ติวเจาะข้อสอบ O-NET สังคม ปี 63 ใหม่ ! (ปีล่าสุด) *+เทคนิคปิดจุดพลาด ทำคะแนนชัวร์ๆ

ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ตะลุยโจทย์ O-NET ปี 2563

แชร์ให้เพื่อน
1.2K
Views
และอีก 112 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 • แนวข้อสอบใหม่ 5 ตัวเลือก 5 กลุ่มสาระ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 • ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
 • มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่จะได้รับ
มีเทคนิคในการตัดตัวเลือกและวิเคราะห์จากโจทย์ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
เตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ
ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะข้อสอบ O-NET สังคม ปี 63 ใหม่ ! (ปีล่าสุด) *+เทคนิคปิดจุดพลาด ทำคะแนนชัวร์ ๆ 04:50:29
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 1
00:06:36
ทดลองเรียน
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 2
00:02:55
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 3
00:04:40
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 4
00:06:27
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 5
00:01:53
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 6
00:02:52
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 7
00:05:01
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 8
00:02:11
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 9
00:02:20
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 10
00:03:39
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 11
00:02:36
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 12
00:03:18
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 13
00:04:16
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 14
00:02:19
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 15
00:02:33
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 16
00:03:44
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 17
00:07:02
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 18
00:02:48
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 19
00:04:31
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 20
00:02:55
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 21
00:01:56
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 22
00:03:43
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 23
00:05:07
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 24
00:04:53
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 25
00:03:09
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 26
00:03:42
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 27
00:02:47
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 28
00:01:28
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 29
00:01:44
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 30
00:01:49
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 31
00:03:35
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 32
00:01:27
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 33
00:03:07
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 34
00:02:55
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 35
00:14:04
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 36
00:03:20
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 37
00:02:28
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 38
00:02:32
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 39
00:03:34
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 40
00:01:45
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 41
00:02:21
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 42
00:08:05
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 43
00:02:16
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 44
00:06:21
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 45
00:03:11
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 46
00:02:47
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 47
00:02:00
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 48
00:02:14
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 49
00:02:12
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 50
00:02:11
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 51
00:02:48
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 52
00:01:33
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 53
00:02:09
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 54
00:01:12
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 55
00:01:17
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 56
00:03:47
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 57
00:04:45
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 58
00:04:43
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 59
00:04:39
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 60
00:03:18
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 61
00:06:39
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 62
00:03:18
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 63
00:03:04
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 64
00:02:16
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 65
00:01:43
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 66
00:01:44
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 67
00:03:19
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 68
00:02:01
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 69
00:03:19
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 70
00:02:33
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 71
00:01:36
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 72
00:03:00
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 73
00:03:39
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 74
00:01:49
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 75
00:00:49
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 76
00:01:47
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 77
00:02:05
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 78
00:01:20
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 79
00:00:55
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 80
00:01:50
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 81
00:03:21
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 82
00:03:33
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 83
00:02:48
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 84
00:03:23
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 85
00:06:30
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 86
00:04:06
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 87
00:04:05
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 88
00:02:14
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 89
00:01:35
ตะลุยโจทย์ O-NET สังคม ปี 63 ข้อที่ 90
00:02:38
คะแนนรีวิว

900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,790 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 90 คลิป รวม 4 ชั่วโมง 50 นาที 29 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

การศึกษา : 

 • รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
 • ร.บ.(การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษา :
 •  สอนเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เช่น โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนอ่างทองปั่ทมโรจน์วิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง
 • สอนติวในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดระยอง เป็นต้น