ติวเจาะ วิชาสังคม A-Level ปี 65 *บูสต์คะแนน 70 UP กับเคล็ดลับเพิ่มคะแนน A-Level แบบฉุดไม่อยู่

บูสต์คะแนน 70 UP กับเคล็ดลับเพิ่มคะแนน แบบฉุดไม่อยู่

แชร์ให้เพื่อน
6.3K
Views
และอีก 109 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

A-Level คืออะไร?
A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ
ซึ่งชื่อเดิมก็คือ 9 วิชาสามัญ

บูสต์คะแนน 70 UP
กับเคล็ดลับเพิ่มคะแนน แบบฉุดไม่อยู่


สรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละบทเน้นแนวทางที่ออกข้อสอบบ่อย
ตะลุยโจทย์ข้อสอบปีล่าสุด
เก็งข้อสอบที่น่าสนใจในแต่ละบท
เพิ่มเติมโจทย์แบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ
สรุปอย่างตรงประเด็น

เพิ่มจุดแข็ง กําจัดจุดอ่อน
เสริมทักษะในการทำข้อสอบให้รวดเร็ว แม่นยำ ตรงจุด


น้องๆ จะได้

+ฝึกทำแนวข้อสอบให้คุ้นชิน

+รวบรวมทุกเทคนิคและการจับประเด็นในการทำข้อสอบ

+วิธีการลัดในการทำข้อสอบให้ทันเวลา

+กำจัดจุดพลาดที่น้องต้องเจอในข้อสอบ

.

การันตีคุณภาพโดยรุ่นพี่ ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วมากกว่า 1,000,000 คอร์ส

สิ่งที่จะได้รับ
รวบรวมทุกเทคนิคและการจับประเด็นในการทำข้อสอบ
วิธีการลัดในการทำข้อสอบให้ทันเวลา
กำจัดจุดพลาดที่น้องต้องเจอในข้อสอบ
ฝึกทำแนวข้อสอบให้คุ้นชิน
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ติวเจาะ วิชาสังคม A-Level ปี 65 *บูสต์คะแนน 70 UP กับเคล็ดลับเพิ่มคะแนน A-Level แบบฉุดไม่อยู่ 02:34:30
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 1
00:04:51
ทดลองเรียน
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 2
00:06:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 3
00:05:25
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 4
00:02:48
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 5
00:02:59
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 6
00:01:25
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 7
00:05:24
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 8
00:03:02
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 9
00:03:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 10
00:02:08
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 11
00:02:42
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 12
00:01:44
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 13
00:03:15
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 14
00:03:32
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 15
00:03:38
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 16
00:03:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 17
00:03:34
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 18
00:07:12
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 19
00:03:56
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 20
00:04:06
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 21
00:02:34
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 22
00:01:59
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 23
00:11:51
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 24
00:02:39
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 25
00:02:11
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 26
00:06:07
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 27
00:03:14
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 28
00:01:29
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 29
00:02:23
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 30
00:02:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 31
00:02:00
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 32
00:01:27
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 33
00:00:50
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 34
00:01:28
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 35
00:02:29
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 36
00:01:42
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 37
00:03:38
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 38
00:00:42
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 39
00:02:14
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 40
00:01:40
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 41
00:05:12
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 42
00:01:29
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 43
00:02:15
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 44
00:02:56
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 45
00:01:18
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 46
00:01:08
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 47
00:04:02
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 48
00:02:20
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 49
00:02:56
ข้อสอบ 9วิชาสามัญ สังคม ปี 2565 : ข้อที่ 50
00:01:50
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย จิดาภา เทือกท้าวสาร เมื่อ 28 ธ.ค. 65
สอนดีมาก แนะนำเลย

1,090 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,990 บาท ลด 64%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 50 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 34 นาที 30 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

การศึกษา : 

  • รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
  • ร.บ.(การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอนวิชาสังคมศึกษา :
  •  สอนเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เช่น โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนอ่างทองปั่ทมโรจน์วิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง
  • สอนติวในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนจังหวัดระยอง เป็นต้น