Intensive biology เล่ม 3 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
978
Views
รายละเอียด

Intensive biology เล่ม 3 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

                    
                คอร์ส intensive biology เล่ม 3 เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจากเล่ม 2  ซึ่งเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ระบบต่างๆในร่างกาย  2. ชีววิทยาของพืช ซึ่งเนื้อหาทั้งสองส่วนนี้ออกข้อสอบ PAT 2 และวิชาสามัญเยอะมากๆ และเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องระบบต่างๆในร่างกาย
                คอร์สนี้เกิดจากน้องๆ หลายคนมาบอกพี่ป๊อปว่า “หนูอ่านหนังสือไม่ทัน เนื้อหาชีวะเยอะมาก หนูต้องอ่านตรงไหน หนูอยากได้สรุปชีวะคะพี่”
พี่ป๊อปเลยออกแบบคอร์สนี้เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้นๆ
ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อยๆ สรุปสิ่งต่างๆ ที่น้องๆควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ
                นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง

เหมาะสำหรับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ป๊อปสอนใหม่หมด น้องที่ไม่มีพื้นฐานหรือจะเทชีวะ .... ควรเรียนเพราะใช้เวลาเรียนน้อยมาก พี่ป๊อปสรุปทุกอย่างให้แล้ว น้องที่เก่งชีวะอยู่แล้ว ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

 

เนื้อหา 

1. อาณาจักรสัตว์
2. การรักษาสมดุลในร่างกาย
3. ระบบประสาท
4. ระบบต่อมไร้ท่อ
5. ระบบย่อยอาหาร
6. ระบบหมุนเวียนเลือด
7. เลือดและภูมิคุ้มกัน
8. ระบบหายใจ
9. ระบบขับถ่าย
10. ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุนร่างกาย
11. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
12. โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
13. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
14. ฮอร์โมนพืชและการตอบสนอง
 

*หมายเหตุ : เนื่องจากคอร์สนี้เป็นคอร์สอัดใหม่จากห้องสด
ทำให้ไฟล์เรียนจำเป็นต้องทยอยอัพเป็นรายสัปดาห์โดยไฟล์สุดท้ายคือสิ้นเดือนสิงหาคม

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคต่างๆที่ช่วยในการจดจำ เช่น mind map , shortnote , กลอนชีวะ ,การแตกรากศัพท์ชีวะ , Animation ประกอบเพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
เข้าใจและรู้ที่มาของเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ในการทำข้อสอบได้
สรุปชีวะในแต่ละบทเพื่อใช้ในการอ่านก่อนสอบ
หากมีข้อสงสัยและอยากถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อถามพี่ป๊อปได้ตลอด
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

เนื้อหา
Intensive biology บทที่ 1 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ Animal Kingdom 03:03:00
เรื่องที่ 1 กำเนิดของสัตว์, เรื่องที่ 2 ลักษณะของสัตว์, เรื่องที่ 3 Animal diversity
00:51:44
เรื่องที่ 4 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
00:37:19
เรื่องที่ 5 ความหลายของสัตว์
00:51:39
เรื่องที่ 5 ความหลายของสัตว์ ตอนที่ 2
00:07:12
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง อาณาจักรสัตว์
00:35:06
Intensive biology บทที่ 2 เรื่อง การรักษาสมดุลในร่างกาย Animal Homeostasis 00:45:32
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง การรักษาสมดุลในร่างกาย
00:07:07
เรื่อง การรักษาสมดุลในร่างกาย
00:38:25
Intensive biology บทที่ 3 เรื่อง ระบบประสาท Nervous system 05:00:23
ตะลุยโจทย์ PAT2 เรื่อง ระบบประสาท
00:27:03
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบประสาท
00:29:31
เรื่อง ระบบประสาท 1
00:34:25
เรื่อง ระบบประสาท 2
00:48:49
เรื่อง ระบบประสาท 3
00:27:39
เรื่อง ระบบประสาท 4
00:19:47
เรื่อง ระบบประสาท 5
00:35:09
เรื่อง ระบบประสาท 6
00:38:38
เรื่อง ระบบประสาท 7
00:39:22
Intensive biology บทที่ 4 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ Endocrine system 02:50:36
ตะลุยโจทย์ PAT2 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
00:29:29
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
00:21:55
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 1
00:28:48
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 2
00:36:44
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 3
00:53:40
Intensive biology บทที่ 5 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร Digestive system 00:32:20
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
00:32:20
Intensive biology บทที่ 6 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด Cardiovascular system 00:20:33
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
00:20:33
Intensive biology บทที่ 7 เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน blood and immune system 00:41:28
ตะลุยโจทย์ PAT2 เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน
00:12:30
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน
00:18:41
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน ตอนที่ 2
00:10:17
Intensive biology บทที่ 8 เรื่อง ระบบหายใจ Gas Exchange and Transport system 00:30:27
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบหายใจ
00:30:27
Intensive biology บทที่ 9 เรื่อง ระบบขับถ่าย Urinary system 00:23:19
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบขับถ่าย
00:23:19
Intensive biology บทที่ 10 เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุนร่างกาย Locomotion and Support system 00:14:47
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุนร่างกาย
00:14:47
Intensive biology บทที่ 11 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต Reproduction system and Development 01:51:36
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต, เรื่องที่ 2 ประเภทการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, เรื่องที่ 3 ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Male reproductive system)
00:57:20
 เรื่องที่ 4 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (Female reproductive system), เรื่องที่ 5 การปฎิสนธิและการตั้งครรภ, เรื่องที่ 6 ภาวะมีบุตรยาก
00:20:49
เรื่องที่ 7 การเจริญของสัตว์ (animal development), เรื่องที่ 8 ขั้นตอนในการเจริญเติบโตของสัตว์, เรื่องที่ 6 Developmental Adaptation of Amniotes
00:12:54
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
00:20:33
Intensive biology บทที่ 12 เรื่อง อาณาจักรพืช Plant kingdom
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง อาณาจักรพืช
Intensive biology บทที่ 13 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก Plant Organization and function 03:59:24
เรื่องที่ 1 โครงสร้างของพืชเบื้องต้น (introduction to plant structure)
00:30:18
เรื่องที่ 2 เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue)
00:20:27
เรื่องที่ 3 เนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue)
00:17:57
เรื่องที่ 3 เนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue) ตอนที่ 2
00:30:19
เรื่องที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของราก (Root structure and function)
00:35:20
เรื่องที่ 5 โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น (stem structure and function)
00:20:20
เรื่องที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ (leaf structure and function)
00:09:58
เรื่องที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ (leaf structure and function) ตอนที่ 2
00:47:51
เรื่องที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ (leaf structure and function) ตอนที่ 3
00:17:36
เรื่องที่ 7 Plant physiology
00:09:18
Intensive biology บทที่ 14 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก Reproduction in Plants 01:46:43
เรื่องที่ 1 ส่วนประกอบของดอก (flower compartment), เรื่องที่ 2 การแบ่งประเภทของดอกไม้
00:26:18
เรื่องที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
00:31:40
เรื่องที่ 4 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิซ้อนของพืชดอก, เรื่องที่ 5 ผล (Fruit)
00:28:09
เรื่องที่ 5 ผล (Fruit), เรื่องที่ 6 เมล็ด (seed)
00:20:36
Intensive biology บทที่ 16 เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศ Population Ecology and ecosystem
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศ
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

3,500 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 4,000 บาท ลด 13%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 49 บทเรียน รวม 22 ชั่วโมง 8 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา