SocWork Integration : ประยุกต์ เข้าใจ เตรียมสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์อย่างแท้จริง

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ปรับปรุงใหม่โดยเป็นการบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวกับความหมาย ประสบการณ์ และ มุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

แชร์ให้เพื่อน
3.6K
Views
รายละเอียด

SocWork Integration : ประยุกต์ เข้าใจ เตรียมสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์อย่างแท้จริง
 

               คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ปรับปรุงใหม่โดยเป็นการบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวกับความหมาย ประสบการณ์ และ มุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ที่สามารถนำมาต่อยอดในการวางแผน
การเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในคอร์สจะเน้นการบูรณาการความรู้ในแต่ละมิติเช่น การช่วยเหลือ นโยบายสังคม ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง
ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการวิเคราะห์ วิพากษ์สำหรับการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เนื้อหาของวิชา/คอร์ส
            แนะนำวิชา/คอร์สเรียน :
เจาะลึกวิชา/คอร์ส
            เป็นการบูรณาการรายละเอียดและความเข้าใจภายใต้คำว่า “สังคมสงเคราะห์” ผ่านการต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการเรียนรู้เช่น
  1. ปรากฏการณ์ทางสังคม
  2. มิติทางสังคม เช่น เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ฯลฯ
  3. การช่วยเหลือ การบริหารจัดการสังคม การติดตามสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ความรู้วิชาสังคมศึกษา 5 สาระ สำหรับการนำมาต่อยอดในองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมทั้งทักษะการเขียนเรียงความ การทำโจทย์ปรนัย
 

สิ่งที่จะได้รับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และการประยุกต์ใช้ในมุมมองที่รอบด้านและเป็นเหตุเป็นผล
คำแนะนำต่างๆในการเตรียมความพร้อมทั้งการอ่านหนังสือ การหาความรู้ และคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบรอบความถนัดเชิงวิชาชีพ (ทั้งแบบปรนัยและเขียนเรียงความ)
ทักษะและกระบวนการต่างๆในการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง และ ทักษะการเขียนเรียงความ ภายใต้สถานการณ์และบริบทของโจทย์ที่เปลี่ยนไป
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน เป็นต้น

เนื้อหา
SocWork Integration : ประยุกต์ เข้าใจ เตรียมสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์อย่างแท้จริง 06:17:44
SocWork Integration Ep.1 (แนะนำเค้าโครงการเรียน)
00:12:15
SocWork Integration Ep.1
00:23:50
SocWork Integration Ep.2
00:23:45
SocWork Integration Ep.3
00:20:44
SocWork Integration Ep.4
00:22:02
SocWork Integration Ep.5
00:18:59
SocWork Integration Ep.6
00:22:19
SocWork Integration Ep.7
00:18:55
SocWork Integration Ep.8
00:23:14
SocWork Integration Ep.9
00:18:52
SocWork Integration Ep.10
00:10:16
SocWork Integration Ep.11
00:17:30
SocWork Integration Ep.12
00:11:08
SocWork Integration Ep.13
00:13:26
SocWork Integration Ep.14
00:17:44
SocWork Integration Ep.15
00:30:16
SocWork Integration Ep.16
00:38:28
SocWork Integration Ep.17
00:34:01
แนะนำและยกตัวอย่างโจทย์การเขียนเรียงความสังคมสงเคราะห์ (2021 Version) 00:32:43
แนะนำและยกตัวอย่างโจทย์การเขียนเรียงความสังคมสงเคราะห์ (2021 Version)
00:32:43
ฝึกเขียน (แนวทางข้อสอบวิชาเฉพาะเรียงความ 2021 Version) 00:22:46
ฝึกเขียน (แนวทางข้อสอบวิชาเฉพาะเรียงความ 2021 Version)
00:22:46
Planning Of Examination (วางแผนการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ 2564) 00:25:46
Planning Of Examination (วางแผนการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ 2564)
00:25:46
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ) 00:36:04
Recap Of Social Science Exam (รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มธ)
00:36:04
Re-Talk Of SocWork (ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้น) 00:31:23
Re-Talk Of SocWork (ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้น)
00:31:23
เรื่องที่ต้องรู้ (ความรู้เบื้องต้นสังคมสงเคราะห์) 00:37:33
เรื่องที่ต้องรู้ (ความรู้เบื้องต้นสังคมสงเคราะห์)
00:37:33
Welfare & Happiness (ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ) 00:21:13
Welfare & Happiness (ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ)
00:21:13
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์) 00:28:55
Final Call Of TU Exam (โค้งสุดท้ายการสอบวิชาเฉพาะนิติ-รัฐศาสตร์-สังคมสงเคราะห์)
00:28:55
สังคมสงเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ (สอนเสริม) 00:30:34
สังคมสงเคราะห์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ (สอนเสริม)
00:30:34
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ) 00:24:55
SocWork Talk 2021-2022 (การติวสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ)
00:24:55
แนวข้อสอบเรียงความ (การศึกษาสังคมสงเคราะห์) 00:10:09
ยกตัวอย่างและพาทำแนวข้อสอบเรียงความวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ (การศึกษากับสังคมสงเคราะห์)
00:10:09
Exam Review (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) Update October 2022 00:18:24
Exam Review (วิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์) Update October 2022
00:18:24
The Highlight Of SocWork (บรรยายสรุป) 00:19:01
The Highlight Of SocWork (บรรยายสรุป)
00:19:01
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบเรียงความสังคมสงเคราะห์ (อัพเดต2022-2023) 00:20:53
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบเรียงความสังคมสงเคราะห์ (อัพเดต2022-2023)
00:20:53
สรุปสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (อัพเดต 2023) 00:18:21
สรุปสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (อัพเดต 2023)
00:18:21
สรุปHighlight สิ่งที่ควรมีเป็นพื้นฐานในการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ (2023 Version) 00:17:58
สรุปHighlight สิ่งที่ควรมีเป็นพื้นฐานในการสอบวิชาเฉพาะสังคมสงเคราะห์ มธ (2023 Version)
00:17:58
คะแนนรีวิว

400 บาท

ค่าลงทะเบียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 34 คลิป รวม 12 ชั่วโมง 54 นาที 22 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์