โปรโมชันนี้เหลือเวลาเพียง

คอร์สที่เรียนได้ทั้งหมด

อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา (อ.ไมธ์ เคมีฉบับเข้าใจง่าย By BoostUp)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 3,920 บาท
อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา (อ.ไมธ์ เคมีฉบับเข้าใจง่าย By BoostUp)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 2,290 บาท
อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา (อ.ไมธ์ เคมีฉบับเข้าใจง่าย By BoostUp)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 2,090 บาท
อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา (อ.ไมธ์ เคมีฉบับเข้าใจง่าย By BoostUp)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 2,490 บาท

รวม 16,960 บาท เหลือเพียง 8,900 บาท

“แพคคอร์สสรุป เคมีเข้มข้น เน้นเนื้อหา สรุปเตรียมสอบ ม.4,5,6”
     คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น จะได้เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอ เพื่อใช้ในการเรียนในห้องเรียน
ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อจะสอบกลางภาค – ปลายภาค
เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี พร้อมข้อสอบที่จะประกอบความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 


สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส

- สรุปเน้น ๆ ในแต่ละเนื้อหาที่น้องต้องพบเจอในห้องเรียน และในข้อสอบ
- เทคนิคที่สร้างความเข้าใจในวิชาเคมี
- เจาะทุกประเด็นทุกปมที่เป็นปัญหาในการเรียนวิชาเคมี
- ตัวอย่างระหว่างการเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี
- เอกสารประกอบการเรียน และหากมีปัญหา สามารถทักเข้ามาสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดในการเรียนเนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 1 อะตอม

เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 2 สมบัตตามตารางธาตุ

เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 3 พันธะเคมี

เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี


เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 5 สารละลาย

เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์

 

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 5) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 1 สมบัติของแก๊ส

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 2  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 3 สมดุลเคมี

เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 4 กรด-เบส


เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 5 เคมีไฟฟ้า
 

 

เนื้อหาคอร์ส คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เล่ม 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) เน้นเนื้อหาเตรียมสอบ

เคมี ม.6  : บทที่ 1 เคมีอินทรีย์

เคมี ม.6  : บทที่ 2  พอลิเมอร์
 8,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 16,960 บาท ลด 47.52 %

เรียนได้ 1 ปี

ชำระด้วย

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีทั้งหมด 99 คลิป รวม 140 ชั่วโมง 5 นาที 25 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone

ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • สอนวิชาเคมีสถาบันกวดวิชา Eureka
 • รับเชิญสอนวิชาเคมีรายการสอนศาสตร์ ทางช่องทรูวิชันส์
 •  เขียนตำราเคมีสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชื่อ CHEMISTRY RANGER สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ PAT 2 วิชาเคมี ชื่อ ตีโจทย์ PAT 2 เคมี  สำนักพิมพ์ GANBATTE
 • เขียนหนังสือเตรียมสอบ เคมี  9 วิชาสามัญ ชื่อ ตีโจทย์  9 วิชาสามัญ เคมี (ตีพิมพ์ปลายปี 2561) สำนักพิมพ์ GANBATTE
 
ประวัติการศึกษา
 •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์
 •  ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์