ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ TCAS’62 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS'62 พร้อมเฉลย

แชร์ให้เพื่อน
24.1K
Views
และอีก 45 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ PRETCAS โดยติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ


คอร์สเก็งแนวข้อสอบของTCAS'62 พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ ปีนี้จะออกแนวไหน วางแผนการอ่านหนังสือวิชานี้อย่างไรและเฉลยข้อสอบทุกข้อ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เฉลย PRETCAS’62 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 06:26:36
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 1
00:06:33
ทดลองเรียน
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 2
00:04:29
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 3
00:04:17
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 4
00:07:35
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 5
00:04:29
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 6
00:04:01
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 7
00:05:32
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 8
00:03:24
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 9
00:04:27
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 10
00:02:23
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 11
00:03:52
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 12
00:03:56
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 13
00:02:50
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 14
00:03:01
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 15
00:04:06
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 16
00:03:21
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 17
00:03:05
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 18
00:08:28
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 19
00:03:25
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 20
00:03:01
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 21
00:02:06
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 22
00:01:42
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 23
00:04:03
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 24
00:03:12
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 25
00:03:48
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 26
00:04:13
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 27
00:02:46
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 28
00:03:02
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 29
00:00:23
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 30
00:04:20
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 31
00:02:09
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 32
00:02:39
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 33
00:03:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 34
00:04:29
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 35
00:01:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 36
00:03:54
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 37
00:04:43
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 38
00:06:25
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 39
00:02:18
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 40
00:02:15
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 41
00:03:13
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 42
00:02:59
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 43
00:04:10
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 44
00:02:47
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 45
00:03:49
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 46
00:03:37
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 47
00:01:12
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 48
00:02:39
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 49
00:02:43
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 50
00:03:08
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 51
00:06:45
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 52
00:08:49
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 53
00:06:57
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 54
00:06:33
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 55
00:03:39
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 56
00:08:40
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 57
00:06:34
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 58
00:05:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 59
00:07:06
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 60
00:03:31
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 61
00:04:25
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 62
00:03:49
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 63
00:03:38
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 64
00:01:21
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 65
00:02:25
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 66
00:02:14
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 67
00:06:59
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 68
00:07:40
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 69-70
00:09:33
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 71
00:06:24
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 72
00:06:18
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 73
00:05:25
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 74
00:04:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 75
00:03:27
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 76
00:03:57
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 77
00:04:57
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 78
00:03:13
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 79
00:03:39
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 80
00:03:10
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 81
00:03:38
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 82
00:02:33
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 83
00:03:11
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 84
00:02:36
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 85
00:02:44
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 86-87
00:04:33
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 88
00:02:07
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 89
00:02:44
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 90
00:02:59
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 91
00:02:21
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 92
00:03:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 93
00:03:52
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 94
00:02:09
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 95
00:02:16
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 96
00:03:00
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 97
00:03:12
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 98
00:01:41
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 99
00:02:49
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ข้อ 100
00:02:39
คะแนนรีวิว

300 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 500 บาท ลด 40%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 98 คลิป รวม 6 ชั่วโมง 26 นาที 36 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน "Plume d'or 2016" และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผู้บรรยายในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ได้รับรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้แปลภาพยนตร์และนิตยสารฝรั่งเศส
 • ผู้เขียนหนังสือรู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศสจัดจำหน่ายทั่วประเทศ, หนังสือเก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 คำภายใน 30 วัน (ตีพิมพ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560) และหนังสือ SMART ENGLISH สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมสอบ GAT-9 วิชาสามัญ
 • ล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับศาลจังหวัดสมุทรปราการและสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • นักแปลให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชนต่างๆ รวมทั้งเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ผู้ช่วยวิจัยในโครงการทางภาษาศาสตร์และการแปลที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักข่าวภาษาอังกฤษ เขียนคอลัมน์ลงในวารสารภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Gazette of Chulalongkorn University)
 • นักแปลให้กับนิตยสาร L'Officiel Hommes (L'Optimum) ภาษาฝรั่งเศส-ไทย
 • ผู้ออกข้อสอบ PRE-PAT 7.1 ในโครงการ PRETCAS'60-62 (โครงการจัดสอบ PRE-TCAS ออนไลน์ทั่วประเทศ)

การศึกษา
 • ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) และเป็นนิสิตในโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ด้วยโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมในโครงการนำร่องพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (เกียรตินิยม)
 • สอบได้คะแนน PAT 7.1 (ความถนัดภาษาฝรั่งเศส) สูงสุดของประเทศรอบ 2/ 54