คัมภีร์ลับ สรุปเนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ปลาย อย่างเข้มข้น ครบถ้วน ทุกหัวข้อ ครอบคลุมทุกสนามสอบ

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.ปลาย ทำความเข้าใจเนื้อหา ของบทเรียนอย่างได้ผล สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ครบถ้วน ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย

แชร์ให้เพื่อน
7.6K
Views
รายละเอียด


ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกหัวข้อ ครอบคลุมทุกสนามสอบ

ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญวิชานึงในการสอบสำหรับน้องน้อง ๆ ม.ปลาย ที่ขาดไม่ได้เลยทั้งสายศิลป์และสายวิทย์
ซึ่งวิชานี้จำเป็นต้องสอบและมีหลายสนามสอบที่ต้องสอบ ได้แก่ สอบ GAT ,9 วิชาสามัญ, ONET   
วิชา GAT ENG ถือว่า เป็นการสอบ ที่ยากพอสมควร
ซึ่งคอร์สนี้ จะช่วยให้น้อง ๆ พัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี


ชมทดลองเรียนรายละเอียดคอร์ส จะสอนเรื่อง

Grammar (แกรมม่า) หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการอ่านเขียน และฟังพูดภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนถูกต้อง
สามารถนำไปใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน แถมยังใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วย
อีกทั้งยังใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ
ก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

สิ่งที่จะได้รับ
สอนเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้เรียนภาษาควรรู้ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และต่อยอดไปจนสู่ระดับที่สูงขึ้นไป
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ครบทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ ทักษะการเขียน
สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ครบถ้วน ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
สรุปเนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 เทอม 1 28:37:07
INTRO แนะนำตัวผู้สอน และ CONVER : Situational dialogs Ep.1
00:35:59
ทดลองเรียน
CONVER : Situational dialogs Ep.2
00:36:39
CONVER : Situational dialogs Ep.3
00:27:42
CONVER : Situational dialogs Ep.4
00:31:49
CONVER : Situational dialogs Ep.5
00:33:36
CONVER : Situational dialogs Ep.6
00:33:08
CONVER : Situational dialogs Ep.7
00:34:07
CONVER : Situational dialogs Ep.8
00:28:38
CONVER : Situational dialogs Ep.9
00:26:56
CONVER : Situational dialogs Ep.10
00:18:59
CONVER : Situational dialogs Ep.11
00:24:48
GRAMMAR : Count & Uncountable Nouns Ep.1
00:32:18
GRAMMAR : Count & Uncountable Nouns Ep.2
00:32:05
GRAMMAR : Count & Uncountable Nouns Ep.3
00:37:16
GRAMMAR : Count & Uncountable Nouns Ep.4
00:37:10
GRAMMAR : Count & Uncountable Nouns Ep.5
00:31:32
GRAMMAR : S-V agreement Ep.1
00:27:41
GRAMMAR : S-V agreement Ep.2
00:34:21
GRAMMAR : S-V agreement Ep.3
00:36:23
GRAMMAR : S-V agreement Ep.4
00:34:42
GRAMMAR : S-V agreement Ep.5
00:37:44
GRAMMAR : Sentence structure Ep.1
00:30:38
GRAMMAR : Sentence structure Ep.2
00:30:10
GRAMMAR : Sentence structure Ep.3
00:37:30
GRAMMAR : Sentence structure Ep.4
00:37:25
GRAMMAR : Sentence structure Ep.5
00:34:17
GRAMMAR : Sentence structure Ep.6
00:31:17
GRAMMAR : Sentence structure Ep.7
00:38:01
GRAMMAR : Sentence structure Ep.8
00:20:35
VOCAB : Vocab introduction Ep. 1
00:26:36
VOCAB : Vocab introduction Ep.2
00:29:31
VOCAB : Context clues Ep.1
00:29:17
VOCAB : Context clues Ep.2
00:38:21
VOCAB : Context clues Ep.3
00:30:18
VOCAB : Context clues Ep.4
00:28:21
VOCAB : Context clues Ep.5
00:29:17
VOCAB : Context clues Ep.6
00:40:34
VOCAB : Context clues Ep.7
00:33:49
VOCAB : Context clues Ep.8
00:33:27
VOCAB : Context clues Ep.9
00:32:05
VOCAB : Context clues Ep.10
00:32:51
READING : Reading introduction
00:35:24
READING : Comic strips Ep.1
00:29:54
READING : Comic strips Ep.2
00:30:36
READING : Comic strips Ep.3
00:26:52
READING : Shot news Ep.1
00:27:54
READING : Shot news Ep.2
00:31:39
READING : Shot news Ep.3
00:29:37
READING : Pomes Ep.1
00:25:56
READING : Pomes Ep.2
00:33:31
READING : Pomes Ep.3
00:34:28
READING : Graphs & tabel Ep.1
00:30:06
READING : Graphs & tabel Ep.2
00:31:21
READING : Graphs & tabel Ep.3
00:31:56
สรุปเนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 เทอม 2 30:24:36
CONVER : Situational dialogs Ep.1
00:30:22
CONVER : Situational dialogs Ep.2
00:32:45
CONVER : Situational dialogs Ep.3
00:31:09
CONVER : Situational dialogs Ep.4
00:30:01
CONVER : Situational dialogs Ep.5
00:32:22
CONVER : Situational dialogs Ep.6
00:32:19
CONVER : Situational dialogs Ep.7
00:30:46
CONVER : Situational dialogs Ep.8
00:30:56
CONVER : Situational dialogs Ep.9
00:27:50
CONVER : Situational dialogs Ep.10
00:33:12
GRAMMAR : Tenses Ep. 1
00:31:43
GRAMMAR : Tenses Ep.2
00:33:10
GRAMMAR : Tenses Ep.3
00:26:59
GRAMMAR : Tenses Ep.4
00:32:50
GRAMMAR : Tenses Ep.5
00:37:11
GRAMMAR : Tenses Ep.6
00:32:39
GRAMMAR : Tenses Ep.7
00:32:35
GRAMMAR : Tenses Ep.8
00:31:05
GRAMMAR : Tenses Ep.9
00:36:39
GRAMMAR : Passive Voice Ep.1
00:34:41
GRAMMAR : Passive Voice Ep.2
00:19:33
GRAMMAR : Passive Voice Ep.3
00:15:50
GRAMMAR : Passive Voice Ep.4
00:32:15
GRAMMAR : Passive Voice Ep.5
00:37:28
GRAMMAR : Verbs Ep.1
00:30:10
GRAMMAR : Verbs Ep.2
00:31:57
GRAMMAR : Verbs Ep.3
00:31:43
GRAMMAR : Verbs Ep.4
00:32:06
GRAMMAR : Verbs Ep.5
00:31:03
GRAMMAR : Verbs Ep.6
00:31:42
GRAMMAR : Verbs Ep.7
00:10:01
VOCAB : Word formation Ep. 1
00:31:43
VOCAB : Word formation Ep. 2
00:30:04
VOCAB : Word formation Ep. 3
00:30:22
VOCAB : Word formation Ep. 4
00:31:08
VOCAB : Word formation Ep.5
00:32:41
VOCAB : Word formation Ep.6
00:31:09
VOCAB : Word formation Ep.7
00:31:21
VOCAB : Word formation Ep.8
00:23:39
VOCAB : Word formation Ep.9
00:33:39
VOCAB : Word formation Ep.10
00:33:19
VOCAB : Word formation Ep.11
00:33:09
VOCAB : Word formation Ep.12
00:30:46
VOCAB : Word formation Ep.13
00:33:03
VOCAB : Word formation Ep.14
00:31:07
VOCAB : Word formation Ep.15
00:30:40
VOCAB : Word formation Ep.16
00:33:32
READING :Main idea Ep.1
00:33:30
READING :Main idea Ep.2
00:29:38
READING :Main idea Ep.3
00:32:46
READING :Main idea Ep.4
00:28:54
READING :Main idea Ep.5
00:34:33
READING :Main idea Ep.6
00:30:44
READING : Reference Ep.1
00:31:01
READING : Reference Ep.2
00:30:03
READING : Reference Ep.3
00:30:46
READING : Vocab Ep.1
00:29:54
READING : Vocab Ep.2
00:32:26
READING : Vocab Ep.3
00:33:57
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ดวงดาว วรรณพฤกษ์ เมื่อ 22 ก.ย. 63
ชอบค่ะ สอนตลกมาก สนุก ได้ความรู้ค่ะ

โดย กรวรรณ คำสังข์ เมื่อ 24 ก.ย. 63
สอนเข้าใจง่าย สนุกด้วยค่ะ ชอบ

โดย ภาณิตา สุขแสง เมื่อ 26 ก.ย. 63
ชอบการสอนของครูพี่มิวมากค่ะ สอนละเอียดเข้าใจง่าย มีทริดดีๆ ให้ด้วยค่ะ ใครที่ยังไม่แม่นเนื้อหาพื้นฐานอังกฤษ แนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ

5,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 9,900 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 113 คลิป รวม 59 ชั่วโมง 1 นาที 43 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ติวเตอร์ วิทยากร และอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ (ประสบการณ์ 10 ปี)

 • บรรยายความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ณ โรงเรียนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 • นักแปลอิสระ (ประสบการณ์ 5 ปี) แปล และพิสูจน์อักษร บทความวิชาการ สิทธิบัตร วรรณกรรม หนังสือและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ

 • ความเชี่ยวชาญ การติวภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดความรู้ เช่น ONET, GAT ,9 วิชาสามัญ และ TOEIC
  ภาษาศาสตร์การสอนและการวัดประเมินผล
  Second Language Acquisltion,Phonetics,Phonology และ Morpholigy

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท English as an International Language (EIL) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สาขา ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ(EIL)

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย