วางแผนสู้ศึก สอบติดรัฐศาสตร์ ติวเข้มเนื้อหาตรงจุด

เตรียมตัว ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ รู้ก่อนพร้อมก่อนสอบ!!

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส

 

*POL - รัฐศาสตร์ทั่วไปสำหรับเตรียมสอบตรงรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            น้องๆ สามารลงเรียนเก็บความรู้ได้ตั้งแต่ ม.4 เนื่องจากการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (หรือ มศว.) นั้น เป็นเนื้อหา ในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งทำให้ต้องมีความรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวต่างๆ ทางด้านรัฐศาสตร์ ดังนั้นการเรียนเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้น้องๆ ไม่ต้องรีบเร่งเตรียมตัวในช่วงปลาย (เพราะการสอบ POL นั้นจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อีกทั้งการสอบรัฐศาสตร์นั้นยังมีอัตราการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะสาขาการระหว่างประเทศ) อีกทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านการระหว่างประเทศ ด้านบริหารัฐกิจ ของเด็กไทยนั้นยังมักจะมีลักษณะที่แคบ และไม่กว้างเพียงพอ ดังนั้นเมื่อได้เรียนจะทำให้น้องๆ มีมุมมองได้ดีมากยิ่งขึ้น กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ทั้งการนำไปใช้สอบเป็นอย่างมาก (จะมีข้อสอบเรียงความ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะติดหรือไม่ หลังจากทำคะแนนในวิชาความรู้ทั่วไปได้สูงสุดเป็น 100 คนแรกของแต่ละสาขา) ทั้งนี้การเรียนเก็บไว้ก่อนเนิ่นๆ จะสามารถวัดความชอบ/ความถนัดของน้องๆ ไว้ก่อนได้ เนื่องจากเนื้อหาจะปูพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเมื่อน้องๆ สอบติดจริง ก็จะต้องได้เรียนในเนื้อหาเหล่านี้ ซึ่งหากน้องๆ ไม่ชอบหรือไม่ถนัดตั้งแต่การเรียนที่นี่ น้องๆ จะได้รู้ตัวเร็วขึ้น และจะได้มองหาสาขาอื่นได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนคณะหรือสาขาอีกในอนาคต


จำนวนชั่วโมง
      ชั่วโมง  นาที


สิ่งที่จะได้รับ
   1.แนะนำเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์ วิถีคิด แง่คิด มุมมองในการคิด
   2.มีเทคนิคในการจดจำ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
   3.ในคอร์สจะเจอเนื้อหาที่เจอจริงในการใช้สอบ
   4.ไม่ใช่แค่สนุก แต่จะเข้าใจจนทำข้อสอบได้ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
   5.สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, มศว. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้


เนื้อหาของวิชา

   - เนื้อหาที่จะใช้สอบตรงรัฐศาสตร์ มธ. ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็นรัฐศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัยที่มักจะออกสอบ 
   - แนะนำเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์ วิถีคิด แง่คิด มุมมองในการคิด)
   - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ องค์ประกอบรัฐ รูปแบบของรัฐ 
   - สอนเนื้อหาที่ต้องรู้ในการทำข้อสอบ พร้อมเทคนิคเด็ด​
   - ทุกสาขาของรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง, การระหว่างประเทศ, บริหารรัฐกิจ) และเป็นเนื้อหาสำคัญมาก ก่อนเรียน BMIR

สิ่งที่จะได้รับ
แนะนำเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์ วิถีคิด แง่คิด มุมมองในการคิด
มีเทคนิคในการจดจำ ให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
ในคอร์สจะเจอเนื้อหาที่เจอจริงในการใช้สอบ
ไม่ใช่แค่สนุก แต่จะเข้าใจจนทำข้อสอบได้ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
สามารถนำความรู้นี้ไปสอบคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, มศว. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้
เหมาะสำหรับ

ม.4 - ม.6 หรือเด็กซิ่ว ที่เตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, มศว. หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้

เนื้อหา
แนะนำรัฐศาสตร์ 01:21:43
วางแผนสู้ศึกรัฐศาสตร์
00:43:28
กรรมวิธีในการอ่านหนังสือ และอ่านบทวิเคราะห์
00:38:15
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 01:31:25
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (1)
00:31:12
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (2)
00:16:38
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (3)
00:43:35
รัฐศาสตร์ 07:13:40
รัฐ (State,Country,Government) (1)
00:43:40
รัฐ (State,Country,Government) (2)
00:45:35
รัฐสมัยใหม่
00:44:18
รัฐโลก, องค์ประกอบรัฐ (1)
00:43:59
องค์ประกอบรัฐ (2)
01:00:25
การรับรองรัฐ
00:43:21
รูปแบบของรัฐ, โลกาภิวัตน์
00:43:41
นักคิดคนสำคัญ
01:04:25
อุดมการณ์ทางการเมือง
00:44:16
รูปแบบการปกครอง 03:39:47
รูปแบบการปกครอง (1)
00:43:44
รูปแบบการปกครอง (2)
00:43:44
รูปแบบการปกครอง (3)
00:23:58
รูปแบบการปกครอง (4)
00:43:21
รูปแบบการปกครอง (5)
01:05:00
รัฐธรรมนูญ และ สถาบันทางการเมือง 01:33:53
รัฐธรรมนูญ และ สถาบันทางการเมือง (1)
00:50:19
รัฐธรรมนูญ และ สถาบันทางการเมือง (2)
00:43:34
บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) 01:05:08
บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
01:05:08
รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 03:19:06
เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ (1), โครงการรับจำนำข้าว
00:49:45
เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ (2)
00:43:53
องค์กรระหว่างประเทศ (1)
00:44:14
องค์กรระหว่างประเทศ (2)
01:01:14
การเมืองการปกครองของไทย 05:45:30
การเมืองการปกครองของไทย (1)
00:44:51
การเมืองการปกครองของไทย (2)
00:49:06
สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
00:40:27
คณะรัฐมนตรี (1)
00:43:47
คณะรัฐมนตรี (2)
00:44:01
การเมืองการปกครองของไทย (3)
01:01:05
การเมืองการปกครองของไทย (4)
01:02:13
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

4,600 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 5,500 บาท ลด 16%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 33 บทเรียน รวม 25 ชั่วโมง 30 นาที 12 วินาที
  • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 33 ชั่วโมง
  • เอกสารประกอบการเรียนจัดส่งถึงบ้าน
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

- วิทยากรบรรยายและอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการชั้นนํา
ดังต่อไปนี้
-โครงการ Peptien Genius Generation และโครงการ Peptien Genius Simulator
-โครงการ Osotspa Road To University และโครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
-โครงการ Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์
-รายการ Student Chanel โดยกระทรวงศึกษาธิการ
-รายการ สอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา
-รายการ Admission Gang ช่องทรูปลูกปัญญา
-โครงการ มาม่า และโครงการ Nation Admission
-กิจกรรมค่ายติวของ อบจ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น อบจ.ภูเก็ต,พิษณุโลก
-รายการ student  channel โดยกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการอื่น ๆ มากมายทั่วประเทศ

ผลงาน
 
- ยุวทูตเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย – เยอรมัน และทูตวัฒนธรรมไทย – ลาว
- นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(JSTP) ของ สวทช. 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสวทช. (NECTEC) 3 ปีซ้อน


ประวัติการศึกษา
 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เรียนเน้นภาษาสเปน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กําลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการสอบ (ผ่านการคัดเลือก) 
- ผ่านการคัดเลือกโครงการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนในการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี