร
00:31:20
ระบบนิเวศ
00:27:59
ตะลุยข้อสอบสามัญ
00:25:10
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย บัณฑิตา เสลาคุณ เมื่อ 01 ก.ย. 63
ชอบค่ะ สนุกมาก

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 7,590 บาท ลด 57%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 83 คลิป รวม 36 ชั่วโมง 26 นาที 52 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา