วางแผนสู้ศึก สอบติดรัฐศาสตร์ ติวเข้มเนื้อหาตรงจุด

เตรียมตัว ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ รู้ก่อนพร้อมก่อนสอบ!!

แชร์ให้เพื่อน
10.1K
Views
รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส

 

*POL - รัฐศาสตร์ทั่วไปสำหรับเตรียมสอบตรงรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (หรือ มศว.) นั้น เป็นเนื้อหา ในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งทำให้ต้องมีความรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวต่างๆ ทางด้านรัฐศาสตร์ ดังนั้นการเรียนเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้น้องๆ ไม่ต้องรีบเร่งเตรียมตัวในช่วงปลาย (เพราะการสอบ POL นั้นจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อีกทั้งการสอบรัฐศาสตร์นั้นยังมีอัตราการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะสาขาการระหว่างประเทศ) อีกทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านการระหว่างประเทศ ด้านบริหารัฐกิจ ของเด็กไทยนั้นยังมักจะมีลักษณะที่แคบ และไม่กว้างเพียงพอ ดังนั้นเมื่อได้เรียนจะทำให้น้องๆ มีมุมมองได้ดีมากยิ่งขึ้น กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ทั้งการนำไปใช้สอบเป็นอย่างมาก (จะมีข้อสอบเรียงความ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะติดหรือไม่ หลังจากทำคะแนนในวิชาความรู้ทั่วไปได้สูงสุดเป็น 100 คนแรกของแต่ละสาขา) ทั้งนี้การเรียนเก็บไว้ก่อนเนิ่นๆ จะสามารถวัดความชอบ/ความถนัดของน้องๆ ไว้ก่อนได้ เนื่องจากเนื้อหาจะปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อน้องๆ สอบติดจริง ก็จะต้องได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งหากน้องๆ ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตั้งแต่การเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้รู้ตัวเร็วขึ้น และจะได้มองหาสาขาอื่นได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนคณะหรือสาขาอีกในอนาคต   1.แนะนำเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์ วิถีคิด แง่คิด มุมมองในการคิด
   2.มีเทคนิคในการจดจำ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
   3.ในคอร์สจะเจอเนื้อหาที่เจอจริงในการใช้สอบ
   4.ไม่ใช่แค่สนุก แต่จะเข้าใจจนทำข้อสอบได้ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
   5.สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, มศว. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้


เนื้อหาของวิชา

   - เนื้อหาที่จะใช้สอบตรงรัฐศาสตร์ มธ. ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็นรัฐศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยที่มักจะออกสอบ 
   - แนะนำเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์ วิถีคิด แง่คิด มุมมองในการคิด)
   - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ องค์ประกอบรัฐ รูปแบบของรัฐ 
   - สอนเนื้อหาที่ต้องรู้ในการทำข้อสอบ พร้อมเทคนิคเด็ด​
   - ทุกสาขาของรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง, การระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ) และเป็นเนื้อหาสำคัญมาก ก่อนเรียน BMIR

สิ่งที่จะได้รับ
แนะนำเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์ วิถีคิด แง่คิด มุมมองในการคิด
มีเทคนิคในการจดจำ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
ในคอร์สจะเจอเนื้อหาที่เจอจริงในการใช้สอบ
ไม่ใช่แค่สนุก แต่จะเข้าใจจนทำข้อสอบได้ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, มศว. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้
เหมาะสำหรับ

ม.4 - ม.6 หรือเด็กซิ่ว ที่เตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, มศว. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้

เนื้อหา
แนะนำรัฐศาสตร์ 01:21:43
วางแผนสู้ศึกรัฐศาสตร์
00:43:28
กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์
00:38:15
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 01:31:25
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (1)
00:31:12
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (2)
00:16:38
ทดลองเรียน
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (3)
00:43:35
รัฐศาสตร์ 07:13:40
รัฐ (State,Country,Government) (1)
00:43:40
รัฐ (State,Country,Government) (2)
00:45:35
รัฐสมัยใหม่
00:44:18
รัฐโลก, องค์ประกอบรัฐ (1)
00:43:59
องค์ประกอบรัฐ (2)
01:00:25
การรับรองรัฐ
00:43:21
รูปแบบของรัฐ, โลกาภิวัตน์
00:43:41
นักคิดคนสำคัญ
01:04:25
อุดมการณ์ทางการเมือง
00:44:16
รูปแบบการปกครอง 03:39:47
รูปแบบการปกครอง (1)
00:43:44
รูปแบบการปกครอง (2)
00:43:44
รูปแบบการปกครอง (3)
00:23:58
ทดลองเรียน
รูปแบบการปกครอง (4)
00:43:21
รูปแบบการปกครอง (5)
01:05:00
รัฐธรรมนูญ และ สถาบันทางการเมือง 01:33:53
รัฐธรรมนูญ และ สถาบันทางการเมือง (1)
00:50:19
รัฐธรรมนูญ และ สถาบันทางการเมือง (2)
00:43:34
บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) 01:05:08
บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
01:05:08
รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 03:19:06
เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ (1), โครงการรับจำนำข้าว
00:49:45
เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ (2)
00:43:53
องค์กรระหว่างประเทศ (1)
00:44:14
องค์กรระหว่างประเทศ (2)
01:01:14
การเมืองการปกครองของไทย 05:45:30
การเมืองการปกครองของไทย (1)
00:44:51
การเมืองการปกครองของไทย (2)
00:49:06
สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
00:40:27
คณะรัฐมนตรี (1)
00:43:47
คณะรัฐมนตรี (2)
00:44:01
การเมืองการปกครองของไทย (3)
01:01:05
การเมืองการปกครองของไทย (4)
01:02:13
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย วิมลพร ดวงพิชัย เมื่อ 31 ต.ค. 63

4,600 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,500 บาท ลด 16%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 33 คลิป รวม 25 ชั่วโมง 30 นาที 12 วินาที
 • เอกสารประกอบการเรียนจัดส่งถึงบ้าน
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์ผู้สอนอบรม TOEIC ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ อาทิ
  - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  - ฝ่ายการผลิต (โรงงานชิ้นส่วน) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ฝ่ายการตลาด บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เคพีเอ็น สมาร์ท จำกัด
  - วิทยาลัยการพยาบาลเซนต์หลุย
  - สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จ.สกลนคร / ศรีษะเกษ / หนองคาย / เชียงราย / ลำปาง / สงขลา (หาดใหญ่) / ชลบุรี / พิษณุโลก
 • โครงการ Peptien Genius Generation และโครงการ Peptien Genius Simulator
 • วิทยากรบรรยายและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการชั้นนํา
 • โครงการ Osotspa Road To University และโครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
 • โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์
 • รายการ Student Chanel โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • รายการ สอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา
 • รายการ Admission Gang ช่องทรูปลูกปัญญา
 • โครงการ มาม่า และโครงการ Nation Admission
 • กิจกรรมค่ายติวของ อบจ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น อบจ.ภูเก็ต,พิษณุโลก
 • รายการ student  channel โดยกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการอื่น ๆ มากมายทั่วประเทศ

ผลงาน
 
 • ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมัน และทูตวัฒนธรรมไทย – ลาว
 • นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(JSTP) ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสวทช. (NECTEC) 3 ปีซ้อน


การศึกษา
 
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กําลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการสอบ (ผ่านการคัดเลือก) 
 • ผ่านการคัดเลือกโครงการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี