ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ พร้อมลงสนามสอบ!! ปี 2560

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
1.7K
Views
รายละเอียด

ตะลุยข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบ O-NET อย่างเร่งรัดและเข้มข้น
เน้น Keyword สำคัญที่ต้องจำเข้าห้องสอบ วิธีการจำคำศัพท์แบบสนุก

สิ่งที่จะได้รับ
ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อสร้างความคุ้นเคย
ข้อสอบที่ออกบ่อย
เน้น Keyword สำคัญที่ต้องจำเข้าห้องสอบ
เทคนิคที่จะทำให้สอบอังกฤษผ่าน
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ พร้อมลงสนามสอบ!! ปี 2560 02:31:13
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 1 - 10
00:30:23
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 11 - 20
00:39:58
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 21 - 30
00:14:16
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 31 - 40
00:14:38
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 41 - 50
00:10:51
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 51 - 60
00:14:41
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 61 - 70
00:12:05
โจทย์ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2560 ข้อ 71 - 80
00:14:21
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

350 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 700 บาท ลด 50%

สมัครเรียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 8 บทเรียน รวม 2 ชั่วโมง 31 นาที 13 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่เต้
ปริวรรต อิ่มสอาด

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน
- คะแนน TOEIC 990/990
- วิทยากรวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
- นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการศึกษา:

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท M.A. (TESOL) University of York, U.K.
  • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate of Public Speaking, University of Washington, U.S.A.
  • อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ไทย-สหรัฐอเมริก