ติวเจาะเนื้อหาชีวะเข้มข้น เล่ม2 ม.5 (ฉบับอัพเดทล่าสุด) #เรียนล่วงหน้า เน้นเทคนิคเพิ่มเกรด+สอบติด ม.ดัง

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ (อัพเดทใหม่)

แชร์ให้เพื่อน
2.2K
Views
และอีก 63 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

รายละเอียดวิชา/คอร์ส  

 
คอร์ส Intensive Biology เล่ม 2 (เนื้อหา ม.5 ตรงกับหลักสูตร สสวท)
 
คอร์สนี้พี่ป๊อปได้ update เนื้อหาชีววิทยาใหม่ทั้งหมด ตรงกับ สสวท และ update ข้อสอบวิชาสามัญ
 
โดยพี่ป๊อปออกแบบคอร์สนี้คือ สรุปเนื้อชีววิทยาในแต่ละบท เน้นสอน concept ของบทนั้นๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อยๆ โดยอธิบายที่มา ทำให้น้องมีพื้นฐานที่แน่น
และสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้จริง
 
พี่ป๊อปใช้ประสบการณ์การสอนชีววิทยามากกว่า 10 ปี คิดค้นเทคนิคต่างๆ ให้น้องจดจำเนื้อหาชีววิทยาได้ยาวนาน มากกว่าการท่องจำ ได้แก่
 
1. สรุปเนื้อหาแต่ละบทเรียน 1 แผ่นจบ ไว้อ่านก่อนสอบ
2. การแตกรากศัพท์ชีววิทยา
ช่วยทำให้น้องเข้าใจ
3. เทคนิคการจำต่างๆ ความหมายของคำศัพท์มากขึ้น
4. ใช้สื่อ media ให้น้องเห็นภาพมากขึ้น

 
เนื้อหา

บทที่ 1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
บทที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 4 ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองของพืช
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 6 ระบบหายใจ
บทที่ 7 ระบบหมุนเวียนเลือด
บทที่ 8 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
บทที่ 9 ระบบขับถ่าย

สิ่งที่จะได้รับ
เอกสารประกอบการเรียน
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
ใช้เวลาเรียนไม่เยอะ boost up คะแนนกันเถอะ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.5 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
บทที่ 1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก 01:09:07
01 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
01:09:07
บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 03:03:16
01 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
00:50:04
02 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
00:48:12
03 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
01:01:21
04 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
00:23:39
ทดลองเรียน
บทที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง 01:39:26
01 การสังเคราะห์ด้วยแสง
00:39:01
02 การสังเคราะห์ด้วยแสง
00:36:05
03 การสังเคราะห์ด้วยแสง
00:24:20
บทที่ 4 ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองของพืช 00:17:50
01 ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองของพืช
00:17:50
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหาร 02:59:35
01 ระบบย่อยอาหาร
00:37:37
02 ระบบย่อยอาหาร
00:47:43
03 ระบบย่อยอาหาร
01:02:51
04 ระบบย่อยอาหาร
00:31:24
บทที่ 6 ระบบหายใจ 01:53:29
01 ระบบหายใจ
01:20:16
02 ระบบหายใจ
00:33:13
บทที่ 7 ระบบหมุนเวียนเลือด 02:28:10
01 ระบบหมุนเวียนเลือด
00:59:40
02 ระบบหมุนเวียนเลือด
01:14:58
03 ระบบหมุนเวียนเลือด
00:13:32
บทที่ 8 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน 02:07:17
01 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
01:32:23
02 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
00:09:40
03 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
00:25:14
บทที่ 9 ระบบขับถ่าย 02:15:50
01 ระบบขับถ่าย
00:39:17
02 ระบบขับถ่าย
01:10:55
03 ระบบขับถ่าย
00:25:38
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ธีรพงศ์ พลพุฒินันท์ เมื่อ 09 ม.ค. 67
ชอบมาก

3,290 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,900 บาท ลด 52%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 24 คลิป รวม 17 ชั่วโมง 54 นาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา