ติวเจาะข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 62 *+เทคนิคทำคะแนนเกิน 50+

สรุปประเด็นสำคัญ บอกจุดหลอก และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุดๆ

แชร์ให้เพื่อน
5.7K
Views
และอีก 187 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เน้นการทำข้อสอบโดยเฉพาะ เฉลยข้อสอบ onet วิทยาศาสตร์  

สรุปประเด็นสำคัญ ที่มาของคำตอบ พร้อมบอกจุดหลอกของข้อสอบ และ เพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ ให้แม่นยำและรวดเร็วสุด ๆ

อีกทั้งยังได้ทบทวนสรุปเนื้อหาและเตรียมต่อยอดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 
 • ในคอร์สนี้จะเน้นการสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ

วิเคราะห์เก็งข้อสอบเสมือนจริงในการสอบ อีกทั้งยังเก็งแนวโน้มของข้อสอบที่ออกบ่อย

สิ่งที่จะได้รับ
เน้นและย้ำจุดที่มักผิดบ่อย เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาลงมือทำสอบจริง
วิธีการได้คำตอบที่แม่นยำ และ รวดเร็วมากขึ้น
วิเคราะห์ประเด็นสำคัญในวิชาเคมี รวมถึงเทคนิคการมองโจทย์เพื่อการทำคะแนนสอบ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ฟิตก่อนลงสนาม ตะลุยข้อสอบ O-net วิทย์ ปีล่าสุด 06:47:26
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 1
00:06:04
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 2
00:09:13
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 3
00:03:58
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 4
00:03:18
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 5
00:11:41
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 6
00:01:45
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 7
00:04:22
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 8
00:03:12
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 9
00:02:49
ทดลองเรียน
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 10
00:04:05
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 11
00:07:46
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 12
00:03:41
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 13
00:05:13
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 14
00:03:38
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 15
00:05:03
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 16
00:14:30
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 17
00:16:34
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 18
00:11:56
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 19
00:08:32
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 20
00:11:48
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 21
00:17:10
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 22
00:22:00
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 23
00:20:29
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 24
00:17:38
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 25
00:24:49
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 26
00:17:23
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 27
00:05:23
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 28
00:02:43
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 29
00:04:57
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 30
00:03:39
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 31
00:03:59
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 32
00:03:59
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 33
00:02:32
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 34
00:05:46
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 35
00:04:34
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 36
00:05:41
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 37
00:04:41
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 38
00:03:50
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 39
00:02:50
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 40
00:06:43
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 41
00:02:27
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 42
00:04:37
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 43
00:02:01
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 44
00:03:04
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 45
00:04:43
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 46
00:08:31
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 47
00:06:06
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 48
00:06:54
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 49
00:08:31
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 50
00:09:36
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 51
00:05:22
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 52
00:09:01
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 53
00:06:33
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 54
00:05:14
โจทย์ O-NET วิทย์ ปี 62 ข้อ 55
00:04:52
คะแนนรีวิว

690 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,590 บาท ลด 57%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 55 คลิป รวม 6 ชั่วโมง 47 นาที 26 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย